Narzędzia użytkownika


Obrony doktoratów


mgr Paulina Hawrylewicz

Tytuł rozprawy: Transformatywne uczenie się nauczycieli nauczania indywidualnego. Studium zawodowych doświadczeń pedagogów Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Recenzenci:

*prof. dr hab. Maria Mendel zobaczMetryczka pliku

*prof. dr hab. Roman Leppert zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Konrad Reiman

Tytuł rozprawy: Etyka radykalna jako emancypacja. O wojnie i pokoju z perspektywy pedagogicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* dr hab. Maria Reut, prof. DSW

Recenzenci:

*dr hab. Rafał Godoń, prof. UW zobaczMetryczka pliku

*dr hab. Rafał Włodarczyk zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Teresa Segiet

Tytuł rozprawy: Sytuacja w rodzinach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świetle „modelu kołowego” Davida Olsona

Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Recenzenci:

* dr hab. Danuta Wolska, prof. UP zobaczMetryczka pliku

* dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Lucie Bucharova

Tytuł rozprawy: „Grammars of Schooling in the Post Authoritarian Context. Comparative Study of Changing Teaching Practise in Elementary Education in Czech, Polish and Portuguese Schools”

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

prof. Dorota Bogusława Gołębniak, Collegium Da Vinci zobaczMetryczka pliku

prof. António Gomes Ferreira, Uniwersytet w Coimbrze zobacz cz 1 Metryczka pliku

zobacz cz. 2Metryczka pliku

Zawiadomienie o obronie

http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/publiczna-obrona-rozprawy-doktorskiej-47/


mgr Agata Miodek-Wojdyła

Tytuł rozprawy: Doświadczenie wyłaniającej się dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobacz dokumentMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. UZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Recenzenci:

* Prof. dr hab. Marzenna Zaorska zobaczMetryczka pliku

* Prof. US dr hab. Teresa Żółkowska zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Mirela Lubińska-Tomczak

Tytuł rozprawy: Asysta rodzinna w opinii klientów ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodzin i innych podmiotów wspierających rodzinę

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

Promotor pomocniczy:

* Prof. DSW dr hab. Anna Karłyk-Ćwik Recenzenci:

* Prof. dr hab. Zenon Gajdzica zobaczMetryczka pliku

* Prof. US dr hab. Irena Ramik-Mażewska zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Anna Maciuszek

Tytuł rozprawy: Wolontariat seniorów – obrazy aktywności osób starszych

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Piotr Mikiewicz

Recenzenci:

* Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik zobaczMetryczka pliku

* Prof. UMK dr hab. Arkadiusz Karwacki zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Halina Zwiercan

Tytuł rozprawy: Psychomotoryka w rozwijaniu muzycznych zdolności dziecka przedszkolnego

Streszczenie rozprawy doktorskiej Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Promotor pomocniczy:

* Dr Joanna Minta

Recenzenci:

* Prof. UZ dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania zobaczMetryczka pliku

* Prof. US dr hab. Teresa Żółkowska zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Kinga Zych

Tytuł rozprawy: Edukacja kulturalna w świecie symulakrów. Studium autoetnograficzne

Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Maria Reut

Promotor pomocniczy:

* Dr Krzysztof Lindstedt

Recenzenci:

* Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek zobaczMetryczka pliku

* Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zobaczMetryczka pliku


mgr Beata Krzaczkowska

Tytuł rozprawy: Psychospołeczne uwarunkowania strategii radzenia sobie adolescentów w sytuacji konfliktu społecznego

streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat

Recenzenci:

1.Prof. UZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

2.Prof. UWr dr hab. Andrzej Ładyżyński

Recenzja prof. Z. Janiszewska-Nieścioruk zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. A. Ładyżyński zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Josefine Wagner

Tytuł rozprawy: „Struggling for Educational Justice in Disabling Societies: A Multi-sited School-based Ethnography of Inclusive Policies and Practices in Poland, Austria, and Germany”

rozprawa doktorska zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

Kopromotor w przewodzie doktorskim:

* prof. Univ. dr Miachael Schratz, Uniwersytet w Insbrucku

Promotor pomocniczy:

* dr Juliet Golden

Recenzenci:

1.prof. Graciela Slesaransky-Poe, Arcadia University

2.prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

Recenzja prof. Graciela Slesaransky-Poe zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. Zenon Gajdzica zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Tamas Toth

Tytuł rozprawy: Crossing the Treshold in the Margins. From Critique of Ideologu Toward Emancipatory Pedagogical Praxis

rozprawa doktorska zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

*dr hab. Lotar Rasiński, prof. nadzw. Dolnośląska Szkoła Wyższa

Kopromotor w przewodzie doktorskim:

* dr hab. György Mészáros prof. Eötvös Loránd University http://elte.academia.edu/

Recenzenci:

1.prof. zw. Tomasz Szkudlarek

2.prof. Eötvös Loránd University http://elte.academia.edu/ dr hab. Eva Szabolcs

Recenzja prof. zw. Tomasz Szkudlarek zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. Eva Szabolcs zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Jacek Biskupski

Tytuł rozprawy: Koncepcje wychowania do trzeźwości w dwudziestoleciu międzywojennym. Analiza wybranych czasopism

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn

Recenzenci:

* Prof. UMCS dr hab. Barbara Kalinowska-Witek * Prof. UŁ dr hab. Grzegorz Michalski

Recenzja prof. B. Kalinowska-Witek zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. G. Michalski zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku

dsw/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/13 20:14 przez dsw_molszewska