Narzędzia użytkownika


Obrony doktoratów

mgr Milan Gross

Tytuł rozprawy: Profesní dráha začínajícího ředitele školy poskytující povinné vzdělávání (Ścieżka zawodowa początkującego dyrektora szkoły realizującej kształcenie obowiązkowe)

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Recenzenci: Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. zobacz recenzjęMetryczka pliku

doc. PaeDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Małgorzata Tomczyk

Tytuł rozprawy:

Język nauczycieli - lingwistyczna architektura lekcji

streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW

Promotor pomocnicza:

dr Karolina Reinhard

Recenzenci:

dr hab. Rafał Godoń, prof. UW zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Stanisław Francuz

Tytuł rozprawy:

Znaczenie turystyki dla inkluzji osób z niepełnosprawnością. Badanie w działaniu

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

Recenzenci:

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Mariusz Sołtysik, prof. AWF zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Elżbieta Makowska-Ciesielska

Tytuł rozprawy:

Tytuł rozprawy: Konteksty i procesy uczenia się dorosłych użytkowników nowych technologii

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Zofia Szarota, prof. AWSB

mgr Danuta Calińska-Rogala

Tytuł rozprawy: Zawód, kwalifikacje, umiejętności – dylematy kształcenia zawodowego branży hotelarskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

Recenzenci:

dr hab. Bożena Wojtasik, prof. PSW zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Daniel Puciato, prof. AWF zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie Metryczka pliku

mgr Haishen Yu

Tytuł rozprawy: Strategies for student autonomy in teaching and learning English as a foreign language in Poland and China. Comparative studies

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

Promotor pomocnicza:

dr Barbara Muszyńska

Recenzenci:

dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Marcelina Turbak

Tytuł rozprawy: Korporacja jako metafora społeczeństwa. Strategie instytucjonalne i podmiotowe taktyki uczenia się emancypacji

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci:

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej) zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Martyna Pryszmont (Uniwersytet Wrocławski) zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Mirosław Mielczarek

Tytuł rozprawy: Przygotowanie nieletnich opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze do samodzielnego życia

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD

Promotor pomocnicza:

dr Elena Karpuszenko

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Adam Solak, prof. APS zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Ivana Chramostová

Tytuł rozprawy: Vztah digitální gramotností k výsledkům učení žáků 2. stupně základní školy v České republice (Związek umiejętności cyfrowych z efektami kształcenia uczniów drugiego stopnia szkół podstawowych w Republice Czeskiej)

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. PhDr. Josef Malach, CSc.

Recenzenci:

prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.zobacz recenzjęMetryczka pliku

doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D. zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

dr Małgorzata Kucharska

Tytuł rozprawy: Program edukacyjny „Płomyka” w latach 1917 - 1939

streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

Promotor Pomocniczy:

dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK

Recenzenci:

dr hab. Beata Topij-Stempińska, prof. AIK zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Joanna Król, prof. US zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Eva Nyklová

Tytuł rozprawy: Pedagogické přístupy učitelů a asistentů pedagoga ve vzdělávání romských žáků základních škol v Moravskoslezském kraji (Podejścia pedagogiczne nauczycieli i asystentów pedagogicznych w kształceniu uczniów romskich szkół podstawowych w Regionie Morawsko-Śląskim)

streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Recenzenci:

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. zobacz recenzjęMetryczka pliku

doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Anna Abramczyk

Tytuł rozprawy: Zusammenhang zwischen der Kompetenzentwicklung und der Einbeziehung einer bestimmten Strategie in die pädagogische Praxis am Beispiel des kooperativen Lernens

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

streszczenie rozprawy doktorskiej Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr Susanne Jurkowski (Universität Erfurt)

Recenzenci:

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

mgr Antoni Kalka

Tytuł rozprawy: Działalność społeczno-wychowawcza Marii Karłowskiej w latach 1892-1935

streszczenie rozprawy doktorskiej Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

Promotor pomocniczy:

dr Małgorzata Kucharska

Recenzenci:

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (AIK) zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Wiesław Partyka (KUL) zobacz recenzjęMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Karolina Klimkiewicz

Tytuł rozprawy:Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych w społeczeństwie ryzyka

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

Recenzenci:

dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar, prof. UwB zobacz recencjęMetryczka pliku

dr hab. Małgorzata Rosalska, prof. UAM zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Piotr Długosz, prof. UP zobacz recenzjęMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Jana Motykova

Tytuł rozprawy: Vzdělanostní aspirace mladých lidí vychovávaných v dětských domovech v České republice na prahu sekundárního a terciárního vzdělávání. Aspiracje edukacyjne w zakresie wykształcenia wyższego wychowanków domów dziecka w Republice Czeskiej.

streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Recenzenci: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. zobacz recenzjęMetryczka pliku

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Karina Sikora-Wojtarowicz

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania szkolnej edukacji dla bezpieczeństwa. Oczekiwania, możliwości i ograniczenia procesu doskonalenia

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

Recenzenci: dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Wojciech Skrzydlewski prof. UAM zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Marta Gontarska

Tytuł rozprawy: Social learning for critical global citizenship. An ethnographic research of selected social movements in Poland

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Kopromotor w przewodzie doktorskim:

prof. Paula Guimarães, University of Lisbon

Recenzenci: prof. Fergal Finnegan, Maynooth University zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS zobacz recenzjęMetryczka pliku

prof. Maria N. Gravani (Open University of Cyprus) zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Joanna Panciuchin

Tytuł rozprawy: Education, hegemony, and inequality. The case of socio-educational programs for romanian roma community in Wrocław

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Lotar Rasiński, prof. DSW

Kopromotor w przewodzie doktorskim:

doc. mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Mendel zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Agnieszka Licznerska

Tytuł rozprawy: Language Games with the Other in an Inclusive/Special classroom

Streszczenie rozprawy doktorskieMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Lotar Rasiński, prof. DSW

Kopromotor w przewodzie doktorskim:

prof. Sébastien Pesce, Université d'Orléans

Recenzenci:

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz (SWPS) zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US zobacz recenzjęMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Urszula Kłobuszewska

Tytuł rozprawy: Negotiating Hegemony and Empowerment: Teaching English as a Foreign Language and Critical Global Engagement

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Lotar Rasiński, prof. DSW

Kopromotor w przewodzie doktorskim:

prof. Hana Cervinkova, Maynooth University

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak zobacz recenzjęMetryczka pliku

prof. dr hab. Michał Buchowski zobacz recenzjęMetryczka pliku
dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK zobacz recenzjęMetryczka pliku

zawiadomienie na obronieMetryczka pliku

mgr Agnieszka Paczkowska

Tytuł rozprawy: Uczenie się z życia. Studium doświadczeń zawodowych i rodzinnych menedżerek czasów polskiej transformacji

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Recenzenci:

prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Martyna Pryszmont, prof. UWr zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

Mgr Dorota Duda

Tytuł rozprawy: Klasy społeczne w edukacji wczesnoszkolnej. (Nie)świadomość klasowości i jej konsekwencje dla prywatnych teorii pedagogicznych nauczycielek

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskieMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

Mgr Joanna Zborowska

Tytuł rozprawy: Postępowanie terapeutyczne a patomechanizm neuronów lustrzanych w autystycznym spektrum Streszczenie rozprawy doktorskieMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Komendziński

Recenzenci: prof. dr hab. Marzenna Zaorska zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

Mgr Małgorzata Ciesielska

Tytuł rozprawy: Obciążenia poznawcze w procesach uczenia się. Analiza podręczników szkolnych Streszczenie rozprawy doktorskieMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Remigiusz Szczepanowski, prof. PWr

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska zobacz recenzjęMetryczka pliku

prof. dr hab. Stanisław Dylak zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

Mgr Libor Lopušan

Tytuł rozprawy: Začleňování mladých dospělých do samostatného života po odchodu z ústavní péče v kontextu jejich přípravy na samostatný život

Integracja młodych dorosłych w samodzielnym życiu po opuszczeniu opieki instytucjonalnej w kontekście ich przygotowania do samodzielnego życia Streszczenie rozprawy doktorskieMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ

Recenzenci: prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. zobacz recenzjęMetryczka pliku

prof. dr hab. Zenon Jasińskizobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

Mgr Violetta Jaśkiewicz

Tytuł rozprawy: Nauczyciel ucznia zdolnego. Studium socjo-biograficzne

Streszczenie rozprawy doktorskieMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Bogusława Dorot Gołębniak, prof. DSW

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Szempruch zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Anna Wach, prof. UEP zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

Mgr Czesław Toboła

Tytuł rozprawy: Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne a seksualność młodzieży niedostosowanej społecznie z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UW

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Maciej Sedlaczek

Tytuł rozprawy: Nieporozumienia w komunikacji ostensywno-inferencyjnej Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Beata Borowicz-Sierocka, prof. DSW

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Dytman-Stasieńko

Recenzenci: dr hab. Aleksandra Żukrowska, prof. CB zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Jarosław Barański (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich)zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Ewa Dziwosz

Tytuł rozprawy:

„Silena jest kobietą”. Studium morfogenezy codzienności na przykładzie narracji byłych pracownic Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Silena” w Świebodzicach

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW

Promotor pomocniczy: dr Anna Bilon-Piórko

Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz zobacz recenzjęMetryczka pliku

prof. dr hab. Roman Leppert zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Emilia Lewicka-Kalka

Tytuł rozprawy:

Osoby starsze jako współtwórcy polityki senioralnej. Pedagogiczna analiza funkcjonowania rad seniorów w Polsce

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Zych

Promotor pomocniczy: dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. UKW

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Błędowski zobacz recenzjęMetryczka pliku

dr hab. Zofia Szarota, prof. AWSB zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie Metryczka pliku

Wiktor Bernad

Tytuł rozprawy:

Pedagogical supervision in Poland and Portugal: A qualitative study of discourses and practices in teacher development

Streszczenie rozprawy doktorskiej Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. Hana Cervinkova, Maynooth University

Kopromotor: prof. Maria João Mogarro, University of Lisbon

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak zobacz recenzjęMetryczka pliku

Professor Filomena do Rosário Alves Rodrigues zobacz recenzjęMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku

mgr Hana Němečková

Tytuł rozprawy:

Dramatizace jako metoda výuky na prvním stupni základní školy v České republice Dramatyzacja jako metoda nauczania na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej w Republice Czeskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej:zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Recenzenci: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.zobaczMetryczka pliku

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. zobaczMetryczka pliku
Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku

mgr Sarka Honova

Tytuł rozprawy:

Pes v procesu vzdělávání (Možnosti a omezení na prvním stupni základní školy v ČR) Pies w procesie kształcenia (Możliwości i ograniczenia związane z taką formą nauczania na etapie edukacyjnym obejmującym klasy I-V szkoły podstawowej w Republice Czeskiej)

Streszczenie rozprawy doktorskiej:zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Recenzenci: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.zobaczMetryczka pliku

dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:zobaczMetryczka pliku

mgr Jolanta Konieczny

Tytuł rozprawy:

Edukacja dzieci z niepowodzeniami szkolnymi z wykorzystaniem neurokognitywistyki

Streszczenie rozprawy doktorskiej: zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Szuścik zobaczMetryczka pliku

dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AI zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:zobaczMetryczka pliku

mgr Joanna Kuźmińska-Zaucha

Tytuł rozprawy:

Szkoła wiejska w świetle polskich przemian społecznych w latach 1989-2016 na przykładzie wsi Trzebieszowice w powiecie kłodzkim

Streszczenie rozprawy doktorskiej: zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński zobaczMetryczka pliku

dr hab. Piotr Długosz, prof. UP zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zobaczMetryczka pliku

mgr Beata Zwierzyńska

Tytuł rozprawy:

School Democratisation: A Case Study of the Round Table Talks on Education Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński)zobaczMetryczka pliku

prof. dr hab. Agnieszka Bron (Uniwersytet Sztokholmski) zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku

mgr Mariusz Wiśniewski

Tytuł rozprawy:

Tatuaż jako element komunikacji społecznej. Konformizm – bunt - samookreślenie Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, prof. UWr

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Łuczak (UWM) zobaczMetryczka pliku

dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku

mgr Agata Gwizd-Leszczyńska

Tytuł rozprawy:

Nieme dzieło i interpretacja. Kształcące znaczenie detalu architektonicznego w perspektywie pedagogiki miejsca Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Maria Reut, prof. DSW

Promotor pomocniczy: dr Marcin Gołębniak

Recenzenci: dr hab. Martyna Pryszmont (UWr) zobaczMetryczka pliku

dr hab. Małgorzata Przanowska (UW) zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku

mgr Maciej Jeż

Tytuł rozprawy:

Wielowymiarowość poradnictwa w społeczności Tarahumara w Meksyku. Ujęcie interdyscyplinarne

Streszczenie rozprawy doktorskiej streszczenie_pl_i_en.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW

Promotor pomocniczy:

dr Marcin Gołębniak

Recenzenci:

dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr zobaczMetryczka pliku

dr hab. Jolanta Lenart, prof. UR zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku

mgr Zdenka Braumova

Tytuł rozprawy:

Postoje učitelů primární edukace k výuce poezie a poezií v České republice

Postawy nauczycieli edukacji początkowej wobec poezji i poezji dziecięcej w Republice Czeskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Recenzenci:

dr hab. Eva Zamojska, prof. UAM zobaczMetryczka pliku

dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Helena Kumperova

Tytuł rozprawy

Skryté kurikulum v institucionální péči Ukryty program w instytucjonalnej opiece

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Recenzenci:

prof. Hana Cervinkova, Maynooth University zobaczMetryczka pliku

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Dorota Prędkiewicz

Tytuł rozprawy

Społeczny i komunikacyjny wymiar wczesnej imitacji u noworodków a perspektywa zaburzeń ze spektrum autyzmu

Rozprawa doktorska zobaczMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marzenna Zaorska

Recenzenci:

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ zobaczMetryczka pliku

dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS zobaczMetryczka pliku
dr hab. Barbara Winczura (Uniwersytet Wrocławski) zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Piotr Sipiorski

Tytuł rozprawy

Sposoby radzenia sobie rodziców w sytuacjach trudnych a wspieranie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Recenzenci: dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ zobaczMetryczka pliku

dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Tommaso Lo Monte

Tytuł rozprawy

Tra utopia e prassi. La pedagogia di Lorenzo Milani (1923-1967) nel contesto storico sociale dell’Italia del secondo dopoguerra Między utopią a praktyką. Pedagogia Lorenzo Milaniego (1923-1967) w kontekście historyczno-społecznym powojennych Włoch

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

Recenzenci: prof. Elisa Palomba (Università del Salento) zobaczMetryczka pliku

dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Anita Mikołajczyk

Tytuł rozprawy

Wybrane aspekty rozwoju psychicznego młodzieży z rodzin zastępczych i rodzin biologicznych

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. UAM

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska zobaczMetryczka pliku

dr hab. Anna Królikowska, prof. AIK zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Tommaso Lo Monte

Tytuł rozprawy

Tra utopia e prassi. La pedagogia di Lorenzo Milani (1923-1967) nel contesto storico sociale dell’Italia del secondo dopoguerra Między utopią a praktyką. Pedagogia Lorenzo Milaniego (1923-1967) w kontekście historyczno-społecznym powojennych Włoch

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

Recenzenci: prof. Elisa Palomba (Università del Salento) zobaczMetryczka pliku

dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Beata Telatyńska

Tytuł rozprawy

Możliwości i przeszkody w kształceniu zawodowym osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Uczeń z dysleksją w technikum

Rozprawa doktorska zobaczMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

Recenzenci: dr hab. Hana Cervinkova, prof. Maynooth University zobaczMetryczka pliku

dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska, prof. APS zobaczMetryczka pliku

dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Marian Tagliber

Tytuł rozprawy

Doświadczenie świata domu pomocy społecznej. Między pomocą a zniewoleniem

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Elżbieta Siarkiewicz, prof. DSW

Promotor pomocniczy: * dr Joanna Kłodkowska (DSW)

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas (UŁ) zobaczMetryczka pliku

dr hab. Zofia Szarota, prof. UW zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Damian Doleciński

Tytuł rozprawy:

Rola nowych mediów w stymulowaniu komunikacji wewnętrznej uczelni

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: * dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: * dr Iwona Ładysz (DSW)

Recenzenci:

* prof. dr hab. Robert Wiszniowski (UWr) zobaczMetryczka pliku

* dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska (UW) zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Katarzyna Nanowska

Tytuł rozprawy:

Znaczenie komunikacji interpersonalnej kuratorów sądowych z podopiecznymi dla przebiegu postępowań wykonawczych

Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: * dr hab. Marek Heine, prof. DSW

Recenzenci: * dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ zobaczMetryczka pliku

* dr hab Piotr Kwiatkowski (UWr) zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:Metryczka pliku


mgr. Egon Střihavka

Tytuł rozprawy: (De)Institucionalizace výchovné péče o ohrožené děti v České republice (De)instytucjonalizacja opieki wychowawczej nad dziećmi zagrożonymi w Republice Czeskiej Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: * doc. PhDr. Jitka Skopalová. Ph.D.

Recenzenci:

* prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. zobaczMetryczka pliku

* doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Bohumil Krajča

Tytuł rozprawy Kurikula středního odborného vzdělávání v kontextu vzdělávací politiky evropské unie (česko, polsko, německo) Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Recenzenci:

* doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. zobaczMetryczka pliku

* doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Paulina Hawrylewicz

Tytuł rozprawy: Transformatywne uczenie się nauczycieli nauczania indywidualnego. Studium zawodowych doświadczeń pedagogów Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Recenzenci:

*prof. dr hab. Maria Mendel zobaczMetryczka pliku

*prof. dr hab. Roman Leppert zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Konrad Reiman

Tytuł rozprawy: Etyka radykalna jako emancypacja. O wojnie i pokoju z perspektywy pedagogicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* dr hab. Maria Reut, prof. DSW

Recenzenci:

*dr hab. Rafał Godoń, prof. UW zobaczMetryczka pliku

*dr hab. Rafał Włodarczyk zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Teresa Segiet

Tytuł rozprawy: Sytuacja w rodzinach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świetle „modelu kołowego” Davida Olsona

Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Recenzenci:

* dr hab. Danuta Wolska, prof. UP zobaczMetryczka pliku

* dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Lucie Bucharova

Tytuł rozprawy: „Grammars of Schooling in the Post Authoritarian Context. Comparative Study of Changing Teaching Practise in Elementary Education in Czech, Polish and Portuguese Schools”

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

prof. Dorota Bogusława Gołębniak, Collegium Da Vinci zobaczMetryczka pliku

prof. António Gomes Ferreira, Uniwersytet w Coimbrze zobacz cz 1 Metryczka pliku

zobacz cz. 2Metryczka pliku

Zawiadomienie o obronie

http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/publiczna-obrona-rozprawy-doktorskiej-47/


mgr Agata Miodek-Wojdyła

Tytuł rozprawy: Doświadczenie wyłaniającej się dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobacz dokumentMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. UZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Recenzenci:

* Prof. dr hab. Marzenna Zaorska zobaczMetryczka pliku

* Prof. US dr hab. Teresa Żółkowska zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Mirela Lubińska-Tomczak

Tytuł rozprawy: Asysta rodzinna w opinii klientów ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodzin i innych podmiotów wspierających rodzinę

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

Promotor pomocniczy:

* Prof. DSW dr hab. Anna Karłyk-Ćwik Recenzenci:

* Prof. dr hab. Zenon Gajdzica zobaczMetryczka pliku

* Prof. US dr hab. Irena Ramik-Mażewska zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Anna Maciuszek

Tytuł rozprawy: Wolontariat seniorów – obrazy aktywności osób starszych

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Piotr Mikiewicz

Recenzenci:

* Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik zobaczMetryczka pliku

* Prof. UMK dr hab. Arkadiusz Karwacki zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Halina Zwiercan

Tytuł rozprawy: Psychomotoryka w rozwijaniu muzycznych zdolności dziecka przedszkolnego

Streszczenie rozprawy doktorskiej Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Promotor pomocniczy:

* Dr Joanna Minta

Recenzenci:

* Prof. UZ dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania zobaczMetryczka pliku

* Prof. US dr hab. Teresa Żółkowska zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Kinga Zych

Tytuł rozprawy: Edukacja kulturalna w świecie symulakrów. Studium autoetnograficzne

Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Maria Reut

Promotor pomocniczy:

* Dr Krzysztof Lindstedt

Recenzenci:

* Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek zobaczMetryczka pliku

* Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zobaczMetryczka pliku


mgr Beata Krzaczkowska

Tytuł rozprawy: Psychospołeczne uwarunkowania strategii radzenia sobie adolescentów w sytuacji konfliktu społecznego

streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat

Recenzenci:

1.Prof. UZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

2.Prof. UWr dr hab. Andrzej Ładyżyński

Recenzja prof. Z. Janiszewska-Nieścioruk zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. A. Ładyżyński zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Josefine Wagner

Tytuł rozprawy: „Struggling for Educational Justice in Disabling Societies: A Multi-sited School-based Ethnography of Inclusive Policies and Practices in Poland, Austria, and Germany”

rozprawa doktorska zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

Kopromotor w przewodzie doktorskim:

* prof. Univ. dr Miachael Schratz, Uniwersytet w Insbrucku

Promotor pomocniczy:

* dr Juliet Golden

Recenzenci:

1.prof. Graciela Slesaransky-Poe, Arcadia University

2.prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

Recenzja prof. Graciela Slesaransky-Poe zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. Zenon Gajdzica zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Tamas Toth

Tytuł rozprawy: Crossing the Treshold in the Margins. From Critique of Ideologu Toward Emancipatory Pedagogical Praxis

rozprawa doktorska zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

*dr hab. Lotar Rasiński, prof. nadzw. Dolnośląska Szkoła Wyższa

Kopromotor w przewodzie doktorskim:

* dr hab. György Mészáros prof. Eötvös Loránd University http://elte.academia.edu/

Recenzenci:

1.prof. zw. Tomasz Szkudlarek

2.prof. Eötvös Loránd University http://elte.academia.edu/ dr hab. Eva Szabolcs

Recenzja prof. zw. Tomasz Szkudlarek zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. Eva Szabolcs zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Jacek Biskupski

Tytuł rozprawy: Koncepcje wychowania do trzeźwości w dwudziestoleciu międzywojennym. Analiza wybranych czasopism

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn

Recenzenci:

* Prof. UMCS dr hab. Barbara Kalinowska-Witek * Prof. UŁ dr hab. Grzegorz Michalski

Recenzja prof. B. Kalinowska-Witek zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. G. Michalski zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku

dsw/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/19 11:23 przez dsw_bzacharewicz