Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2020/2021


Regulamin opłat dla studentów studiów wyższych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2020/2021Metryczka pliku


Rok akademicki 2019/2020


Czesne dla studentów studiów I stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowymMetryczka pliku

Czesne dla studentów studiów I stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnimMetryczka pliku

Czesne dla studentów studiów II stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowymMetryczka pliku

Czesne dla studentów studiów II stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnimMetryczka pliku

Czesne dla studentów studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowymMetryczka pliku

Czesne dla studentów studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnimMetryczka pliku

Regulamin opłat dla studentów studiów wyższych obowiązujący od 3 lipca 2019 r.Metryczka pliku

Regulamin opłat dla studentów studiów wyższych obowiązujący od 11 kwietnia 2019 r.Metryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019


Czesne dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolity magisterskich w roku akademickim 2018/2019Metryczka pliku

zarządzenie wprowadzające stawki czesnegoMetryczka pliku

dsw/oplaty-za-studia.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/29 17:51 przez dsw_molszewska