Narzędzia użytkownika


Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Inne zarządzenia

Regulaminy

Regulamin studiów

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich DSW

Regulamin studiów podyplomowych

Pozostałe regulaminy

Zasady rekrutacji

Regulaminy praktyk studenckich obowiązujące studentów poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

* Administracja I stopniaMetryczka pliku

* Administracja II stopniaMetryczka pliku
* Bezpieczeństwo Narodowe II stopniaMetryczka pliku
* Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopniaMetryczka pliku
* Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopniaMetryczka pliku
* Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopniaMetryczka pliku
* Geodezja i kartografia I stopniaMetryczka pliku
* Human Resources i Coaching I stopniaMetryczka pliku
* Human Resources i Coaching II stopniaMetryczka pliku
* Informatyka I stopniaMetryczka pliku
* Media kreatywne: game design, animacja 3D, efekty specjalne I stopniaMetryczka pliku
* Media kreatywne: projektowanie gier i animacji studia II stopnia Metryczka pliku
* Pedagogika I stopniaMetryczka pliku
* Pedagogika II stopniaMetryczka pliku
* Pedagogika specjalna studia II stopnia Metryczka pliku
* Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie Metryczka pliku
* Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna studia II stopnia Metryczka pliku
* Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna studia drugiego stopnia prowadzonym w ramach realizacji projektu „Profesjonalny nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej” Metryczka pliku
* Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie Metryczka pliku
* Praca Socjalna I stopniaMetryczka pliku
* Praca Socjalna II stopniaMetryczka pliku
* Psychologia II stopniaMetryczka pliku
* Psychologia studia jednolite magisterskie Metryczka pliku

dsw/regulaminy.txt · ostatnio zmienione: 2020/11/25 13:24 przez dsw_molszewska