Narzędzia użytkownika


Serwis BIP

Dotacje ze środków publicznych

Przyznane na rok 2022

Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznana na rok 2022 w kwocie 5 064 700 zł zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 kwietnia 2022)

Dotacja ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej w kwocie 429 900 zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 sierpnia 2022 r.)

Przyznane na rok 2021

Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznana na rok 2021 w kwocie 3 736 400 zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2021)

Subwencja ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2021 w wysokości 455,5 tys. zł. (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r.)

Dotacja podmiotowej na 2021 r. na dofinansowanie zadań projakościowych związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie określonym w art. 94b ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – w wysokości 726,0 tys. zł. (pismo Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 czerwca 2021 r. o sygn. DBF-WFSN.9702.13.2021.KC.2.1)

Przyznane na rok 2020

Zwiększenie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 w kwocie 129 tys. zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 listopada 2020 r.)

Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 w kwocie 2 900 200 zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 czerwca 2020 r.)

Subwencja ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznana na rok 2020 w kwocie 448,7 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2020 r.)

Dotacja podmiotowa na 2020 r. na dofinansowanie zadań projakościowych przeznaczonej na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów w kwocie 410 tys. zł (pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sygn. DBF.WFSN.6703.20.2020.KC.95 z dnia 18 czerwca 2020 r.)

Dotacja na zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich i prowadzenia działalności naukowej na 2020 r. w kwocie 380,3 tys. zł (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2020 r. o wysokości dotacji na zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich i prowadzenia działalności naukowej oraz o wysokości środków dotacji podlegających zwrotowi) Sprawozdanie za rok 2020Metryczka pliku

Przyznane na rok 2019

Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019 w kwocie 2487,2 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2019 r.)

Dotacja na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznana na rok 2019 w kwocie 243,4 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2019 r.) Sprawozdanie za rok 2019Metryczka pliku

Subwencja ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznana na rok 2019 w kwocie 448,7 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2019 r.)

Wydatkowane w roku 2018

* Dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów

Rodzaj stypendium Łączna kwota wydana na stypendia
Stypendium socjalne 841 625 zł
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 412 200 zł
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 994 641 zł
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia -
Zapomoga 10 900 zł

Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Sprawozdanie za rok 2018Metryczka pliku

Projekty realizowane

dsw/wielkosc-dotacji.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/09 12:55 przez dsw_molszewska