Narzędzia użytkownikaWzór dyplomu doktorskiego oraz dyplomu habilitacyjnego obowiązujące od 15 czerwca 2021 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu

Na mocy uchwały nr 60/2021 z dnia 28 maja 2021 r. (zobacz)Metryczka pliku

Senat DSW zatwierdził wzory dyplomów:

wzór dyplomu doktorskiegoMetryczka pliku

opis wzoru dyplomu doktorskiegoMetryczka pliku

wzór dyplomu habilitacyjnegoMetryczka pliku

opis wzoru dyplomu habilitacyjnegoMetryczka pliku


Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu obowiązujące od 2 czerwca 2021 r.

Na mocy uchwały nr 59/2021 z dnia 28 maja 2021 r. (zobacz)Metryczka pliku

Senat DSW zatwierdził wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych dla studentów:

1) pierwszego stopnia,

oryginałMetryczka pliku

odpisMetryczka pliku

2) drugiego stopnia,

oryginałMetryczka pliku

odpisMetryczka pliku

3) jednolitych studiów magisterskich

oryginałMetryczka pliku

odpisMetryczka pliku

oraz wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych obwiązujący do 22 września 2022 r.

oryginałMetryczka pliku

zgodny z wymogami Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 53 ze zm.).

opis wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższychMetryczka pliku

opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowychMetryczka pliku


Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz opisem obowiązujący od 23 września 2022 r. wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowychMetryczka pliku


Wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych obowiązujące przed 2 czerwca 2021 r.

1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopniaMetryczka pliku

2) dyplom ukończenia studiów drugiego stopniaMetryczka pliku

3) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskichMetryczka pliku

4) wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowychMetryczka pliku

dsw/dokumenty-publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2022/09/29 15:06 przez dsw_bzacharewicz