Narzędzia użytkownika


Szkoła doktorska

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole WyższejMetryczka pliku

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole WyższejMetryczka pliku

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole WyższejMetryczka pliku

zobacz załącznik- regulaminMetryczka pliku

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole WyższejMetryczka pliku

zobacz załącznik- zasady rekrutacji do Szkoły DoktorskiejMetryczka pliku

Uchwała nr 139/2021 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 25 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznymMetryczka pliku

Uchwała nr 37/2018 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktoraMetryczka pliku

Uchwała nr 140/2021 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 37/2018 z 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktoraMetryczka pliku

Uchwała nr 103/2020 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 37/2018 w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (dot. zdalnych posiedzeń komisji doktorskich)Metryczka pliku

Uchwała nr 38/2018 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanegoMetryczka pliku

Uchwała nr 104/2020 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 38/2018 w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (dot. zdalnych posiedzeń komisji habilitacyjnych)Metryczka pliku

Uchwała nr 39/2018 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanegoMetryczka pliku

Uchwała nr 171/2021 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat związanych z nadaniem stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Dolnośląskiej Szkole WyższejMetryczka pliku

Uchwała nr 55/2019 Konwentu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów doktorskich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2019/2020Metryczka pliku

Uchwała nr 98/2021Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38/2021 z 26 marca 2021 r. w przedmiocie uchwalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2021/2022Metryczka pliku

Uchwała nr 42/2020 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2020/2021Metryczka pliku

dsw/szkola-doktorska.txt · ostatnio zmienione: 2022/04/05 14:06 przez dsw_molszewska