Narzędzia użytkownika


Szkoła doktorska

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokumentMetryczka pliku

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokumentMetryczka pliku

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokumentMetryczka pliku

zobacz załącznik- regulaminMetryczka pliku

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokumentMetryczka pliku

zobacz załącznik- zasady rekrutacji do Szkoły DoktorskiejMetryczka pliku

Uchwała nr 37/2018 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

zobacz dokumentMetryczka pliku

Uchwała nr 103/2020 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 37/2018 w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (dot. zdalnych posiedzeń komisji doktorskich)

zobacz dokumentMetryczka pliku

Uchwała nr 38/2018 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

zobacz dokumentMetryczka pliku

Uchwała nr 104/2020 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 38/2018 w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (dot. zdalnych posiedzeń komisji habilitacyjnych) zobacz dokumentMetryczka pliku

Uchwała nr 39/2018 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

zobacz dokumentMetryczka pliku

Uchwała nr 55/2019 Konwentu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów doktorskich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2019/2020

zobacz dokumentMetryczka pliku

Uchwała nr 38/2021 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2021/2022

zobacz dokumentMetryczka pliku

Uchwała nr 42/2020 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2020/2021

zobacz dokumentMetryczka pliku

dsw/szkola-doktorska.txt · ostatnio zmienione: 2021/03/31 15:18 przez dsw_molszewska