Narzędzia użytkownika


Szkoła doktorska

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokumentMetryczka pliku

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokumentMetryczka pliku

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokumentMetryczka pliku

zobacz załącznik- regulaminMetryczka pliku

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokumentMetryczka pliku

zobacz załącznik- zasady rekrutacji do Szkoły DoktorskiejMetryczka pliku

dsw/szkola-doktorska.txt · ostatnio zmienione: 2019/11/21 15:44 przez teba_mkrzyzosiak