Narzędzia użytkownika


Postępowania habilitacyjne


dr Piotr Stańczyk

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

  1. dr hab. Hanna Kostyło zobaczMetryczka pliku
  2. Prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki zobaczMetryczka pliku
  3. dr hab. Rafał Włodarczyk zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Anna Babicka- Wirkus

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

-Prof. UZ dr hab. Ewa Bochno zobaczMetryczka pliku

-Prof. dr hab. Beata Przyborowska zobaczMetryczka pliku
-Prof DSW dr hab. Jolanta Zwiernik zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Anna Karłyk-Ćwik

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferat Metryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

  1. Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński zobaczMetryczka pliku
  2. Prof. UMCS dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent zobaczMetryczka pliku
  3. Prof. UWM dr hab. Sławomir Przybyliński zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Sławomir Krzychała

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

  1. Prof. UMK dr hab. Violetta Kopińska zobaczMetryczka pliku
  2. Prof. dr hab. Henryk Mizerek zobaczMetryczka pliku
  3. Prof. ChAT dr hab. Renata Nowakowska-Siuta zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku

dsw/postepowania-habilitacyjne.txt · ostatnio zmienione: 2019/11/22 15:49 przez teba_mkrzyzosiak