Narzędzia użytkownika


Postępowania habilitacyjne


dr Katarzyna Gawlicz

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Barbara Kromolicka zobaczMetryczka pliku
 2. dr hab. Ewa Jarosz, prof. UŚ zobaczMetryczka pliku
 3. dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW zobaczMetryczka pliku
 4. dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW zobaczMetryczka pliku

uchwała w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

uchwała komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka plikudr Oskar Szwabowski

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

 1. dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ zobaczMetryczka pliku
 2. prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwiecinski zobaczMetryczka pliku
 3. prof. dr hab. Mieczysław Malewski zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Agnieszka Piasecka-Robak

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferat_piasecka-robak.pdfMetryczka pliku

wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnegoMetryczka pliku

Uchwała Rady Akademickiej nr 67/2020 w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Piaseckiej-RobakMetryczka pliku


dr Piotr Stańczyk

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

 1. dr hab. Hanna Kostyło zobaczMetryczka pliku
 2. Prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki zobaczMetryczka pliku
 3. dr hab. Rafał Włodarczyk zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Anna Babicka- Wirkus

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

-Prof. UZ dr hab. Ewa Bochno zobaczMetryczka pliku

-Prof. dr hab. Beata Przyborowska zobaczMetryczka pliku
-Prof DSW dr hab. Jolanta Zwiernik zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Anna Karłyk-Ćwik

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferat Metryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

 1. Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński zobaczMetryczka pliku
 2. Prof. UMCS dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent zobaczMetryczka pliku
 3. Prof. UWM dr hab. Sławomir Przybyliński zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Sławomir Krzychała

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

 1. Prof. UMK dr hab. Violetta Kopińska zobaczMetryczka pliku
 2. Prof. dr hab. Henryk Mizerek zobaczMetryczka pliku
 3. Prof. ChAT dr hab. Renata Nowakowska-Siuta zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Łukasz Kwadrans

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferat_kwadrans.pdfMetryczka pliku

wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnegoMetryczka pliku

uchwała Rady Wydziału w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnegoMetryczka pliku

dsw/postepowania-habilitacyjne.txt · ostatnio zmienione: 2022/10/27 11:16 przez dsw_molszewska