Narzędzia użytkownika


Postępowania habilitacyjne


dr Oskar Szwabowski

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

 1. dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ zobaczMetryczka pliku
 2. prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwiecinski zobaczMetryczka pliku
 3. prof. dr hab. Mieczysław Malewski zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Agnieszka Piasecka-Robak

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferat_piasecka-robak.pdfMetryczka pliku

wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnegoMetryczka pliku

Uchwała Rady Akademickiej nr 67/2020 w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Piaseckiej-RobakMetryczka pliku


dr Piotr Stańczyk

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

 1. dr hab. Hanna Kostyło zobaczMetryczka pliku
 2. Prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki zobaczMetryczka pliku
 3. dr hab. Rafał Włodarczyk zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Anna Babicka- Wirkus

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

-Prof. UZ dr hab. Ewa Bochno zobaczMetryczka pliku

-Prof. dr hab. Beata Przyborowska zobaczMetryczka pliku
-Prof DSW dr hab. Jolanta Zwiernik zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Anna Karłyk-Ćwik

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferat Metryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

 1. Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński zobaczMetryczka pliku
 2. Prof. UMCS dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent zobaczMetryczka pliku
 3. Prof. UWM dr hab. Sławomir Przybyliński zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Sławomir Krzychała

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferatMetryczka pliku

informacja o składzie komisji habilitacyjnejMetryczka pliku

Recenzenci:

 1. Prof. UMK dr hab. Violetta Kopińska zobaczMetryczka pliku
 2. Prof. dr hab. Henryk Mizerek zobaczMetryczka pliku
 3. Prof. ChAT dr hab. Renata Nowakowska-Siuta zobaczMetryczka pliku

uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia z uzasadnieniemMetryczka pliku

decyzja o nadaniu stopniaMetryczka pliku


dr Łukasz Kwadrans

wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanegoMetryczka pliku

autoreferat_kwadrans.pdfMetryczka pliku

wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnegoMetryczka pliku

uchwała Rady Wydziału w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnegoMetryczka pliku

dsw/postepowania-habilitacyjne.txt · ostatnio zmienione: 2020/10/06 13:34 przez dsw_molszewska