Narzędzia użytkownika


Inne akty prawne

Zarządzenie nr 54/2020 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Metryczka pliku

Uchwała nr 130/2020 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Polityki Naukowej Dolnośląskiej Szkoły WyższejMetryczka pliku

* Zarządzenie nr 37/2020 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania i funkcjonowania kół naukowych w Dolnośląskiej Szkole WyższejMetryczka pliku

Zarządzenie nr 6/2022 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu Metryczka pliku

dsw/regulaminy/inne.txt · ostatnio zmienione: 2022/04/08 10:43 przez dsw_bzacharewicz