Narzędzia użytkownika


Regulaminy praktyk studenckich na kierunkach studiów wyższych.

Administracja I stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Administracja II stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Bezpieczeństwo Narodowe II stopnia}

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Dietetyka i promocja zdrowia I stopnia

* 2021/2022Metryczka pliku

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Geodezja i kartografia I stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Human Resources i Coaching I stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Human Resources i Coaching II stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

*2021/2022Metryczka pliku

Informatyka I stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Kosmetologia I stopnia

* 2021/2022Metryczka pliku

Media design i marketing wizerunkowy

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Media kreatywne: game design, animacja 3D, efekty specjalne I stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Media kreatywne: projektowanie gier i animacji studia II stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Pedagogika I stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Pedagogika II stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Pedagogika specjalna studia II stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie

* 2020/2021Metryczka pliku

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna studia II stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna studia drugiego stopnia prowadzonym w ramach realizacji projektu „Profesjonalny nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej”

* 2020/2021Metryczka pliku

Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Praca Socjalna I stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Praca Socjalna II stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Psychologia II stopnia

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Psychologia studia jednolite magisterskie

* 2020/2021Metryczka pliku

* 2021/2022Metryczka pliku

Resocjalizacja II stopnia

* 2021/2022Metryczka pliku

dsw/regulaminy/praktyki.txt · ostatnio zmienione: 2022/02/28 10:43 przez dsw_bzacharewicz