Narzędzia użytkownika


Studia I stopnia


Administracja

program studiów 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku

program studiów 2017/2018Metryczka pliku

program studiów 2016/2017Metryczka pliku


Bezpieczeństwo wewnętrzne

program studiów 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku


Bezpieczeństwo narodowe

program studiów 2018/2019Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2017/2018Metryczka pliku


Dietetyka i promocja zdrowia

program studiów 2021/2022Metryczka pliku


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

program studiów 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

studia niestacjonarneprogram studiów 2018/2019Metryczka pliku

studia stacjonarne program studiów 2018/2019Metryczka pliku

program studiów 2017/2018 studia niestacjonarneMetryczka pliku


Geodezja i kartografia

program 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku

program studiów 2017/2018Metryczka pliku


Human Resources i Coaching

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku


Informatyka

program studiów 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów- niestacjonarne 2020/2021Metryczka pliku

program studiów- stacjonarne 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020 nstac.Metryczka pliku

program studiów 2019/2020 stac.Metryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku


Kosmetologia

program studiów 2021/2022Metryczka pliku


Media design i marketing wizerunkowy

program studiów 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku


Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne

program studiów 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

studia stacjonarne program studiów 2019/2020Metryczka pliku

studia niestacjonarneprogram studiów 2019/2020Metryczka pliku

studia stacjonarne program studiów 2018/2019Metryczka pliku

studia niestacjonarne program studiów 2018/2019Metryczka pliku


Pedagogika

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów - w języku angielskim 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku


Pedagogika specjalna

program studiów 2018/2019 studia dualne projektMetryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2018-2019Metryczka pliku


Praca socjalna

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program kształcenia 2020/2021 studia stacjonarneMetryczka pliku

program kształcenia 2020/2021 studia niestacjonarneMetryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku


Psychologia

program studiów 2017/2018Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2016/2017 studia niestacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2016/2017 studia stacjonarneMetryczka pliku


Psychologia w biznesie

program studiów 20201/2022Metryczka pliku


Sztuki nowoczesne

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku

program studiów 2017/2018Metryczka pliku


Studia II stopnia


Administracja

program studiów 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program stuidów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku


Bezpieczeństwo narodowe

program studiów 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

programm studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku

program studiów 2017/2018Metryczka pliku


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

program studiów 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

sum plus 2020/2021(studia II st i podyplomowe)Metryczka pliku

program studiów - w języku angielskim 2021/2022Metryczka pliku

program studiów - w języku angielskim 2020/2021Metryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku


Human Resources i Coaching

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku


Media kreatywne: projektowanie gier i animacji

program studiów 2022/2023Metryczka pliku

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów- niestacjonanrne 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

efekty uczenia się ważne dla programów studiów od 1.10.2022 r.Metryczka pliku

program studiów - stacjonanrne 2020/2021Metryczka pliku


Pedagogika

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów- w języku angielskim 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku


Pedagogika specjalna

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów - w języku czeskim 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku

program studiów 2016/2017Metryczka pliku


Praca socjalna

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program kształcenia 2020/2021 studia stacjonarneMetryczka pliku

program kształcenia 2020/2021 studia niestacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku

program studiów 2017/2018Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku


Psychologia

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów - w języku angielskim 20021/2022Metryczka pliku

program studiów 2018/2019Metryczka pliku

program sudiów 2017/2018 4 sem. stacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2017/2018 4 sem. niestacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2017/2018 5 sem. stacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2017/2018 5 sem. niestacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2016/2017 4 sem. stacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2016/2017 4 sem. niestacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2016/2017 5 sem. stacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2016/2017 5 sem. niestacjonarneMetryczka pliku


Resocjalizacja studia II st.

program studiów 2021/2022Metryczka plikuStudia jednolite magisterskie


Pedagogika specjalna

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów niestacjonarnych 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sieMetryczka pliku

program studiów 2019/2020Metryczka pliku


Psychologia

program studiów 2021/2022Metryczka pliku

program studiów 2020/2021Metryczka pliku

efekty uczenia sięMetryczka pliku

program studiów 2019/2020 stacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2019/2020 niestacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2018/2019 stacjonarneMetryczka pliku

program studiów 2018/2019 niestacjonarneMetryczka pliku


dsw/programy-ksztalcenia/wss.txt · ostatnio zmienione: 2022/10/19 15:14 przez dsw_molszewska