Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


Obrony doktoratów

mgr Agata Gwizd-Leszczyńska

Tytuł rozprawy:

Nieme dzieło i interpretacja. Kształcące znaczenie detalu architektonicznego w perspektywie pedagogiki miejsca Streszczenie rozprawy doktorskiej streszczenie_-_a._gwizd-leszczynska.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Maria Reut, prof. DSW Promotor pomocniczy: dr Marcin Gołębniak Recenzenci: dr hab. Martyna Pryszmont (UWr) dr hab. Małgorzata Przanowska (UW) Zawiadomienie o obronie:

mgr Maciej Jeż

Tytuł rozprawy:

Wielowymiarowość poradnictwa w społeczności Tarahumara w Meksyku. Ujęcie interdyscyplinarne

Streszczenie rozprawy doktorskiej streszczenie_pl_i_en.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW

Promotor pomocniczy:

dr Marcin Gołębniak

Recenzenci:

dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr zobaczMetryczka pliku

dr hab. Jolanta Lenart, prof. UR zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku

mgr Zdenka Braumova

Tytuł rozprawy:

Postoje učitelů primární edukace k výuce poezie a poezií v České republice

Postawy nauczycieli edukacji początkowej wobec poezji i poezji dziecięcej w Republice Czeskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Recenzenci:

dr hab. Eva Zamojska, prof. UAM zobaczMetryczka pliku

dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Helena Kumperova

Tytuł rozprawy

Skryté kurikulum v institucionální péči Ukryty program w instytucjonalnej opiece

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Recenzenci:

prof. Hana Cervinkova, Maynooth University zobaczMetryczka pliku

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Dorota Prędkiewicz

Tytuł rozprawy

Społeczny i komunikacyjny wymiar wczesnej imitacji u noworodków a perspektywa zaburzeń ze spektrum autyzmu

Rozprawa doktorska zobaczMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marzenna Zaorska

Recenzenci:

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ zobaczMetryczka pliku

dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS zobaczMetryczka pliku
dr hab. Barbara Winczura (Uniwersytet Wrocławski) zobaczMetryczka pliku


mgr Piotr Sipiorski

Tytuł rozprawy

Sposoby radzenia sobie rodziców w sytuacjach trudnych a wspieranie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Recenzenci: dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ zobaczMetryczka pliku

dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Tommaso Lo Monte

Tytuł rozprawy

Tra utopia e prassi. La pedagogia di Lorenzo Milani (1923-1967) nel contesto storico sociale dell’Italia del secondo dopoguerra Między utopią a praktyką. Pedagogia Lorenzo Milaniego (1923-1967) w kontekście historyczno-społecznym powojennych Włoch

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

Recenzenci: prof. Elisa Palomba (Università del Salento) zobaczMetryczka pliku

dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Anita Mikołajczyk

Tytuł rozprawy

Wybrane aspekty rozwoju psychicznego młodzieży z rodzin zastępczych i rodzin biologicznych

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. UAM

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska zobaczMetryczka pliku

dr hab. Anna Królikowska, prof. AIK zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Tommaso Lo Monte

Tytuł rozprawy

Tra utopia e prassi. La pedagogia di Lorenzo Milani (1923-1967) nel contesto storico sociale dell’Italia del secondo dopoguerra Między utopią a praktyką. Pedagogia Lorenzo Milaniego (1923-1967) w kontekście historyczno-społecznym powojennych Włoch

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

Recenzenci: prof. Elisa Palomba (Università del Salento) zobaczMetryczka pliku

dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW zobaczMetryczka pliku

zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Beata Telatyńska

Tytuł rozprawy

Możliwości i przeszkody w kształceniu zawodowym osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Uczeń z dysleksją w technikum

Rozprawa doktorska zobaczMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

Recenzenci: dr hab. Hana Cervinkova, prof. Maynooth University zobaczMetryczka pliku

dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska, prof. APS zobaczMetryczka pliku

dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Marian Tagliber

Tytuł rozprawy

Doświadczenie świata domu pomocy społecznej. Między pomocą a zniewoleniem

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Elżbieta Siarkiewicz, prof. DSW

Promotor pomocniczy: * dr Joanna Kłodkowska (DSW)

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas (UŁ) zobaczMetryczka pliku

dr hab. Zofia Szarota, prof. UW zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Damian Doleciński

Tytuł rozprawy:

Rola nowych mediów w stymulowaniu komunikacji wewnętrznej uczelni

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: * dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: * dr Iwona Ładysz (DSW)

Recenzenci:

* prof. dr hab. Robert Wiszniowski (UWr) zobaczMetryczka pliku

* dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska (UW) zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Katarzyna Nanowska

Tytuł rozprawy:

Znaczenie komunikacji interpersonalnej kuratorów sądowych z podopiecznymi dla przebiegu postępowań wykonawczych

Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: * dr hab. Marek Heine, prof. DSW

Recenzenci: * dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ zobaczMetryczka pliku

* dr hab Piotr Kwiatkowski (UWr) zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:Metryczka pliku


mgr. Egon Střihavka

Tytuł rozprawy: (De)Institucionalizace výchovné péče o ohrožené děti v České republice (De)instytucjonalizacja opieki wychowawczej nad dziećmi zagrożonymi w Republice Czeskiej Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: * doc. PhDr. Jitka Skopalová. Ph.D.

Recenzenci:

* prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. zobaczMetryczka pliku

* doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Bohumil Krajča

Tytuł rozprawy Kurikula středního odborného vzdělávání v kontextu vzdělávací politiky evropské unie (česko, polsko, německo) Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Recenzenci:

* doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. zobaczMetryczka pliku

* doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Paulina Hawrylewicz

Tytuł rozprawy: Transformatywne uczenie się nauczycieli nauczania indywidualnego. Studium zawodowych doświadczeń pedagogów Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Recenzenci:

*prof. dr hab. Maria Mendel zobaczMetryczka pliku

*prof. dr hab. Roman Leppert zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Konrad Reiman

Tytuł rozprawy: Etyka radykalna jako emancypacja. O wojnie i pokoju z perspektywy pedagogicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* dr hab. Maria Reut, prof. DSW

Recenzenci:

*dr hab. Rafał Godoń, prof. UW zobaczMetryczka pliku

*dr hab. Rafał Włodarczyk zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Teresa Segiet

Tytuł rozprawy: Sytuacja w rodzinach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świetle „modelu kołowego” Davida Olsona

Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Recenzenci:

* dr hab. Danuta Wolska, prof. UP zobaczMetryczka pliku

* dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Lucie Bucharova

Tytuł rozprawy: „Grammars of Schooling in the Post Authoritarian Context. Comparative Study of Changing Teaching Practise in Elementary Education in Czech, Polish and Portuguese Schools”

Rozprawa doktorskaMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

prof. Dorota Bogusława Gołębniak, Collegium Da Vinci zobaczMetryczka pliku

prof. António Gomes Ferreira, Uniwersytet w Coimbrze zobacz cz 1 Metryczka pliku

zobacz cz. 2Metryczka pliku

Zawiadomienie o obronie

http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/publiczna-obrona-rozprawy-doktorskiej-47/


mgr Agata Miodek-Wojdyła

Tytuł rozprawy: Doświadczenie wyłaniającej się dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobacz dokumentMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. UZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Recenzenci:

* Prof. dr hab. Marzenna Zaorska zobaczMetryczka pliku

* Prof. US dr hab. Teresa Żółkowska zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Mirela Lubińska-Tomczak

Tytuł rozprawy: Asysta rodzinna w opinii klientów ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodzin i innych podmiotów wspierających rodzinę

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

Promotor pomocniczy:

* Prof. DSW dr hab. Anna Karłyk-Ćwik Recenzenci:

* Prof. dr hab. Zenon Gajdzica zobaczMetryczka pliku

* Prof. US dr hab. Irena Ramik-Mażewska zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Anna Maciuszek

Tytuł rozprawy: Wolontariat seniorów – obrazy aktywności osób starszych

Streszczenie rozprawy doktorskiejMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Piotr Mikiewicz

Recenzenci:

* Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik zobaczMetryczka pliku

* Prof. UMK dr hab. Arkadiusz Karwacki zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Halina Zwiercan

Tytuł rozprawy: Psychomotoryka w rozwijaniu muzycznych zdolności dziecka przedszkolnego

Streszczenie rozprawy doktorskiej Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Promotor pomocniczy:

* Dr Joanna Minta

Recenzenci:

* Prof. UZ dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania zobaczMetryczka pliku

* Prof. US dr hab. Teresa Żółkowska zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronieMetryczka pliku


mgr Kinga Zych

Tytuł rozprawy: Edukacja kulturalna w świecie symulakrów. Studium autoetnograficzne

Streszczenie rozprawy doktorskiej:Metryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Maria Reut

Promotor pomocniczy:

* Dr Krzysztof Lindstedt

Recenzenci:

* Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek zobaczMetryczka pliku

* Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zobaczMetryczka pliku


mgr Beata Krzaczkowska

Tytuł rozprawy: Psychospołeczne uwarunkowania strategii radzenia sobie adolescentów w sytuacji konfliktu społecznego

streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat

Recenzenci:

1.Prof. UZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

2.Prof. UWr dr hab. Andrzej Ładyżyński

Recenzja prof. Z. Janiszewska-Nieścioruk zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. A. Ładyżyński zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Josefine Wagner

Tytuł rozprawy: „Struggling for Educational Justice in Disabling Societies: A Multi-sited School-based Ethnography of Inclusive Policies and Practices in Poland, Austria, and Germany”

rozprawa doktorska zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

Kopromotor w przewodzie doktorskim:

* prof. Univ. dr Miachael Schratz, Uniwersytet w Insbrucku

Promotor pomocniczy:

* dr Juliet Golden

Recenzenci:

1.prof. Graciela Slesaransky-Poe, Arcadia University

2.prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

Recenzja prof. Graciela Slesaransky-Poe zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. Zenon Gajdzica zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Tamas Toth

Tytuł rozprawy: Crossing the Treshold in the Margins. From Critique of Ideologu Toward Emancipatory Pedagogical Praxis

rozprawa doktorska zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

*dr hab. Lotar Rasiński, prof. nadzw. Dolnośląska Szkoła Wyższa

Kopromotor w przewodzie doktorskim:

* dr hab. György Mészáros prof. Eötvös Loránd University http://elte.academia.edu/

Recenzenci:

1.prof. zw. Tomasz Szkudlarek

2.prof. Eötvös Loránd University http://elte.academia.edu/ dr hab. Eva Szabolcs

Recenzja prof. zw. Tomasz Szkudlarek zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. Eva Szabolcs zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku


mgr Jacek Biskupski

Tytuł rozprawy: Koncepcje wychowania do trzeźwości w dwudziestoleciu międzywojennym. Analiza wybranych czasopism

Streszczenie rozprawy doktorskiej zobaczMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

* Prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn

Recenzenci:

* Prof. UMCS dr hab. Barbara Kalinowska-Witek * Prof. UŁ dr hab. Grzegorz Michalski

Recenzja prof. B. Kalinowska-Witek zobaczMetryczka pliku

Recenzja prof. G. Michalski zobaczMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie zobaczMetryczka pliku

dsw/rozprawy-doktorskie.1641382013.txt.gz · ostatnio zmienione: 2022/01/05 12:26 przez dsw_molszewska