Narzędzia użytkownika


realizacja_zaliczen_i_egzaminow_w_sesji_zimowej_2021_2022.pdfMetryczka pliku

4_2022_model_ksztalcenia_w_semestrze_letnim_w_roku_akademickim_2021-2022_w_wsb.pdfMetryczka pliku

4_2022_organisation_of_classes_during_the_sars-cov-2_pandemic_in_the_2021-2022_summer_semester_en.pdfMetryczka pliku

2_2021_organizacja_zajec_dydaktycznych_w_okresie_epidemii_koronawirusa_sars-cov-2.pdfMetryczka pliku

2020_42__organization_of_classes_during_the_sars-cov-2_coronavirus_pandemic.pdfMetryczka pliku

2020_42_zajecia_dydaktyczne_w_rezimie_sanitarnym_w_semestrze_zimowym_2020_21_nowelizacja.pdfMetryczka pliku

2020_38_procedura_postepowania_zakazenie_studenta_lub_wykladowcy_wsb_koronawirusem.pdfMetryczka pliku

2020_36_zajecia_dydaktyczne_w_rezimie_sanitarnym_w_semestrze_zimowym_2020_21.pdfMetryczka pliku

zarzadzenie_23_2020w_sprawie_organizacji_obron_stacjonarnych_w_okresie_epidemii_koronawirusa_sars-cov-2_w_budynkach_lub_na_terenie_wsb_w_poznaniu.pdfMetryczka pliku

zarzadzenie_24_2020_w_sprawie_organizacji_egzaminow_w_okresie_epidemii_koronawirusa_sars-cov-2_w_budynkach_lub_na_terenie_wsb_w_poznaniu.pdfMetryczka pliku

zarzadzenie_25_2020_w_sprawie_organizacji_obron_rozpraw_doktorskich_stacjonarnych_w_okresie_epidemii_koronawirusa_sars-cov-2_na_wydziale_finansow_i_bankowosci_wsb_w_poznan.pdfMetryczka pliku

zarzadzenie_26_2020_w_sprawie_organizacji_zajec_dydaktycznych_tradycyjnych_stacjonarnych_w_okresie_epidemii_koronawirusa_sars-cov-2_w_budynkach_lub_na_terenie_wsb_w_pozn.pdfMetryczka pliku

zarzadzenie_nr_4_2020_zmiana_zasad_zalicznia_przedmiotow_wfib.pdfMetryczka pliku

zarzadzanie_07_2020_zmiana_zasad_zalicznia_przedmiotow_wz_chorzow.pdfMetryczka pliku

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 lit. f) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 85/2022 z dnia 10 maja 2022 r., uchwalił regulamin studiów wyższych obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023.

85_2022_u_regulamin_sw_22_23.pdfMetryczka pliku

zal_do_85_2022_regulamin_studiow_wyzszych_22_23.pdfMetryczka pliku
85_2022_zal_wsb_university_in_poznan_study_regulations_22_23_eng.pdfMetryczka pliku

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022

Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. f) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 115/2021 z dnia 06 lipca 2021 uchwalił regulamin studiów wyższych obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022.

115_2021_u_regulamin_sw_21_22.pdfMetryczka pliku

zal_do_115_2021_regulamin_studiow_wyzszych_21_22.pdfMetryczka pliku
115_2021_zal_wsb_university_in_poznan_study_regulations_21_22_eng.pdfMetryczka pliku

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH REALIZOWANYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W POZNANIU - nowelizacja

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 5 lit. b) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 120/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., zatwierdził nowelizację regulaminu postępowania w przewodach doktorskich realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

120_2020_u_nowelizacja_reg._post._w_przew_doktorskich.pdfMetryczka pliku

zal_do_uchw_120_2020_regulamin_postepowania_w_przewodach_doktorskich_realizowanych_w_wsb_w_poznaniu_po_zmianach.pdfMetryczka pliku

REGULAMINY STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. f) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 51/2020 z dnia 24 marca 2020 uchwalił regulamin studiów wyższych obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.

51_2020_u_regulamin_studiow_wyzszych.pdfMetryczka pliku

51_2020_zal_regulamin_studio-w_wyższych_20_21.pdfMetryczka pliku
51_2020_zal_wsb_university_in_poznan_study_regulations_20_21_eng.pdfMetryczka pliku

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH REALIZOWANYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W POZNANIU

Działając na podstawie § 24 pkt 5 lit. b) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 6/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 25/2020 z dnia 28.02.2020 r. zatwierdził regulamin postępowania w przewodach doktorskich realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

uchwala_nr_25_2020_regulamin_przewody_doktorskie.pdfMetryczka pliku

REGULAMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH

Działając na podstawie zarządzenia nr 28/2019 Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 r. wprowadzono Regulamin praktyk pedagogicznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, dla studentów rozpoczynających kształcenie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od dnia 1 października 2019 r.

zarzadzenie_dziekana_28_2019_w_sprawie_regulaminu_praktyk_pedagogicznych_na_kierunku_pedagogika_na_studiach_pierwszego_i_drugiego_stopnia.pdfMetryczka pliku

zal_nr_1_do_zarzadzenia_nr_28_2019_regulamin_praktyk_pedagogicznych.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie zarządzenia nr 28/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 23 września 2019 r. wprowadzono Regulamin rraktyk zawodowych obowiązujący studentów studiów wyższeych pierwszego dtopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020.

zarzadzenie_rektora_nr_28_2019__regulamin_praktyk_zawodowych.pdfMetryczka pliku

* REGULAMINY STUDIÓW WYŻSZYCH

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2019 z dnia 23.09.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2019/2020 w WSB w Poznaniu

uchwala_45_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_wyzszych_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_uchwala_45_2019_regulamin_studiow_wyzszych_2019_2020.pdfMetryczka pliku

* REGULAMINY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 20/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych Executive MBA realizowanych na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

uchwala_20_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_wfib_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_20_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_dla_wfib_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 19/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA na rok akademicki 2019/2020

uchwala_19_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_19_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych w partnerstwie na rok akademicki 2019/2020

uchwala_18_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwach_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_18_2019_regulamin_sp_w_partnerstwach_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 17/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020

uchwala_17_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_17_2019_regulamin_sp_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 24/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

regulamin_studiow_wyzszych_2018-19.pdfMetryczka pliku

* REGULAMINY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych w partnerstwie na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwie_2018-2019.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 25/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN STUDIÓW MBA

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:

regulamin_studiow_mba_2018-19.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN STUDIÓW Executive MBA

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:

regulamin_studiow_emba_2018-19.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Działając na podstawie §27 ust. 7 pkt. a lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego uchwałą na 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz §14 ust. 3 lit. b) Regulaminu organizacyjnego WSB w Poznaniu nadanego uchwałą nr 65/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdził zmiany w regulaminie praktyk zawodowych obowiązującym w roku akademickim 2018/2019.

regulamin_praktyk_zawodowych_studia_wyzsze_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Senat uchwalił Regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018. Uchwała nr 62/2017 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

regulamin_studiow_wyzszych_17-18.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN STUDIÓW MBA

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Senat zatwierdził Regulaminy studiów MBA obowiązujące na Wydziale Finansów i Bankowości, Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2017/2018. Uchwały nr 65/2017 i 66/2017 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

regulamin_mba_poznan-szczecin_2017-2018.pdfMetryczka pliku

regulamin_mba_chorzow_2017-2018.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN STUDIÓW Executive MBA

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Senat zatwierdził Regulamin studiów Executive MBA obowiązujący na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2017/2018. Uchwała nr 64/2017 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

regulamin_emba_poznan_17-18.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Senat zatwierdził Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2017/2018. Uchwała nr 67/2017 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

regulamin_sp_2017-2018.pdfMetryczka pliku

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konwent uchwalił Regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017. Uchwała nr 59/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2016 roku.

regulamin_studiow_wyzszych_2016-2017.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN STUDIÓW MBA

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. f) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konwent zatwierdził Regulaminy studiów MBA obowiązujące na Wydziale Finansów i Bankowości, Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2016/2017. Uchwały nr 42/2016, 44/2016 i 45/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 marca 2016 roku.

regulamin_studiow_mba_poznan_2016-2017.pdfMetryczka pliku

regulamin_studiow_mba_chorzow_2016-2017.pdfMetryczka pliku

regulamin_studiow_mba_szczecin_2016-2017.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN STUDIÓW Executive MBA

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konwent zatwierdził Regulamin studiów Executive MBA obowiązujący na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2016/2017. Uchwała nr 43/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 marca 2016 roku.

regulamin_emba_poznan_2016-2017.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. f) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konwent zatwierdził Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2016/2017. Uchwała nr 41/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 marca 2016 roku.

regulamin_studiow_podyplomowych_2016-2017.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Działając na podstawie §16 ust. 4 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Senat zatwierdził zmiany w Regulaminie praktyk zawodowych obowiązujący w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu od roku akademickiego 2015/2016. Uchwała nr 17/2015/2016 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2015 roku.

regulamin_praktyk_zawodowych_wsb_w_poznaniu.pdfMetryczka pliku

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2015/2016

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Konwent WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 80/2015 Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 roku).

Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2015 r.

regulamin_studiow_wyzszych_2015-16.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dnia 24 kwietnia 2015 roku Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, zatwierdził Regulamin studiów podyplomowych, jaki będzie obowiązywał na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie (Uchwała nr 65/2015 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku). Regulamin wejdzie w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016.

regulamin_studia_podyplomowe_2015_2016.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił Regulaminy studiów podyplomowych MBA dla słuchaczy podejmujących studia podyplomowe MBA na poszczególnych Wydziałach. Regulaminy wejdą w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016.

 • Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu oraz Wydział Ekonomiczny w Szczecinie (Uchwała nr 69/2015 oraz Uchwała nr 68/2015 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku)

regulamin_studia_mba_wfib_poznan_we_szczecin_2015_2016.pdfMetryczka pliku

 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (Uchwała nr 67/2015 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku)

regulamin_studia_mba_wz_chorzow_2015_2016.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych EMBA na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu (Uchwała nr 70/2015 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku). Regulamin wejdzie w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016.

regulamin_studia_emba_wfib_poznan_2015_2016.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LL.M. (LEGUM MAGISTRUM)

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych LL.M. na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie (Uchwała nr 66/2015 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku). Regulamin wejdzie w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016.

regulamin_studia_podyplomowe_llm_wz_chorzow_2015_2016.pdfMetryczka pliku

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2014/2015

 • REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Konwent WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 46/2014 Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2014 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 r.

regulamin_studia_wyzsze_2014_2015.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Konwent WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 40/2014 Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 28 marca 2014 roku).

Regulamin wszedł w życie z początkiem roku akademickiego 2014/2015.

regulamin_studia_podyplomowe_2014_2015.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Konwent WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 41/2014 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 28 marca 2014 roku).

 • Regulamin studiów podyplomowych MBA Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie

regulamin_studia_mba_wfib_poznan_we_szczecin_2014_2015.pdfMetryczka pliku

 • Regulamin studiów podyplomowych MBA Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

regulamin_studia_mba_wz_chorzow_2014_2015.pdfMetryczka pliku

Regulaminy weszły w życie z początkiem roku akademickiego 2014/2015.

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Konwent WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 45/2014 Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2014 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 r. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy podejmujących studia podyplomowe Executive MBA na Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu.

regulamin_studia_emba_wfib_poznan_2014_2015.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zatwierdzony Uchwałą Senatu WSB w Poznaniu nr 8/2013/2014 z dnia 26 września 2013 roku Regulamin praktyk Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu pozostaje bez zmian.

regulamin_praktyk_zawodowych_2014_2015.pdfMetryczka pliku

Zmianie uległy załączniki do Regulaminu praktyk, tj. terminy składania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 na poszczególnych Wydziałach:

 • Wydział Finansów i Bankowości

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_finansow_i_bankowosci_2014_2015.pdfMetryczka pliku

 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_zamiejscowy_w_chorzowie_2014_2015.pdfMetryczka pliku

 • Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie_2014_2015.pdfMetryczka pliku

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2013/2014

 • REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie art. 161 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt. 2 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 6/20/2012 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2012 r. Senat WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 33/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2013 roku.

regulamin_studia_wyzsze_2013_2014.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 6/20/2012 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2012 r. Senat WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 30/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014.

regulamin__studia_podyplomowe_2013_2014.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 6/20/2012 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2012 r. Senat WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych Master of Business Administration dla Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie (Uchwała nr 29/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji studiów podyplomowych MBA oraz prawa i obowiązki słuchaczy podejmujących studia MBA na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu oraz Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie WSB w Poznaniu poczynając od edycji 2013 - 2015.

regulamin_studia_mba_2013_2014.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 6/20/2012 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2012 r. Senat WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 31/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy podejmujących studia podyplomowe Executive MBA na Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu w edycji 2013 - 2015.

regulamin__studia_emba_2013_2014.pdfMetryczka pliku

 • REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 4d Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Senat WSB w Poznaniu zatwierdził Regulamin praktyk Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 8/2013/2014 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 26 września 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014, który obowiązuje na wszystkich trzech Wydziałach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, tj. Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie.

regulamin_praktyk_zawodowych_2013_2014.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_finansow_i_bankowosci.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_zamiejscowy_w_chorzowie.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie.pdfMetryczka pliku

poznan/regulaminy/studia.txt · ostatnio zmienione: 2022/05/23 15:10 przez po_druminska