Narzędzia użytkownika


Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2022/2023

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 22/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych, na których realizowane będą zajęcia w języku ukraińskim i rosyjskim w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, rozpoczynających naukę na kierunkach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego od roku akademickiego 2022/2023.

22_2022_zarz_aneks_do_umowy_sw_efs.pdfMetryczka pliku

zal_do_22_2022_aneks_do_umowy_efs_sciez_ua_i_ros.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 14/2022 z dnia 27 maja 2022 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zapisanych na kierunki realizowane w partnerstwie z TEB Edukacja sp. z o.o., rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023

14_2022_zarz_wzor_umowy_sp_w_partnerstwie_pod_0.pdfMetryczka pliku

umowa_trojstronna_z_uczestnikiem_w_partner_22_23_pod_0.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 7/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023

7_2022_zarz_wzor_umowy_sw_pod.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 8/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023

8_2022_zarz_wzor_umowy_sp_pod.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 9/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023

9_2022_zarz_wzor_umowy_mba_pod.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 10/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zatwierdzono wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu od roku akademickiego 2022/2023

10_2022_zarz_wzor_umowy_wolny_sluchacz_pod.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 11/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wznawiających studia od roku akademickiego 2022/2023

11_2022_zarz_wzor_umowy_wznawiajacy_studia_pod.pdfMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2021/2022

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 12/2021 z dnia 12 maja 2021 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022

12_2021_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_sp_2021_2022.pdfMetryczka pliku

zal_do_zarzadzenia_kanclerza_12_2021.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 8/2021 z dnia 24 marca 2021 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wznawiających studia od roku akademickiego 2021/2022

8_2021_zarz_wzor_umowy_wznawiajacy_studia.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 4/2021 z dnia 24 marca 2021 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/2022

4_2021_zarz_wzor_umowy_sw_2021_2022.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 5/2021 z dnia 24 marca 2021 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/2022

5_2021_zarz_wzor_umowy_sp_2021_2022.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 6/2021 z dnia 24 marca 2021 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/2022

6_2021_zarz_wzor_umowy_mba_2021_2022.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 7/2021 z dnia 24 marca 2021 r. zatwierdzono wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od roku akademickiego 2021/2022

7_2021_zarz_wzor_umowy_wolny_sluchacz_2021_2022.pdfMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2020/2021

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 3/2021 z dnia 12 marca 2021 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickim 2020/2021 na kierunku Psychologia w biznesie II stopnia, współfinansowanych z EFS

3_2021_zarz_aneks_do_umowy_sw_pwb_efs_podpis.pdfMetryczka pliku

zal_do_zarz_3_2021_aneks_psych.w_bizn._nstcj_ii_st_podpis.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 24/2020 z dnia 17 września 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu realizowanych w partnerstwie, rozpoczynających naukę od roku akademickim 2020_2021

24_2020_zarz_wzor_umowy_sp_w_partnerstwie.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 11/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickim 2020_2021

11_2020_umowa_sw_20_21.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 12/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickim 2020_2021

12_2020_umowa_sp_20_21.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 13/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickim 2020_2021

13_2020_umowa_mba_20_21.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 14/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od roku akademickiego 2020_2021

14_2020_umowa_ws_20_21.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 15/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wznawiających studia od roku akademickim 2020_2021

15_2020_umowa_reaktywacja_20_21.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 16/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. zatwierdzono wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickim 2020_2021

16_2020_aneks_sw_20_21.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 17/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. zatwierdzono wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickim 2020_2021

17_2020_aneks_sp_20_21.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 18/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. zatwierdzono wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od roku akademickim 2020_2021

18_2020_aneks_mba_20_21.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 19/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. zatwierdzono wzór aneksu do umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od roku akademickiego 2020_2021

19_2020_aneks_ws_20_21.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 9/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zatwierdzono wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych współfinansowanych z EFS w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020_2021

zarzadzenie_nr_9_2020_aneks_do_umowy_efs.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 6/2020 z dnia 16 marca 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wznawiających studia w roku akademickim 2020_2021

zarzadzenie_6_2020_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_wznawiajacych_studia_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 5/2020 z dnia 16 marca 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od roku akademickiego 2020_2021

zarzadzenie_5_2020_wzor_umowy_o_uczestnictwo_w_zajeciach_wolny_sluchacz_ii_stopien_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 4/2020 z dnia 16 marca 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020_2021

zarzadzenie_4_2020_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_mba_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 3/2020 z dnia 16 marca 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020_2021

zarzadzenie_3_2020_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_sp_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 2/2020 z dnia 16 marca 2020 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020_2021

zarzadzenie_2_2020_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_sw_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2019/2020

Na mocy Zarządzenia Kanclerza nr 11/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zatwierdzono wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów kierunku Informatyka, studia II stopnia współfinasowanego z EFS na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

zarzadzenie_nr_11_2019_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_kierunku_informatyka_studia_ii_stopnia_wspolfinasowane_z_efs_wfib_wsb_w_poznaniu.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 149/2019 z dnia 10.07.2019 r. zatwierdzono wzór aneksu do umowy o swiadczenie usług edukacyjnych d;a studentów studiów wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS rozpoczynających naukę od naboru letniego w roku akademickim 2019_2020

uchwala_nr_149_2019__wzor_aneksu_do_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_rozpoczynajacych_nauke_od_naboru_letniego_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 111/2019 z dnia 04.06.2019 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z EFSw roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_111_2019_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_sluchaczy_studiow_podyplomowych_i_mba_realizowanych_w_ramach_projektu_dofinansowanego_w_efs_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 82/2019 z dnia 16.04.2019 r. zatwierdzono wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od naboru letniego w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_82_2019_wzor_umowy_o_uczestnictwo_w_zajeciach_na_zasadach_wolnego_sluchacza_studia_ii_stopnia_od_naboru_letniego_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 58/2019 z dnia 19.03.2019 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulaminu opłat dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od naboru letniego w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_58_2019_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_oraz_regulaminu_oplat_dla_studentow_rozpoczynajacych_nauke_od_naboru_letniego_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 59/2019 z dnia 19.03.2019 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulaminu opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od naboru letniego w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_59_2019_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_oraz_regulaminu_oplat_dla_sluchaczy_studiow_podyplomowych_rozpoczynajacych_nauke_od_naboru_letniego_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 60/2019 z dnia 19.03.2019 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulaminu opłat dla słuchaczy studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od roku akademickiego 2019/2020

uchwala_nr_60_2019_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_oraz_regulaminu_oplat_dla_sluchaczy_studiow_mba_rozpoczynajacych_nauke_od_naboru_letniego_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 61/2019 z dnia 19.03.2019 r. zatwierdzono wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od naboru letniego w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_61_2019_wzor_umowy_o_uczestnictwo_w_zajeciach_na_zasadach_wolnego_sluchacza_na_studiach_ii_stopnia_wyzszej_szkoly_bankowej_w_poznaniu_od_naboru_letniego_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 62/2019 z dnia 19.03.2019 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wznawiających studia od roku akademickiego 2019/2020

uchwala_nr_62_2019_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_wyzszej_szkoly_bankowej_w_poznaniu_wznawiajacych_studia_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2018/2019

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 191/2018 z dnia 11.12.2018 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wznawiających studia od roku akademickiego 2018/2019

wzor_umowy_dla_studentow_wsb_w_poznaniu_wznawiajacych_studia_studia_wyzsze_2018-19.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 180/2018 z dnia 3.12.2018 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczynających naukę od naboru zimowego w roku akademickim 2018/2019

180_2018_wzor_umowy_o_swaidczenie_uslug_edukacyjnych_oraz_regulamin_oplat_dla_studentow_rozpoczynajacych_nauke_od_naboru_zimowego_w_roku_akademickim_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 116/2018 z dnia 17.07.2018 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych w partnerstwach z ODN i TEB Edukacja w WSB w Poznaniu od roku akademickiego 2018/2019:

wzor_umowy_sp_odn_18-19.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 62/2018 z dnia 22.03.2018 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat dla studentów studiów wyższych WSB w Poznaniu od roku akademickiego 2018/2019:

wzor_umowy_studia_wyzsze_od_2018-19.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 48/2018 z dnia 13.03.2018 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych WSB w Poznaniu od roku akademickiego 2018/2019:

wzor_umowy_sp_od_2018-19.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 49/2018 z dnia 13.03.2018 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat dla słuchaczy studiów MBA i Executive MBA WSB w Poznaniu od roku akademickiego 2018/2019:

wzor_umowy_mba-mba_od_2018-19.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 47/2018 z dnia 13.03.2018 r. zatwierdzono wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia WSB w Poznaniu od roku akademickiego 2018/2019:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_od_2018-19.pdfMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2017/2018

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 41/2017 z dnia 14.03.2017 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat dla studentów studiów wyższych Wydziału Finansów i Bankowości oraz Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu od roku akademickiego 2017/2018:

wzor_umowy_dla_studentow_wfib_poznan_we_szczecin_2017-18.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 70/2017 z dnia 24.03.2017 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat dla studentów studiów wyższych Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu od roku akademickiego 2017/2018:

wzor_umowy_dla_studentow_wz_chorzow_2017-18.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 105/2017 z dnia 30.05.2017 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych studiujących na ścieżce anglojęzycznej na kierunku Zarządzanie realizowanej w ramach projektu dofinansowanego z EFS na Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu w roku akademickiego 2017/2018:

wzor_umowy_dla_studentow_efs_poznan_2017-2018.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 104/2017 z dnia 30.05.2017 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych studiujących na ścieżce anglojęzycznej na kierunku Zarządzanie realizowanej w ramach projektu dofinansowanego z EFS na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie WSB w Poznaniu w roku akademickiego 2017/2018:

wzor_umowy_dla_studentow_efs_chorzow_2017-2018.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 102/2017 z dnia 16.05.2017 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych wznawiających studia od roku akademickiego 2017/2018:

wzor_umow_dla_osob_wznawiajacych_studia_17-18.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 43/2017 z dnia 14.03.2017 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych WSB w Poznaniu od roku akademickiego 2017/2018:

wzor_umowy_dla_sluchaczy_sp_2017-2018.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 107/2017 z dnia 06.06.2017 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku „studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla kadr wymiaru sprawiedliwości” realizowane w ramach projektu współfinansowanego z EFS w WSB w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018:

wzor_umowy_dla_sluchaczy_sp_efs_2017-2018.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Zarządu WSB w Poznaniu nr 44/2017 z dnia 14.03.2017 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat dla słuchaczy studiów MBA i Executive MBA WSB w Poznaniu od roku akademickiego 2017/2018:

wzor_umowy_dla_sluchaczy_mba_emba_2017-2018.pdfMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2016/2017

Na mocy uchwały Konwentu WSB w Poznaniu nr 105/2016 z dnia 19.10.2016 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych rozpoczynających naukę w naborze zimowym roku akademickiego 2016/2017 oraz na mocy uchwały Konwentu WSB w Poznaniu nr 106/2016 z dnia 19.10.2016 r. zatwierdzono regulamin opłat dla studentów studiów wyższych rozpoczynających naukę w naborze zimowym 2016/2017:

wzor_umowy_studia_wyzsze_nabor_zimowy_2016-2017.pdfMetryczka pliku

regulamin_oplat_studia_wyzsze_nabor_zimowy_2016-2017.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Konwentu WSB w Poznaniu nr 107/2016 z dnia 19.10.2016 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w naborze zimowym roku akademickiego 2016/2017 oraz na mocy uchwały Konwentu WSB w Poznaniu nr 108/2016 z dnia 19.10.2016 r. zatwierdzono regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w naborze zimowym 2016/2017:

wzor_umowy_studia_podyplomowe_nabor_zimowy_2016-2017.pdfMetryczka pliku

regulamin_oplat_studia_podyplomowe_nabor_zimowy_2016-2017.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Konwentu WSB w Poznaniu nr 109/2016 z dnia 19.10.2016 r. zatwierdzono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów EMBA i MBA rozpoczynających naukę w naborze zimowym roku akademickiego 2016/2017 oraz na mocy uchwały Konwentu WSB w Poznaniu nr 110/2016 z dnia 19.10.2016 r. zatwierdzono regulamin opłat dla słuchaczy studiów MBA i EMBA rozpoczynających naukę w naborze zimowym 2016/2017:

wzor_umowy_studia_emba_i_mba_nabor_zimowy_2016-2017.pdfMetryczka pliku

regulamin_oplat_emba_i_mba_nabor_zimowy_2016-2017.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały Konwentu WSB w Poznaniu nr 90/2016 oraz 91/2016 z dnia 11.07.2016 r. zmieniono wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych oraz słuchaczy studiów podyplomowych WSB w Poznaniu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 w naborze letnim:

wzor_umowy_na_studia_wyzsze_16-17_090_2016.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_na_studia_podyplomowe_16-17_091_2016.pdfMetryczka pliku

* STUDIA EMBA i MBA

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt. 6 lit. d) Statutu WSB w Poznaniu, Konwent zatwierdził wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulaminy opłat dla słuchaczy studiów EMBA i MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017 w naborze letnim. Uchwała nr 35/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 18.03.2016 r.

wzor_umowy_edukacyjnej_na_studia_emba_i_mba_2016-2017.pdfMetryczka pliku

* STUDIA PODYPLOMOWE

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt. 6 lit. d) Statutu WSB w Poznaniu, Konwent zatwierdził wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulaminy opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017 w naborze letnim. Uchwała nr 34/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 18.03.2016 r.

wzor_umowy_edukacyjnej_na_studia_podyplomowe_2016-2017.pdfMetryczka pliku

* STUDIA WYŻSZE

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt. 6 lit. d) Statutu WSB w Poznaniu, Konwent zatwierdził wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulaminy opłat dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017 w naborze letnim. Uchwała nr 33/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 18.03.2016 r.

wzor_umowy_edukacyjnej_na_studia_wyzsze_2016-2017.pdfMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2015/2016

  • STUDIA I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Dnia 26 marca 2015 r., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 6 lit. d) Statutu WSB w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2015/2016 (Uchwała nr 50/2015 Konwentu WSB w Poznaniu). Regulamin opłat stanowi załącznik nr 1 niniejszej umowy. Załącznik nr 2 zawiera deklarację zmiany wyboru systemu gwarantowanego czesnego, załącznik nr 3 deklarację zmiany wyboru trybu uiszczania czesnego, załącznik nr 4 podanie o zmianę rodzaju, formy lub kierunku studiów.

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_1_i_2_stopien_jsm_zalaczniki_aneks_2015_2016.pdfMetryczka pliku

  • SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, MBA / EXECUTIVE MBA i LL.M.

Dnia 26 marca 2015 r., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 6 lit. d) Statutu WSB w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2015/2016 (Uchwała nr 51/2015 Konwentu WSB w Poznaniu). Załącznik nr 1 niniejszej umowy zawiera regulamin opłat. Załącznik nr 2 stanowi deklaracja zmiany wyboru trybu uiszczania czesnego dla słuchaczy SP i LL.M. oraz deklaracja zmiany wyboru trybu uiszczania opłat dla słuchaczy studiów MBA i EMBA.

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_sluchacze_sp_mba_emba_ll.m._zalaczniki_2015_2016.pdfMetryczka pliku

  • WOLNY SŁUCHACZ STUDIÓW II STOPNIA

Dnia 26 marca 2015 r., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 6 lit. d) Statutu WSB w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w roku akademickim 2015/2016 (Uchwała nr 52/2015 Konwentu WSB w Poznaniu). Regulamin opłat zawiera załącznik nr 1. Załącznik nr 2 zawiera podanie o zmianę rodzaju, kierunku studiów lub formy studiów.

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_wolny_sluchacz_2_stopien_zalaczniki_aneksy_2015_2016.pdfMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2014/2015

  • STUDIA I i II STOPNIA

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 6 lit. d) Statutu WSB w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia Wydziału Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu oraz Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie i Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2014/2015 (Uchwała nr 38/2014 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 28 marca 2014 roku).

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_z_zalacznikami_1_i_2_stopien_2014_2015.pdfMetryczka pliku

aneks_umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_1_i_2_stopien_2014_2015.pdfMetryczka pliku

  • SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, MBA / EXECUTIVE MBA

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 6 lit. d) Statutu WSB w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Wydziału Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu oraz Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie i Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2014/2015 (Uchwała nr 39/2014 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 28 marca 2014 roku).

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_z_zalacznikami_sp_mba_emba_2014_2015.pdfMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2014/2015 po nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Dnia 28 listopada 2014 r. Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. d) Statutu WSB w Poznaniu, uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie i Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2014/2015 w naborze zimowym (Uchwała nr 136/2014 Konwentu WSB w Poznaniu). Z dniem 1 października 2014 r. nastąpiły zmiany w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Tym samym zawarty we wcześniejszych wzorach umów o świadczenie usług edukacyjnych art. 160 ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zastąpił art. 160a ust. 1.

  • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_1_i_2_stopien_2014_2015_po_nowelizacji_ustawy_posw_poznan.pdfMetryczka pliku

  • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_1_i_2_stopien_2014_2015_po_nowelizacji_ustawy_posw_chorzow.pdfMetryczka pliku

  • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_1_i_2_stopien_2014_2015_po_nowelizacji_ustawy_posw_szczecin.pdfMetryczka pliku

poznan/wzor-umowy.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/29 13:24 przez po_druminska