Narzędzia użytkownika


Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

W dniu 02.07.2019 r. Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Uczelni, uchwałą nr 6/26/2019 nadał Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu nowy Statut z mocą obowiązywania od 01.10.2019 r.

statut_wsb_w_poznaniu_2019.pdf

W dniu 11.09.2018 r. Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Uczelni, uchwałą nr 10/33/2018 nadał Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu nowy Statut z mocą obowiązywania od 01.10.2018 r.

statut_wsb_poznan.pdf

W dniu 15.12.2016 r. Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Uczelni, uchwałą nr 2/43/2016 nadał Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu nowy Statut z mocą obowiązywania od 01.01.2017 r.

statut_wsb_01_01_2017.pdf

ZMIANY W STATUCIE OD 1 MAJA 2015

Dnia 16 kwietnia 2015 r., działając na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 3) lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwalił zmiany w Statucie WSB w Poznaniu, które wejdą w życie z dniem 1 maja 2015 r. (Uchwała nr 2/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 r.). Tekst jednolity Statutu zawiera poniższy załącznik.

statut_wyzszej_szkoly_bankowej_w_poznaniu_1.05.2015.pdf

  • STATUT Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2013

Został nadany Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Statut wszedł w życie z dniem 1 września 2013 roku.

statut_wyzszej_szkoly_bankowej_w_poznaniu.pdf

poznan/statut.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/12 11:33 przez po_druminska