Narzędzia użytkownika


Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

W dniu 09.09.2022 r. Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Uczelni, uchwałą nr 2/38/2022 wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z mocą obowiązywania od 01.10.2022 r.

2_38_2022_zarzad_crsw_teba_wsbp_zmiany_w_statucie_od_x_22.pdfMetryczka pliku

W dniu 15.06.2021 r. Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Uczelni, uchwałą nr 12/25/2021 wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z mocą obowiązywania od 01.09.2021 r.

78_u_z_2021_25_12_zmiany_statut_wsbp_od_1.09.2021.pdfMetryczka pliku

W dniu 21.01.2021 r. Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Uczelni, uchwałą nr 3/4/2021 wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z mocą obowiązywania od 01.02.2021 r.

u_z_2021_4_3__wpr_zmian_w_statucie_wsbp_od_01.02.2021.pdfMetryczka pliku

W dniu 28.02.2020 r. Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Uczelni, uchwałą nr 2/8/2020 wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z mocą obowiązywania od 01.03.2020 r.

statut_wsb_w_poznaniu_od_1_03_2020.pdfMetryczka pliku

W dniu 02.07.2019 r. Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Uczelni, uchwałą nr 6/26/2019 nadał Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu nowy Statut z mocą obowiązywania od 01.10.2019 r.

statut_wsb_w_poznaniu_2019.pdfMetryczka pliku

W dniu 11.09.2018 r. Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Uczelni, uchwałą nr 10/33/2018 nadał Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu nowy Statut z mocą obowiązywania od 01.10.2018 r.

statut_wsb_poznan.pdfMetryczka pliku

W dniu 15.12.2016 r. Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Uczelni, uchwałą nr 2/43/2016 nadał Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu nowy Statut z mocą obowiązywania od 01.01.2017 r.

statut_wsb_01_01_2017.pdfMetryczka pliku

ZMIANY W STATUCIE OD 1 MAJA 2015

Dnia 16 kwietnia 2015 r., działając na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 3) lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwalił zmiany w Statucie WSB w Poznaniu, które wejdą w życie z dniem 1 maja 2015 r. (Uchwała nr 2/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 r.). Tekst jednolity Statutu zawiera poniższy załącznik.

statut_wyzszej_szkoly_bankowej_w_poznaniu_1.05.2015.pdfMetryczka pliku

  • STATUT Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2013

Został nadany Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Statut wszedł w życie z dniem 1 września 2013 roku.

statut_wyzszej_szkoly_bankowej_w_poznaniu.pdfMetryczka pliku


Strategia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, uchwałą nr 76/2022 z dnia 19.04.2022 r. uchwalił Plan Strategiczny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na lata 2022-2025 z perspektywą 2030.

strategia_2022-2025_z_perspektywa_2030__wsb_w_poznaniu.pdfMetryczka pliku

Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, uchwałą nr 72/2021 z dnia 20.04.2021 r. uchwalił Plan Strategiczny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na 2021 rok z wizją rozwoju do 2025 roku.

strategia_2025_wsb_w_poznaniu.pdfMetryczka pliku

Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, uchwałą nr 46/2019 z dnia 26.11.2019 r. uchwalił zmiany w „Strategii 2020 Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

strategia_wyzszej_szkoly_bankowej_w_poznaniu_do_2020.pdfMetryczka pliku

poznan/statut.txt · ostatnio zmienione: 2022/09/20 11:15 przez po_druminska