Narzędzia użytkownika


Decyzja o utworzeniu uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu została utworzona dnia 28 czerwca 1994 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS 3-0145/TBM/210/94.

decyzja_men_pozwolenie_na_utworzenie_wsb_28.06.1994.pdfMetryczka pliku

Dnia 11 marca 2009 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MNiSW-DNS-WUN-6010-1192-1/AW/09 nastąpiło przeniesienie pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. na rzecz Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o.

decyzja_mnisw_przeniesienie_pozwolenia_11.03.2009.pdfMetryczka pliku

poznan/decyzja-o-utworzeniu-uczelni.txt · ostatnio zmienione: 2014/06/25 12:37 przez po_nszmaglinska