Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przypomina, iż jest jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania hologramów studenckich. Hologramy pochodzące od podmiotów innych niż Wyższa Szkoła Bankowa nie są hologramami autentycznymi oraz nie będą uznawane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.


Wzory dyplomu doktorskiego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Na mocy Zarządzenia nr 33/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 20 października 2019 r., w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

zarzadzenie_rektora_33_2019_w_sprawie_zatwierdzenia_wzoru_dyplomu_doktorskiego_w_wyzszej_szkole_bankowej_w_poznaniu.pdfMetryczka pliku

2019_33_zalacznik_dyplomy_doktorski_a3.pdfMetryczka pliku
2019_33_zalacznik_dyplomy_doktorski_a4.pdfMetryczka pliku


Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Na mocy uchwały nr 46/2019 z dnia 23 września 2019 r., Senat WSB w Poznaniu zatwierdził wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia

uchwala_46_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_wzory_dyplomow_i_stopien.pdfMetryczka pliku

zalacznik_uchwala_46_2019_wzor_dyplomu_i_stopien.pdfMetryczka pliku
zalacznik_uchwala_46_2019_wzor_dyplomu_i_stopien_iacbe.pdfMetryczka pliku

Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia

Na mocy uchwały nr 47/2019 z dnia 23 września 2019 r., Senat WSB w Poznaniu zatwierdził wzory dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia

uchwala_47_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_wzory_dyplomow_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

zalacznik_uchwala_47_2019_wzor_dyplomu_ii_stopien.pdfMetryczka pliku
zalacznik_uchwala_47_2019_wzor_dyplomu_ii_stopien_iacbe.pdfMetryczka pliku

Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich

Na mocy uchwały nr 48/2019 z dnia 23 września 2019 r., Senat WSB w Poznaniu zatwierdził wzory dyplomów ukończenia jednolitych studiów magisterskich

uchwala_48_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_wzory_dyplomow_jednolite_studia_magisterskie.pdfMetryczka pliku

zalacznik_uchwala_48_2019_wzor_dyplomu_studiow_jednolitych_magisterskich.pdfMetryczka pliku

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Na mocy uchwały nr 49/2019 z dnia 23 września 2019 r., Senat WSB w Poznaniu zatwierdził wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych

uchwala_49_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_wzory_swiadectw_ukonczenia_studiow_podyplomowych.pdfMetryczka pliku

zalacznik_uchwala_49_2019_wzor_swiadectwa_sp.pdfMetryczka pliku

poznan/dokumenty-publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/29 11:40 przez po_druminska