Narzędzia użytkownika


ZAPYTANIE O CENĘ nr 09/REK/2022

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do elektronicznych wersji publikacji Wydawnictwa Taylor & Francis Group w ramach kolekcji SSH Library 2023 udostępnionych w systemie on-line przez okres 6 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 19 grudnia 2022 r. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 09/REK/2022.

zapytanie_o_cene_09_rek_2022_tf_6mcy.docMetryczka pliku

wzor_oferty_09_rek_2022_tf_6_mcy.docxMetryczka pliku


ZAPYTANIE O CENĘ nr 08/REK/2022

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych w systemie on-line przez okres 12 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 19 grudnia 2022 r. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 08/REK/2022.

wzor_oferty_08_rek_2022.docxMetryczka pliku

zapytanie_o_cene_08_rek_2022_pwn.docMetryczka pliku


ZAPYTANIE O CENĘ nr 07/REK/2022

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych w systemie on-line przez okres 12 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 19 grudnia 2022 r. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 07/REK/2022.

wzor_oferty_07_rek_2022.docxMetryczka pliku

zapytanie_o_cene_07_rek_2022_ebiblio.docMetryczka pliku


ZAPYTANIE O CENĘ

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do elektronicznych wersji publikacji Wydawnictwa PWN udostępnionych w systemie on-line w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Znak referencyjny sprawy: 07/REK/2021

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia: Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 17 grudnia 2021 r.

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty.

2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail:anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 07/REK/2021

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy.

Informacji dotyczących niniejszego zapytania udziela: Anna Malinowska, tel. 061 655 33 77, e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl

zapytanie_o_cene_07_rek_2021-1.docMetryczka pliku

wzor_oferty_07_rek_2021.docxMetryczka pliku


ZAPYTANIE O CENĘ

Zapytanie o cenę dotyczy zdalnego dostępu dla nielimitowanej liczby jednoczesnych użytkowników do Systemu Informacji Prawnej Lex Akademia oraz modułów: Informator Prawno-Gospodarczy, Czasopisma On-line, Monografie i Komentarze przez okres 12 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Znak referencyjny sprawy: 06/REK/2021

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia: Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 14 grudnia 2021 r.

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty.

2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail:anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 06/REK/2021

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy.

Informacji dotyczących niniejszego zapytania udziela: Anna Malinowska, tel. 061 655 33 77, e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl

zapytanie_o_cene_06_rek_2021.docMetryczka pliku

wzor_oferty_06_rek_2021.docxMetryczka pliku


ZAPYTANIE O CENĘ

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych w systemie on-line przez okres 12 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Znak referencyjny sprawy: 05/REK/2021

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia: Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 14 grudnia 2021 r.

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty.

2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail:anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 05/REK/2021

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy.

Informacji dotyczących niniejszego zapytania udziela: Anna Malinowska, tel. 061 655 33 77, e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl

zapytanie_o_cene_05_rek_2021.docMetryczka pliku

wzor_oferty_05_rek_2021.docxMetryczka pliku


ZAPYTANIE O CENĘ

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do elektronicznych wersji publikacji Wydawnictwa Taylor & Francis Group w ramach kolekcji SSH Library 2022 udostępnionych w systemie on-line przez okres 12 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Znak referencyjny sprawy: 04/REK/2021

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia: Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 17 grudnia 2021 r.

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty.

2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail:anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 04/REK/2021

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy.

Informacji dotyczących niniejszego zapytania udziela: Anna Malinowska, tel. 061 655 33 77, e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl

zapytanie_o_cene_04_rek_2021.docMetryczka pliku

wzor_oferty_04_rek_2021.docxMetryczka pliku


ZAPYTANIE O CENĘ

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego autoryzowany dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez okres 12 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Znak referencyjny sprawy: 03/REK/2021

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia: Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 16 grudnia 2021 r.

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty.

2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail:anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 03/REK/2021

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy.

Informacji dotyczących niniejszego zapytania udziela: Anna Malinowska, tel. 061 655 33 77, e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl

zapytanie_o_cene_03_rek_2021.docMetryczka pliku

wzor_oferty_03_rek_2021.docxMetryczka pliku


ZAPYTANIE O CENĘ

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp dla nieograniczonej liczby równoległych użytkowników do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz 250 równoległych dostępów do Legalis Administracja w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Znak referencyjny sprawy: 02/REK/2021

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia: Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 16 grudnia 2021 r.

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty.

2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail:anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 02/REK/2021

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy.

Informacji dotyczących niniejszego zapytania udziela: Anna Malinowska, tel. 061 655 33 77, e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl

zapytanie_o_cene_02_rek_2021.docxMetryczka pliku

wzor_oferty_02_rek_2021.docxMetryczka pliku


ZAPYTANIE O CENĘ

Zapytanie o cenę dotyczy użytkowania elektronicznych wersji publikacji udostępnionych w systemie on-line w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Znak referencyjny sprawy: 01/REK/2021

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia: Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 8 grudnia 2021 r.

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty.

2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail:anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 01/REK/2021

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy.

Informacji dotyczących niniejszego zapytania udziela: Anna Malinowska, tel. 061 655 33 77, e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl

zapytanie_o_cene_01_rek_2021_.docMetryczka pliku

wzor_oferty_01_rek_2021.docxMetryczka pliku


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA miniPORTAL – portalu do składania ofert w postępowaniu ZP/01/2021

W związku z tym, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych nr ref. ZP/01/2021 prowadzone jest przy wykorzystaniu portalu miniPORTALu/ ePUAPu, publikujemy instrukcję użytkownika miniPORTAL – instrukcja dostępna jest także na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją użytkownika. Informacje dotyczące sposobu komunikacji w niniejszym postępowaniu oraz informacje o sposobie przygotowania i złożenia oferty zawarte są w SWZ.

instrukcja_uzytkownika_miniportal-epuap-1.pdfMetryczka pliku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Znak referencyjny sprawy: ZP/01/2021

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w tym koncepcji wielobranżowej) oraz wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w dokumentacji przetargowej, w szczególności w projekcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Zakres zamówienia obejmuje usługi i roboty budowlane opisane wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 45000000-7 roboty budowlane 71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0 usługi architektoniczne i podobne 71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71223000-7 usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 71242000-6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71251000-2 usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 71315000-9 usługi budowlane 71318100-1 usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych 71326000-9 dodatkowe usługi budowlane 71327000-6 usługi projektowania konstrukcji nośnych 71332000-4 geotechniczne usługi inżynieryjne 71351914-3 usługi archeologiczne 71420000-8 architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71321000-4 usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111213-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45113000-2 roboty na placu budowy 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 45211350-7 roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 45212340-1 roboty budowlane w zakresie sal wykładowych 45212350-4 budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 45262300-4 betonowanie 45262500-6 roboty murarskie i murowe 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45410000-4 tynkowanie 45442100-8 roboty malarskie 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Data ogłoszenia: 22.04.2021

Termin składania ofert: 12 maja 2021, do godz. 12:00

Dokumenty postępowania:

ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane.pdfMetryczka pliku

swz_ref.zp_01_2021.pdfMetryczka pliku
swz_z1_pfu_2.pdfMetryczka pliku
pfu.1_dokumenty_formalno-prawne_2.rarMetryczka pliku
pfu.2.1_architektura_2.rarMetryczka pliku
pfu.2.2_instalacje_elektryczne_i_teletechniczne_2.rarMetryczka pliku
pfu.2.3_instalacje_sanitarne_wentylacji_i_klimatyzacji_2.rarMetryczka pliku
pfu.2.4_konstrukcja_i_ekspertyza_techniczna_2.rarMetryczka pliku
pfu.2.5_koncepcja_aranzacji_wnetrz_2.rarMetryczka pliku
pfu.3_ekspertyza_pozarowa_2.rarMetryczka pliku
pfu.4_badania_mykologiczne_2.rarMetryczka pliku
pfu.5_program_prac_konserwatorskich_2.rarMetryczka pliku
pfu.6_opinia_geotechniczna_2.rarMetryczka pliku
pfu.7_mapa_do_celow_projektowych_2.rarMetryczka pliku
pfu.8_mapa_ewidencyjna_2.rarMetryczka pliku
pfu.9_wypis_z_rejestru_gruntow_2.rarMetryczka pliku
pfu.10_wniosek_o_wycinke_2.rarMetryczka pliku
swz_z2_wzor_umowy.pdfMetryczka pliku
umowa_z6_zasady_rozliczen_robot_2.pdfMetryczka pliku
umowa_z6_tabela_a_2.pdfMetryczka pliku
swz_z3_hrf_2.xlsxMetryczka pliku
swz_z4_oswiadczenie_wykluczenie_warunki_2.docxMetryczka pliku
swz_z5_os-wiadczenie_innego_podmiotu_wykluczenie_warunki_2.docxMetryczka pliku
swz_z6_zobowiązanie_innych_podmioto-w_2.docxMetryczka pliku
swz_z7_formularz_ofertowy_2.docxMetryczka pliku
swz_z8a_wykaz_dokumentacji_projektowych_2.docxMetryczka pliku
swz_z8b_wykaz_robo-t_2.docxMetryczka pliku
swz_z9a_wykaz_oso-b_projektant_koordynator_2.docxMetryczka pliku
swz_z9b_wykaz_oso-b_kierownik_budowy_2.docxMetryczka pliku
swz_z9c_wykaz_oso-b_kierownik_prac_konserwatorskich_2.docxMetryczka pliku
swz_z10a_dos-wiadczenie_kierownika_2.docxMetryczka pliku
swz_z10b_dos-wiadczenie_projektant_koordynator_2.docxMetryczka pliku

Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. „Rewitalizacja obszaru u zbiegu Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ul. Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej nr RPWP.09.02.01-30-0001/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych” Poddziałania 9.2.1. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.”


INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Znak referencyjny sprawy: ZP/01/2021

Informujemy, iż dokonano zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Szczegóły w poniższym dokumencie.

zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu.pdfMetryczka pliku


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Znak referencyjny sprawy: ZP/01/2021

Zamawiający informuje, że w dniu 29.04.2021 wpłynęło zapytanie/wniosek dotyczący treści SWZ. Treść pytania wraz z odpowiedzią opublikowane zostają poniżej.

informacja_o_pytaniu_do_swz_i_odpowiedz-_29.04.21.pdfMetryczka pliku


ZMIANA SWZ

Znak referencyjny sprawy: ZP/01/2021

Zamawiający informuje, że w dniu 05.05.2021 wpłynęło zapytanie/wniosek dotyczący treści SWZ. Treść pytania wraz z odpowiedzią, informacja o zmianie SWZ, SWZ zmieniona oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowane zostają poniżej.

W SWZ DOKONANO KOREKTY NUMERU NIP ZAMAWIAJĄCEGO, PODANEGO W ROZDZIALE DOT. WADIUM ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT I TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin składania ofert został wydłużony do 19.05.2021, godz. 12:00.

informacja_o_pytaniu_do_swz_i_odpowiedz-_05.05.21.pdfMetryczka pliku

zmiana_swz_z_dnia_05.05.2021_roku.pdfMetryczka pliku

swz_ref.zp_01_2021_zmieniona.pdfMetryczka pliku
ogloszenie_o_zmianie_05.05.2021_1.pdfMetryczka pliku
ogloszenie_o_zmianie_05.05.2021_2.pdfMetryczka pliku


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Znak referencyjny sprawy: ZP/01/2021

Zamawiający informuje, że w dniu 04.05.2021 wpłynęło zapytanie/wniosek dotyczący treści SWZ. Treść pytania wraz z odpowiedzią opublikowane zostają poniżej.

informacja_o_pytaniu_do_swz_i_odpowiedz-_04.05.21.pdfMetryczka pliku

- -


INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Znak referencyjny sprawy: ZP/01/2021

oswiadczenie_o_kwocie_informacja_na_www.pdfMetryczka pliku

- - - - - -


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Znak referencyjny sprawy: ZP/01/2021

Zamawiający w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 12:30 dokonał otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Informacja z sesji otwarcia ofert oraz wykaz złożonych ofert dostępna jest w załączonych dokumentach.

informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_19.05.2021.pdfMetryczka pliku

wykaz_ofert_zalacznik_do_informacji_z_sesji_otwarcia_ofert_19.05.2021.pdfMetryczka pliku

- -


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak referencyjny sprawy: ZP/01/2021

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_14.06.2021.pdfMetryczka pliku

. . .

Znak referencyjny sprawy: ZP/01/2020

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w tym koncepcji wielobranżowej) oraz wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka.

Zakres zamówienia obejmuje usługi i roboty budowlane opisane wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 45000000-7 roboty budowlane 71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0 usługi architektoniczne i podobne 71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71223000-7 usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 71242000-6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71251000-2 usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 71315000-9 usługi budowlane 71318100-1 usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych 71326000-9 dodatkowe usługi budowlane 71327000-6 usługi projektowania konstrukcji nośnych 71332000-4 geotechniczne usługi inżynieryjne 71351914-3 usługi archeologiczne 71420000-8 architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71321000-4 usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111213-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45113000-2 roboty na placu budowy 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 45211350-7 roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 45212340-1 roboty budowlane w zakresie sal wykładowych 45212350-4 budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 45262300-4 betonowanie 45262500-6 roboty murarskie i murowe 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45410000-4 tynkowanie 45442100-8 roboty malarskie 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Data ogłoszenia: 30.12.2020

Termin składania ofert: 19 stycznia 2021 r. do godz. 11:00

Załączniki:

ogloszenie_bzp.pdfMetryczka pliku

siwz_ref.zp_01_2020.pdfMetryczka pliku
siwz_z1_pfu.pdfMetryczka pliku
pfu.1_dokumenty_formalno-prawne.rarMetryczka pliku
pfu.2.1_architektura.rarMetryczka pliku
pfu.2.2_instalacje_elektryczne_i_teletechniczne.rarMetryczka pliku
pfu.2.3_instalacje_sanitarne_wentylacji_i_klimatyzacji.rarMetryczka pliku
pfu.2.4_konstrukcja_i_ekspertyza_techniczna.rarMetryczka pliku
pfu.2.5_koncepcja_aranzacji_wnetrz.rarMetryczka pliku
pfu.3_ekspertyza_pozarowa.rarMetryczka pliku
pfu.4_badania_mykologiczne.rarMetryczka pliku
pfu.5_program_prac_konserwatorskich.rarMetryczka pliku
pfu.6_opinia_geotechniczna.rarMetryczka pliku
pfu.7_mapa_do_celow_projektowych.rarMetryczka pliku
pfu.8_mapa_ewidencyjna.rarMetryczka pliku
pfu.9_wypis_z_rejestru_gruntow.rarMetryczka pliku
pfu.10_wniosek_o_wycinke.rarMetryczka pliku
siwz_z2_wzor_umowy_rb.pdfMetryczka pliku
umowa_z6_zasady_rozliczen_robot.pdfMetryczka pliku
umowa_z6_tabela_a.pdfMetryczka pliku
siwz_z3_hrf.xlsxMetryczka pliku
siwz_z4_oswiadczenie_warunki.docxMetryczka pliku
siwz_z5_oswiadczenie_wykluczenie.docxMetryczka pliku
siwz_z6_zobowiazanie_innych_podmiotow.docxMetryczka pliku
siwz_z7_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.docxMetryczka pliku
siwz_z8a_wykaz_dokumentacji_robot.docxMetryczka pliku
siwz_z8b_wykaz_robot.docxMetryczka pliku
siwz_z9a_wykaz_osob_projektant.docxMetryczka pliku
siwz_z9b_wykaz_oso-b__kierownik_budowy.docxMetryczka pliku
siwz_z9c_wykaz_oso-b_kierownik_prac_konserwatorskich.docxMetryczka pliku
siwz_z10_formularz_oferty.docxMetryczka pliku
siwz_z11_doswiadczenie_kierownika.docxMetryczka pliku

Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. „Rewitalizacja obszaru u zbiegu Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ul. Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej nr RPWP.09.02.01-30-0001/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych” Poddziałania 9.2.1. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.”


ZMIANA SIWZ

Zamawiający informuje, że w dniu 08.01.2021 wpłynęło zapytanie/wniosek dotyczący treści SIWZ. Treść pytania wraz z odpowiedzią, informacja o zmianie SIWZ, SIWZ zmieniona, załączniki nr 9b oraz 11 do SIWZ zmienione oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane zostają poniżej.

Termin składania ofert został wydłużony do 22.01.2021, godz. 11:00.

Załączniki:

informacja_o_pytaniu_do__siwz_odpowiedz_12.01.2021.pdfMetryczka pliku

zmiana_siwz_12.01.2021.pdfMetryczka pliku
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_12.01.2021.pdfMetryczka pliku
siwz_ref.zp_01_2020_zmieniona_12.01.2021.pdfMetryczka pliku
siwz_z9b_wykaz_osob_kierownik_budowy_zmieniony_12.01.2021.docxMetryczka pliku
siwz_z11_doswiadczenie_kierownika_zmieniony_12.01.2021.docxMetryczka pliku


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje informację z sesji otwarcia ofert.

Załączniki:

informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdfMetryczka pliku

wykaz_ofert_zalacznik_do_informacji_z_sesji_otwarcia_ofert.pdfMetryczka pliku


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załącznik:

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdfMetryczka pliku


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.

Załącznik:

informacja_unieważnienie_postępowania.pdfMetryczka pliku

ogloszenie_o_unieważnieniu_opublikowane.pdfMetryczka pliku

poznan/zamowienia-pzp.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/12 14:30 przez po_druminska