Narzędzia użytkownika


Przewody doktorskie prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu

mgr Małgorzata Halaburda

Tytuł rozprawy:

Uwarunkowania oraz efekty wdrażania i realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach sektora budowlanego w Polsce

Rozprawa doktorska:

malgorzata_halaburda_-_rozprawa_doktorska.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

malgorzata_halaburda_-_streszczenie_rozprawy.pdfMetryczka pliku

malgorzata_halaburda_-_streszczenie_ang.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Arnold Bernaciak, prof. nadzw WSB w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

1) dr hab. Barbara Kryk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński recenzja_dr_hab._barbara_kryk_prof._us.pdfMetryczka pliku

2)dr hab. Dariusz Pieńkowski, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu recenzja_dr_hab._dariusz_pienkowski_prof._upp.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:


mgr Łukasz Ziębakowski

Tytuł rozprawy:

Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego

Rozprawa doktorska:

rozprawa_doktorska_mgr_lukasz_ziebakowski.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

streszczenie_pl.pdfMetryczka pliku

streszczenie_eng.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Promotor pomocniczy:

dr Jacek Połczyński, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Recenzenci:

1) prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński recenzja_prof._zw._dr_hab._danuta_kopycinska.pdfMetryczka pliku

2) dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu recenzja_dr_hab._magdalena_knapinska_prof._uep.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_publicznej_obronie_przewodu_doktorskiego_-_mgr_lukasz_ziebakowski.pdfMetryczka pliku

poznan/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2020/05/21 09:25 przez po_druminska