Narzędzia użytkownika


mgr Małgorzata Halaburda

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania oraz efekty wdrażania i realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach sektora budowlanego w Polsce

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. WSB dr hab. Arnold Bernaciak

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Łukasz Ziębakowski

Tytuł rozprawy: Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Deszczyński

Promotor pomocniczy: dr Jacek Połczyński

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Maja Błaszak

Tytuł rozprawy: Zrównoważony rozwój miast w świetle budżetów obywatelskich

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska

Promotor pomocniczy: dr Agata Basińska - Zych

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Krzysztof Drgas

Tytuł rozprawy: Źródła finansowania rozwoju cyfryzacji samorządów w latach 2007-2020 w Wielkopolsce

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Artur Chołody

Tytuł rozprawy: Inwestycje alternatywne na rynku numizmatycznym

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Szyszko

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Marcin Fuksiewicz

Tytuł rozprawy: Dochodowość inwestycji w świetle efektu momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008-2018

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. dr hab. Wiesława Caputa

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Filip Kalinowski

Tytuł rozprawy: Diagnoza stanu energetyki odnawialnej w Wielkopolsce w perspektywie planów wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii do roku 2030

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. WSB dr hab. Sławomir Jankiewicz

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Mateusz Leśniewski

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Wielkopolsce

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. WSB dr hab. Sławomir Jankiewicz

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Justyna Polanowska

Tytuł rozprawy: Polityka rachunkowości w instytutach naukowo-badawczych w Polsce

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Ewelina Szczygielska

Tytuł rozprawy: Sprawozdania finansowe i ich powiązania z narzędziami rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:

poznan/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/07 11:48 przez po_jkrzywinska