Narzędzia użytkownika


Spis treści

Przewody doktorskie prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu

mgr Maja Błaszak

Tytuł rozprawy:

Zrównoważony rozwój miast w świetle budżetów obywatelskich

Rozprawa doktorska

rozprawa_doktorska__maja_blaszak.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

streszczenie_rozprawy_j._pol_maja_blaszak.pdfMetryczka pliku

streszczenie_rozprawy_j.ang_maja_blaszak.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Promotor pomocniczy:

dr Agata Basińska-Zych, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Recenzenci:

1) prof. dr hab. Grażyna Krzymieniewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu recenzja_prof._grazyna_krzyminiewska.pdfMetryczka pliku

2) dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzja_prof._grazyna_wolska.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_maja_blaszak.pdfMetryczka pliku


mgr Artur Chołody

Tytuł rozprawy:

Inwestycje alternatywne na przykładzie rynku numizmatycznego

Rozprawa doktorska

rozprawa_doktorska_-_artur_cholody.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

streszczenie-rozprawy-doktorskiej-artur-cholody.pdfMetryczka pliku

streszczenie-rozprawy-doktorskiej-artur-cholody_j._ang.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Magdalena Szyszko, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Recenzenci:

1) dr hab. Katarzyna Byrka - Kita, prof. US, Uniwersytet Szczeciński recenzja_k._byrka-kita.pdfMetryczka pliku

2) dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie recenzja_artur_cholody_-_mariusz_prochniak.bes.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_artur_cholody.pdfMetryczka pliku


mgr Marcin Fuksiewicz

Tytuł rozprawy:

Dochodowość inwestycji w świetle efektu momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008 -2018

Rozprawa doktorska

marcin_fuksiewicz_rozprawa_doktorska.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

marcin_fuksiewicz_streszczenie_rozprawy_pl.pdfMetryczka pliku

marcin_fuksiewicz_streszczenie_rozprawy_eng.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Wiesława Caputa, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Recenzenci:

1) prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie recenzja_prof._k._marecki.pdfMetryczka pliku

2) dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL, Politechnika Lubelska recenzja_prof._a._pazdzior.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_m._fuksiewicz_.pdfMetryczka pliku


mgr inż. Krzysztof Drgas

Tytuł rozprawy:

Źródła finansowania rozwoju cyfryzacji samorządów w latach 2007–2020 w Wielkopolsce

Rozprawa doktorska

krzysztof_drgas_rozprawa_doktorska.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

krzysztof_drgas_streszczenie_rozprawy_pl.pdfMetryczka pliku

krzysztof_drgas_streszczenie_rozprawy_eng.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. zw. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Recenzenci:

1) dr hab. Paweł Kowalik, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu recenzja_dr_hab._pawel_kowalik_prof._uew.pdfMetryczka pliku

2) dr hab. Marcin Wiśniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu recenzja_dr_hab._marcin_wisniewski.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr._inz._k._drgasa.pdfMetryczka pliku


mgr Filip Kalinowski

Tytuł rozprawy:

Diagnoza stanu energetyki odnawialnej w Wielkopolsce w perspektywie planów wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii do roku 2030

Rozprawa doktorska

filip_kalinowski_rozprawa_doktorska.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

filip_kalinowski_streszczenie_rozprawy_eng.pdfMetryczka pliku

filip_kalinowski_streszczenie_rozprawy_pl.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Recenzenci:

1) dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas recenzja_dr_hab._jolanta_staszewska_prof._wsh.pdfMetryczka pliku

2)dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US, Uniwersytet Szczeciński recenzja_dr_hab._wojciech_drozdz_prof._us.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_filip_kalinowski.pdfMetryczka pliku


mgr Justyna Polanowska

Tytuł rozprawy:

Polityka rachunkowości instytutów naukowo-badawczych w Polsce

Rozprawa doktorska

justyna_polanowska_rozprawa_doktorska.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

justyna_polanowska_streszczenie_pl.pdfMetryczka pliku

justyna_polanowska_streszczenie_eng.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Promotor pomocniczy:

dr Tomasz Gabrusewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzenci:

1) dr hab. Beata Sadowska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

recenzja_dr_hab._beata_sadowska_prof._us.pdfMetryczka pliku

2)dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu recenzja_dr_hab._marek_masztalerz_prof_uep_.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_justyna_polanowska.pdfMetryczka pliku


mgr Ewelina Szczygielska

Tytuł rozprawy:

Sprawozdania finansowe i ich powiązania z narzędziami rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Rozprawa doktorska

ewelina_szczygielska_rozprawa_doktorska.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

ewelina_szczygielska_streszczenie_pl.pdfMetryczka pliku

ewelina_szczygielska_streszczenie_eng.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Recenzenci:

1) dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach recezja_doktorska_dr_hab._marzena_strojek-filus.pdfMetryczka pliku

2)dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu recenzja_doktorska_dr_hab._marek_masztalerz.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_publicznej_obronie_mgr_ewelina_szczygielska.pdfMetryczka pliku


mgr Małgorzata Halaburda

Tytuł rozprawy:

Uwarunkowania oraz efekty wdrażania i realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach sektora budowlanego w Polsce

Rozprawa doktorska:

malgorzata_halaburda_-_rozprawa_doktorska.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

malgorzata_halaburda_-_streszczenie_rozprawy.pdfMetryczka pliku

malgorzata_halaburda_-_streszczenie_ang.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

dr hab. Arnold Bernaciak, prof. nadzw WSB w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Recenzenci:

1) dr hab. Barbara Kryk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński recenzja_dr_hab._barbara_kryk_prof._us.pdfMetryczka pliku

2)dr hab. Dariusz Pieńkowski, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu recenzja_dr_hab._dariusz_pienkowski_prof._upp.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_-_mgr_malgorzata_halaburda.pdfMetryczka pliku


mgr Łukasz Ziębakowski

Tytuł rozprawy:

Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego

Rozprawa doktorska:

rozprawa_doktorska_mgr_lukasz_ziebakowski.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

streszczenie_pl.pdfMetryczka pliku

streszczenie_eng.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Promotor pomocniczy:

dr Jacek Połczyński, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Recenzenci:

1) prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński recenzja_prof._zw._dr_hab._danuta_kopycinska.pdfMetryczka pliku

2) dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu recenzja_dr_hab._magdalena_knapinska_prof._uep.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse mgr. Łukasza Ziębakowskiego odbędzie się stacjonarnie, dnia 16 czerwca 2020 r., w sali 107 (aula) budynku CP Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7.

zawiadomienie_o_publicznej_obronie_przewodu_doktorskiego_-_mgr_lukasz_ziebakowski.pdfMetryczka pliku

poznan/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2022/07/13 21:59 przez po_druminska