Narzędzia użytkownika


Przewody doktorskie prowadzone przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu:

mgr Beata Bury

Tytuł rozprawy: English morpho-lexical borrowings in Polish business blogs; Tytuł rozprawy w j. polskim: Angielskie zapożyczenia morfologiczno-leksykalne na polskich blogach biznesowych

Streszczenie rozprawy doktorskiej:streszczenie_4.11.2019r.pdfMetryczka pliku

; streszczenie_rozprawy_w_j.angielskim_4.11.2019r.pdfMetryczka pliku

Promotor: dr hab. Adam Wojtaszek

Recenzenci:

  • prof. PŚ dr hab. Piotr Mamet, Politechnika Śląska,recenzja_15.10.2019.pdfMetryczka pliku
  • dr hab. Marcin Zabawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach,recenzja_24.10.2019.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:


mgr Beata Mazurek-Przybylska

Tytuł rozprawy: From Screen to Page. A study in the field of multimodal text translation based on Christopher Nolan’s „Interstellar” (2014) and its novelization by Greg Keyes; Tytuł rozprawy w j. polskim: Z filmu na stronę książki. Studium z dziedziny przekładu tekstów multimodalnych na podstawie filmu Christophera Nolana „Interstellar” (2014) i jego beletryzacji autorstwa Gregory Keysa

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_29.08.2019.pdfMetryczka pliku

; streszczenie_rozprawy_w_jezyku_angielskim_29.08.2019.pdfMetryczka pliku

Promotor: prof. dr hab. Michał Post

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Piotr Cap, Uniwersytet Łódzki, recenzja_08.10.2019.pdfMetryczka pliku
  • dr hab. Michał Szawerna, Uniwersytet Wrocławski, recenzja_31.10.2019.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:


mgr Sławomir Malak

Tytuł rozprawy: Przydatność materiałów glottodydaktycznych na przykładach koncepcji wybranych podręczników szkolnych wiodących polskich wydawnictw.

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_24.06.2019.pdfMetryczka pliku

streszczenie_rozprawy_w_j._angielskim_24.06.2019.pdfMetryczka pliku

Promotor: prof. dr hab. Norbert Morciniec

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Lesław Cirko, Uniwersytet Wrocławski, recenzja_04.11.2019.pdfMetryczka pliku
  • prof. dr hab. Roman Lewicki, PWSZ w Koninie, recenzja_12.11.2019.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:


wsf/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2020/01/10 11:10 przez wr_mnowak