Narzędzia użytkownika


Przewody doktorskie przeprowadzone przez Radę Akademicką Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu:

dr Magdalena Baczyńska

Tytuł rozprawy: Comparative analysis of translations performed by sworn translators of English appointed prior to and following the Act on Sworn Translators of 2004. A study in the field of legal translation; Tytuł rozprawy w j. polskim: Analiza porównawcza tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych języka angielskiego przed oraz po wejściu w życie Ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego z 2004 roku. Studium z dziedziny przekładu tekstów prawniczych

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_04.04.2020.pdfMetryczka pliku

; streszczenie_rozprawy.w.j.ang_04.04.2020.pdfMetryczka pliku

Promotor: dr hab. Adam Wojtaszek

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Łyda, Uniwersytet Śląski w Katowicach, recenzja_28.08.2020.pdfMetryczka pliku
 • dr hab. Marek Kuźniak, Uniwersytet Wrocławski, recenzja_31.07.2020_1_.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_obronie_16.09.2020_1.pdfMetryczka pliku


dr Kamila Biniek

Tytuł rozprawy: Anglicisms in Polish Dictionaries of Foreign Words and Borrowings; Tytuł rozprawy w j. polskim: Anglicyzmy w polskich słownikach wyrazów obcych i zapożyczeń

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_26.06.2020.pdfMetryczka pliku

; streszczenie_rozprawy_w_j.ang_26.06.2020.pdfMetryczka pliku

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski, recenzja_21.08.2020.pdfMetryczka pliku
 • dr hab. Marek Kuźniak, Uniwersytet Wrocławski, recenzja_17.08.2020.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_obronie_16.09.2020_2.pdfMetryczka pliku


dr Beata Bury

Tytuł rozprawy: English morpho-lexical borrowings in Polish business blogs; Tytuł rozprawy w j. polskim: Angielskie zapożyczenia morfologiczno-leksykalne na polskich blogach biznesowych

Streszczenie rozprawy doktorskiej:streszczenie_4.11.2019r.pdfMetryczka pliku

; streszczenie_rozprawy_w_j.angielskim_4.11.2019r.pdfMetryczka pliku

Promotor: dr hab. Adam Wojtaszek

Recenzenci:

 • prof. PŚ dr hab. Piotr Mamet, Politechnika Śląska,recenzja_15.10.2019.pdfMetryczka pliku
 • dr hab. Marcin Zabawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach,recenzja_24.10.2019.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_obronie.pdfMetryczka pliku


dr Beata Mazurek-Przybylska

Tytuł rozprawy: From Screen to Page. A study in the field of multimodal text translation based on Christopher Nolan’s „Interstellar” (2014) and its novelization by Greg Keyes; Tytuł rozprawy w j. polskim: Z filmu na stronę książki. Studium z dziedziny przekładu tekstów multimodalnych na podstawie filmu Christophera Nolana „Interstellar” (2014) i jego beletryzacji autorstwa Gregory Keysa

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_29.08.2019.pdfMetryczka pliku

; streszczenie_rozprawy_w_jezyku_angielskim_29.08.2019.pdfMetryczka pliku

Promotor: prof. dr hab. Michał Post

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Piotr Cap, Uniwersytet Łódzki, recenzja_08.10.2019.pdfMetryczka pliku
 • dr hab. Michał Szawerna, Uniwersytet Wrocławski, recenzja_31.10.2019.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_obronie_22.07.2020_1.pdfMetryczka pliku


dr Sławomir Malak

Tytuł rozprawy: Przydatność materiałów glottodydaktycznych na przykładach koncepcji wybranych podręczników szkolnych wiodących polskich wydawnictw.

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_24.06.2019.pdfMetryczka pliku

streszczenie_rozprawy_w_j._angielskim_24.06.2019.pdfMetryczka pliku

Promotor: prof. dr hab. Norbert Morciniec

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Lesław Cirko, Uniwersytet Wrocławski, recenzja_04.11.2019.pdfMetryczka pliku
 • prof. dr hab. Roman Lewicki, PWSZ w Koninie, recenzja_12.11.2019.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_obronie_22.07.2020_2.pdfMetryczka pliku


dr Małgorzata Sankowska-Jackiewicz

Tytuł rozprawy: Análisis contrastivo del uso del subjuntivo/cogniuntivo en las oraciones subordinadas sustantivas en la prensa Española e italiana con referencia a la lengua polaca; Tytuł rozprawy w j. polskim: Analiza kontrastywna użycia trybu łączącego w zdaniach podrzędnych podmiotowych i dopełnieniowych w prasie hiszpańskiej i włoskiej, z odniesieniem do języka polskiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_10.05.2020.pdfMetryczka pliku

; streszczenie_w_jezyku_angielskim_10.05.2020.pdfMetryczka pliku

Promotor: dr hab. Jacek Pleciński

Recenzenci:

 • dr hab. Ingeborga Beszterda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, recenzja_20.08.2020.pdfMetryczka pliku
 • dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Uniwersytet Śląski, recenzja_11.08.2020.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_obronie_16.09.2020_3.pdfMetryczka pliku


dr Dorota Zawadzka

Tytuł rozprawy: Rzeczowniki polskie i niemieckie w zakresie minimum leksykalnego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska dywergencji. Studium z dziedziny glottodydaktycznych analiz porównawczych

Streszczenie rozprawy doktorskiej:streszczenie_rozprawy_doktorskiej_27.08.2020.pdfMetryczka pliku

; streszczenie_rozprawy_w_j._angielskim_27.08.2020.pdfMetryczka pliku

Promotor: prof. dr hab. Norbert Morciniec

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Lesław Cirko, Uniwersytet Wrocławski, recenzja_18.10.1019.pdfMetryczka pliku
  ; recenzja_20.07.2020.pdfMetryczka pliku
 • prof. dr hab. Roman Lewicki, PWSZ w Koninie, recenzja_30.12.2019.pdfMetryczka pliku
  ; recenzja_28.07.2020.docxMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:

zawiadomienie_o_obronie_16.09.2020_4.pdfMetryczka pliku


wsf/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2020/10/09 10:48 przez wr_mnowak