Narzędzia użytkownika


Statut Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do Uchwały nr 85/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pełniącej funkcję Założyciela WSF) z dnia 16 lipca 2019 roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2019 roku:

Statut Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do Uchwały nr 69/2017 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pełniącej funkcję Założyciela WSF) z dnia 11 lipca 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 98/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku - tekst jednolity, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2018 roku:

wsf/statut.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/17 23:05 przez wr_mnowak