Narzędzia użytkownika


Statut Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do Uchwały nr 69/2017 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pełniącej funkcję Założyciela WSF) z dnia 11 lipca 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 98/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku - tekst jednolity, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2018 roku:

wsf/statut.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/10 12:28 przez wr_mnowak