Narzędzia użytkownika


Uchwała nr 28/2020 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pełniącej funkcję Założyciela WSF) ws. wprowadzenia zmian w Statucie WSF:

Uchwała nr 100/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pełniącej funkcję Założyciela WSF) ws. wprowadzenia zmian w Statucie WSF:

Statut Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do Uchwały nr 85/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pełniącej funkcję Założyciela WSF) z dnia 16 lipca 2019 roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2019 roku:

Statut Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do Uchwały nr 69/2017 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pełniącej funkcję Założyciela WSF) z dnia 11 lipca 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 98/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku - tekst jednolity, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2018 roku:

wsf/statut.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/18 12:13 przez wr_mnowak