Narzędzia użytkownika


Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145/989/EKo/2001 z dnia 18 października 2001 r.

Na mocy decyzji nr DSW.ZNU.6013.8.2016.3.PD Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 marca 2016 roku nastąpiło przeniesienie pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z Pani Beaty Opali na rzecz Centrum Rozwoju Edukacji i Nauki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Decyzją z dnia 20 września 2016 roku nr DSW.ZNU.6013.36.2016.2.PD Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeniósł pozwolenie na utworzenie Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z Centrum Rozwoju Edukacji i Nauki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

wsf/decyzja-o-utworzeniu-uczelni.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/10 14:06 przez wr_mnowak