Narzędzia użytkownika


2020/2021

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych II stopnia Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do Zarządzenia Kanclerza WSF z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy zawieranej ze studentami studiów wyższych II stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_wsf_studia_drugiego_stopnia_2020_2021_2.pdfMetryczka pliku

Wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu_DEKLARACJA ZAMIAN

wzor_aneksu_do_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_wyzszej_szkoly_filologicznej_we_wroclawiu_deklaracja_zamian.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych II stopnia Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do Zarządzenia Kanclerza WSF z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia wzoru umowy zawieranej ze studentami studiów wyższych II stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_wsf_studia_drugiego_stopnia_2020_2021.pdfMetryczka pliku

2019/2020

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały Konwentu WSF z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia wzoru umowy zawieranej ze studentami studiów wyższych w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020.

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_wsf_2019_2020.pdfMetryczka pliku

wsf/wzor-umowy.txt · ostatnio zmienione: 2020/07/29 10:23 przez wr_mnowak