Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

* REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 33/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019-2020.pdf

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 24/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

regulamin_studiow_wyzszych_2018-19.pdf

* REGULAMINY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych w partnerstwie na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwie_2018-2019.pdf

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 25/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:

regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:

regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf

* REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 43/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Finansów i Bankowości w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_fir_studia_dualne_wfib_2018-19.pdf

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 46/2018 z dnia 06.09.2018 r. wyznaczył dodatkowy termin rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu:

dodatkowe_terminy_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_chorzow.pdf

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 44/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_2018-19.pdf

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 34/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, zmienił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_zmiana_2018-19_ok.pdf

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 23/2018 z dnia 27.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiej Funduszu Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_efs_2018-19.pdf

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 22/2018 z dnia 14.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe, MBA, MBA Project Management i Executive MBA prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

regulamin_rekrutacji_studia_podyplomowe_2018-19.pdf

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018

* REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2017 z dnia 27.01.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu (tym samym przestała obowiązywać uchwała nr 60/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 14.04.2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu):

zasad_rekrutacji_zmienione_2017-2018.pdf

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 61/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszy Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_efs_2017-2018.pdf

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 63/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe, MBA i Executive MBA prowadzone w WSB w Poznaniu obowiązujący od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

regulamin_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_2017-2018.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Senat uchwalił Regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018. Uchwała nr 62/2017 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

regulamin_studiow_wyzszych_17-18.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW MBA

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Senat zatwierdził Regulaminy studiów MBA obowiązujące na Wydziale Finansów i Bankowości, Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2017/2018. Uchwały nr 65/2017 i 66/2017 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

regulamin_mba_poznan-szczecin_2017-2018.pdf

regulamin_mba_chorzow_2017-2018.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW Executive MBA

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Senat zatwierdził Regulamin studiów Executive MBA obowiązujący na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2017/2018. Uchwała nr 64/2017 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

regulamin_emba_poznan_17-18.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Senat zatwierdził Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2017/2018. Uchwała nr 67/2017 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

regulamin_sp_2017-2018.pdf

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konwent uchwalił Regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017. Uchwała nr 59/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2016 roku.

regulamin_studiow_wyzszych_2016-2017.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW MBA

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. f) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konwent zatwierdził Regulaminy studiów MBA obowiązujące na Wydziale Finansów i Bankowości, Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2016/2017. Uchwały nr 42/2016, 44/2016 i 45/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 marca 2016 roku.

regulamin_studiow_mba_poznan_2016-2017.pdf

regulamin_studiow_mba_chorzow_2016-2017.pdf

regulamin_studiow_mba_szczecin_2016-2017.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW Executive MBA

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konwent zatwierdził Regulamin studiów Executive MBA obowiązujący na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2016/2017. Uchwała nr 43/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 marca 2016 roku.

regulamin_emba_poznan_2016-2017.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie §14 ust. 1 pkt 4 lit. f) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konwent zatwierdził Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu od początku roku akademickiego 2016/2017. Uchwała nr 41/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 marca 2016 roku.

regulamin_studiow_podyplomowych_2016-2017.pdf

* REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Działając na podstawie §16 ust. 4 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Senat zatwierdził zmiany w Regulaminie praktyk zawodowych obowiązujący w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu od roku akademickiego 2015/2016. Uchwała nr 17/2015/2016 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2015 roku.

regulamin_praktyk_zawodowych_wsb_w_poznaniu.pdf

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2015/2016

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Konwent WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 80/2015 Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 roku).

Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2015 r.

regulamin_studiow_wyzszych_2015-16.pdf

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dnia 24 kwietnia 2015 roku Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, zatwierdził Regulamin studiów podyplomowych, jaki będzie obowiązywał na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie (Uchwała nr 65/2015 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku). Regulamin wejdzie w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016.

regulamin_studia_podyplomowe_2015_2016.pdf

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił Regulaminy studiów podyplomowych MBA dla słuchaczy podejmujących studia podyplomowe MBA na poszczególnych Wydziałach. Regulaminy wejdą w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016.

 • Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu oraz Wydział Ekonomiczny w Szczecinie (Uchwała nr 69/2015 oraz Uchwała nr 68/2015 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku)

regulamin_studia_mba_wfib_poznan_we_szczecin_2015_2016.pdf

 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (Uchwała nr 67/2015 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku)

regulamin_studia_mba_wz_chorzow_2015_2016.pdf

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych EMBA na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu (Uchwała nr 70/2015 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku). Regulamin wejdzie w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016.

regulamin_studia_emba_wfib_poznan_2015_2016.pdf

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LL.M. (LEGUM MAGISTRUM)

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych LL.M. na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie (Uchwała nr 66/2015 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku). Regulamin wejdzie w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016.

regulamin_studia_podyplomowe_llm_wz_chorzow_2015_2016.pdf

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2014/2015

 • REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Konwent WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 46/2014 Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2014 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 r.

regulamin_studia_wyzsze_2014_2015.pdf

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Konwent WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 40/2014 Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 28 marca 2014 roku).

Regulamin wszedł w życie z początkiem roku akademickiego 2014/2015.

regulamin_studia_podyplomowe_2014_2015.pdf

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Konwent WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 41/2014 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 28 marca 2014 roku).

 • Regulamin studiów podyplomowych MBA Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie

regulamin_studia_mba_wfib_poznan_we_szczecin_2014_2015.pdf

 • Regulamin studiów podyplomowych MBA Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

regulamin_studia_mba_wz_chorzow_2014_2015.pdf

Regulaminy weszły w życie z początkiem roku akademickiego 2014/2015.

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. e) Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Konwent WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 45/2014 Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2014 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 r. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy podejmujących studia podyplomowe Executive MBA na Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu.

regulamin_studia_emba_wfib_poznan_2014_2015.pdf

 • REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zatwierdzony Uchwałą Senatu WSB w Poznaniu nr 8/2013/2014 z dnia 26 września 2013 roku Regulamin praktyk Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu pozostaje bez zmian.

regulamin_praktyk_zawodowych_2014_2015.pdf

Zmianie uległy załączniki do Regulaminu praktyk, tj. terminy składania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 na poszczególnych Wydziałach:

 • Wydział Finansów i Bankowości

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_finansow_i_bankowosci_2014_2015.pdf

 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_zamiejscowy_w_chorzowie_2014_2015.pdf

 • Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie_2014_2015.pdf

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2013/2014

 • REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie art. 161 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt. 2 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 6/20/2012 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2012 r. Senat WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 33/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2013 roku.

regulamin_studia_wyzsze_2013_2014.pdf

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 6/20/2012 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2012 r. Senat WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 30/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014.

regulamin__studia_podyplomowe_2013_2014.pdf

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 6/20/2012 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2012 r. Senat WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych Master of Business Administration dla Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie (Uchwała nr 29/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji studiów podyplomowych MBA oraz prawa i obowiązki słuchaczy podejmujących studia MBA na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu oraz Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie WSB w Poznaniu poczynając od edycji 2013 - 2015.

regulamin_studia_mba_2013_2014.pdf

 • REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 6/20/2012 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2012 r. Senat WSB w Poznaniu uchwalił Regulamin studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 31/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy podejmujących studia podyplomowe Executive MBA na Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu w edycji 2013 - 2015.

regulamin__studia_emba_2013_2014.pdf

 • REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 4d Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Senat WSB w Poznaniu zatwierdził Regulamin praktyk Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Uchwała nr 8/2013/2014 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 26 września 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014, który obowiązuje na wszystkich trzech Wydziałach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, tj. Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie.

regulamin_praktyk_zawodowych_2013_2014.pdf

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_finansow_i_bankowosci.pdf

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_zamiejscowy_w_chorzowie.pdf

zalacznik_nr_1_wsb_w_poznaniu_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie.pdf

poznan/regulaminy/studia.1548058586.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/01/21 09:16 przez po_druminska