Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


Przewody doktorskie prowadzone przez Radę Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu


mgr Ewelina Idziak

Tytuł rozprawy: Postawy gospodarstw domowych w aspekcie oszczędności i inwestycji alternatywnych

Rozprawa doktorska:postawy_gospodarstw_domowych_w_aspekcie_oszczednosci_i_inwestycji_alternatywnych.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Motylska-Kuźma, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Joanna Węgrzyn

Tytuł rozprawy: Komparatystyka ekonomiczna systemów podatkowych najbardziej innowacyjnych państw świata

Rozprawa doktorska:komparatystyka_ekonomiczna_systemow_podatkowych_najbardziej_innowacyjnych_panstw_swiata.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_02.11.2018.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, prof. zw. Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Kopyściański, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. dr hab. Marta Postuła, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego - recenzja_06.01.2019.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - recenzja_28.01.2019.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr_joanny_wegrzyn.pdfMetryczka pliku


mgr Magdalena Krawiec

Tytuł rozprawy: Model funkcjonowania gospodarki kreatywnej w procesie wzrostu gospodarczego

Rozprawa doktorska:model_funkcjonowania_gospodarki_kreatywnej_w_procesie_wzrostu_gopspodarczego.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_16.08.2018.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Noga, prof. zw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Rólczyński, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Maciej Miszewski, prof. zw. Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu - recenzja_11.12.2018.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Jarosław Korpysa, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego - recenzja_18.12.2018.pdfMetryczka pliku
 3. dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - recenzja_05.11.2018.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr_magdaleny_krawiec.pdfMetryczka pliku


Przewody doktorskie przeprowadzone przez Radę Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu


dr Katarzyna Kachel

Tytuł rozprawy: Poziom i struktura składników bilansu gospodarstw domowych w Polsce

Rozprawa doktorska: poziom_i_struktura_skladnikow_bilansu_gospodarstw_domowych.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_15.06.2018.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Kopyściański, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Anna Dąbrowska, prof. zw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - recenzja_21.09.2018.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego - recenzja_31.08.2018.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr_inz_katarzyny_kachel.pdfMetryczka pliku


dr Andrzej Pietrasz

Tytuł rozprawy: Model waluty lokalnej w kontekście relacji pomiędzy bankami spółdzielczymi a sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Rozprawa doktorska:model_waluty_lokalnej_w_kontekscie_relacji_pomiedzy_bs_a_mmisp.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej streszczenie_rozprawy_05.06.2018.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Noga, prof. zw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Kopyściański, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Stanisław Lis, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - recenzja_03.09.2018.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Jan Klimek, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - recenzja_06.09.2018.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr._andrzeja_pietrasza.pdfMetryczka pliku


dr Maik Döring

Tytuł rozprawy: Aktywność producentów dóbr konsumpcyjnych na rynkach zagranicznych (na przykładzie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw)

Streszczenie rozprawy doktorskiej streszczenie_rozprawy_02.10.2018.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Mirecka, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Krystyna Poznańska, prof. zw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – recenzja_14.02.2018.pdfMetryczka pliku
 2. prof. dr hab. Grażyna Światowy, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – recenzja_29.01.2018.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgra_maika_doeringa.pdfMetryczka pliku


dr Sławomir Pizoń

Tytuł rozprawy: Wpływ zmian wskaźników makroekonomicznych na finansowe wskaźniki mikroekonomiczne w warunkach silnych zmienności otoczenia

Streszczenie rozprawy doktorskiej streszczenie_rozprawy_30.10.2017.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Robert Majkut, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Bogdan Nogalski, prof. zw. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku - recenzja_21.12.2017.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Zbigniew Antczak, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - recenzja_08.12.2017.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgra_slawomira_pizonia.pdfMetryczka pliku

wroclaw/rozprawy-doktorskie.1555069602.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/04/12 13:46 przez wr_mfrankow