Narzędzia użytkownika


2019/2020

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 – nabór letni, stanowiący załącznik do uchwały nr 42/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_wfiz_wsb_wr_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 – nabór letni, stanowiący załącznik do uchwały nr 51/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_we_w_opolu_wsb_wr_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf

Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim, stanowiący załącznik do uchwały nr 43/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim, stanowiący załącznik do uchwały nr 52/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_w_opolu_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA w roku akademickim 2019/2020

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 54/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_mba_na_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 44/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_sp_na_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 53/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_sp_na_we_w_opolu_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf


2018/2019

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 – nabór zimowy, stanowiący załącznik do uchwały nr 115/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2018_2019_nabor_zimowy.pdf

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 – nabór zimowy, stanowiący załącznik do uchwały nr 119/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_we_w_opolu_wsb_we_wroclawiu_2018_2019_nabor_zimowy.pdf

Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym, stanowiący załącznik do uchwały nr 116/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2018_2019_nabor_zimowy.pdf

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym, stanowiący załącznik do uchwały nr 120/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_w_opolu__2018_2019_nabor_zimowy.pdf

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, stanowiący załącznik do uchwały nr 40/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku:

40_2018_wzor_umowy_na_studia_wyzsze_wfiz_wroclaw_2018_2019.pdf

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, stanowiący załącznik do uchwały nr 47/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 marca 2018 roku:

47_2018_wzor_umowy_studia_wyzsze_we_w_opolu_2018_2019.pdf

Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, stanowiący załącznik do uchwały nr 41/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku:

41_2018_wzor_umowy_wolny_sluchacz_wfiz_wroclaw_2018_2019.pdf

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, stanowiący załącznik do uchwały nr 52/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 marca 2018 roku:

52_2018_wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_opole__2018_2019.pdf

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 42/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku:

42_2018_wzor_umowy_sp__wfiz_wroclaw_2018_2019.pdf

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 51/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 marca 2018 roku:

51_2018_wzor_umowy_sp__we_opole__2018_2019.pdf

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA w roku akademickim 2018/2019

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 30/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2018 roku:

30_2018__wzor_umowy_na_studia_mba_wfiz_we_wroclawiu_2018_2019.pdf

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 49/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 marca 2018 roku:

49_2018_wzor_umowy_mba_we_opole_2018_2019.pdf


2017/2018

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2017/2018

Działając na podstawie § 17 ust. 1. pkt 6 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„, Zarząd WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała Zarządu nr 50/2017 z dnia 24.03.2017 oraz 56/2017 z dnia 31.03.2017)

wzor_umowy_na_studia_wyzsze_wfiz_wroclaw_2017_2018.pdf

wzor_umowy_na_studia_wyzsze_we_w_opolu_2017_2018.pdf

Działając na podstawie § 17 ust. 1. pkt 6 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„, Zarząd WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała Zarządu nr 52/2017 z dnia 24.03.2017 oraz 58/2017 z dnia 31.03.2017)

wzor_umowy_sp__wfiz_wroclaw_2017_2018.pdf

wzor_umowy_sp__we_w_opolu_2017_2018.pdf

Działając na podstawie § 17 ust. 1. pkt 6 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„, Zarząd WSB uchwalił wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała Zarządu nr 51/2017 z dnia 24.03.2017 oraz 57/2017 z dnia 31.03.2017)

wzor_umowy_wolny_sluchacz_wfiz_wroclaw_2017_2018.pdf

wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_w_opolu_2017_2018.pdf

Działając na podstawie § 17 ust. 1. pkt 6 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„, Zarząd WSB uchwalił wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała Zarządu nr 59/2017 z dnia 31.03.2017 oraz 60/2017 z dnia 31.03.2017)

umowa_mba_wfiz__wroclaw.pdf

umowa_mba_we__opole.pdf


2016/2017

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„,konwent WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała konwentu nr 100/2016 z dnia 19 października 2016 roku)

umowa_studia_wyzsze_wroclaw.pdf

umowa_studia_wyzsze_opole.pdf

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146”,konwent WSB uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała konwentu nr 102/2016 z dnia 19 października 2016 roku)

umowa_sp_wroclaw.pdf

umowa_sp_opole.pdf

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146”,konwent WSB uchwalił wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała konwentu nr 101/2016 z dnia 19 października 2016 roku)

umowa_wolny_sluchacz_wroclaw.pdf

umowa_wolny_sluchacz_opole.pdf


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„,konwent WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała konwentu nr 67/2016 z dnia 6 maja 2016 roku)

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_wsb_we_wroclawiu.pdf

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_wsb_we_wroclawiu_wydzial_ekonomiczny_w_opolu.pdf

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146”,konwent WSB uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała konwentu nr 54/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku)

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow__studiow_podyplomowych.pdf

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow__studiow_podyplomowych_opole.pdf

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych__dla_studentow_studiow_mba_fumba.pdf.pdf


2015/2016

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2015/2016

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d } Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„ ,konwent WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów I i lI stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2015/2016 (Uchwała konwentu nr 28/2015 z dnia 13 marca 2015 roku)

Umowa oświadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu 2015/2016

Umowa oświadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Opolu 2015/2016

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146”,konwent WSB uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2015/2016 (Uchwała konwentu nr 29/2015 z dnia 13 marca 2015 roku)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studia podyplomowe na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu 2015/2016

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym w Opolu 2015/2016

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studia MBA i FUMBA 2015/2016


2014/2015

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2014/2015

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d } Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„,konwent WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów I i lI stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2014/2015 (Uchwała konwentu nr 25/2014 z dnia 27 marca 2014 roku)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146”,konwent WSB uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2014/2015 (Uchwała konwentu nr 26/2014 z dnia 27 marca 2014 roku)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studia podyplomowe oraz MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu


wroclaw/wzor-umowy.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/02 15:28 przez wr_mfrankow