Wzór umowy edukacyjnej


2022/2023


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych

Wzory aneksów do umów o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych oraz z uczestnikami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 9/2022 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 roku:

zarzadzenie_kanclerza_nr_09_2022.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych

Nowy wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych z uczestnikami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 17/2022 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2022 roku:

zarzadzenie_kanclerza_wsb_we_wroclawiu_nr_17_2022_w_sparwie_nowego_zworu_umowy_sp_.pdfMetryczka pliku

zalacznik_do_zarzadzenia_kanclerza_nr_17_2022_dot_wzoru_umow.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych oraz uczestnikami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023, stanowiące załącznik do zarządzenia nr 5/2022 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 8 marca 2022 roku:

zarzadzenie_kanclerza_5_2022_dot_wzorow_umow.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów MBA

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranej z uczestnikami studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7/2022 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2022 roku:

zarzadzenie_kanclerza_nr_7_2022_w_sparwie_umow_zawieranych_z_uczestnikami_studio_mba_2022_2023.pdfMetryczka pliku


2021/2022


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych

Wzory aneksów do umów o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych oraz z uczestnikami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/2022, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 6/2021 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2021 roku:

zarzadzenie_kanclerza_6_2021_w_sparwie_wzorow_aneksow_do_umow_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych.pdfMetryczka pliku


Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 18 marca 2021 roku:

01_2021_zarzadzenie_kanclerza_w_sprawie_wzorow_umow_na_studia_wyzsze.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_2021_2022.pdfMetryczka pliku

wzor_formularza_odstapienia_od_umowy_studia_i_i_ii_stopien_jsm_sp_i_mba.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu obowiązującej od roku akademickiego 2021/2022, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 18 marca 2021 roku:

wzor_umowy_o_uczestnictwo_w_zajeciach_na_zasadach_wolnego_sluchacza_na_studiach_ii_stopnia_.pdfMetryczka pliku

wzor_formularza_odstapienia_od_umowy_wolnego_sluchacza.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 18 marca 2021 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_uczestnikow_studiow_podyplomowych.pdfMetryczka pliku

wzor_formularza_odstapienia_od_umowy_studia_i_i_ii_stopien_jsm_sp_i_mba.pdfMetryczka pliku


Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawierany z uczestnikami studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3/2021 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2021 roku:

3_2021_zarzadzenie_kanclerza_wzory_umow_sp_i_mba_we_w_opolu.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_uczestnikow_studiow_podyplomowych_we_w_opolu.pdfMetryczka pliku

wzor_formularza_odstapienia_od_umowy_mba_i_sp_we_w_opolu.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów MBA

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranej z uczestnikami studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/2022, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 1 września 2021 roku:

zarzadzenie_kanclerza_1_2021_w_sparwie_wzoru_umow_edukacyjnych_dla_uczestnikow_studiow_mba.pdfMetryczka pliku


Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranej z uczestnikami studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/2022, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 2/2021 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 23 marca 2021 roku:

02_2021_zarzadzenie_kanclerza_wzory_umow_mba.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_uczestnikow_studiow_mba.pdfMetryczka pliku

wzor_formularza_odstapienia_od_umowy_mba.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranej z uczestnikami studiów MBA na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3/2021 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2021 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_uczestnikow_studiow_mba_we_w_opolu.pdfMetryczka pliku

wzor_formularza_odstapienia_od_umowy_mba_we_w_opolu.pdfMetryczka pliku


2020/2021


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do zarządzenia nr 14/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2020 roku:

wzory_umow_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do zarządzenia nr 15/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 roku:

wzory_umow_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_2020_2021_.pdfMetryczka pliku


Wzory aneksów do umów o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 – nabór letni, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 12/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 roku:

wzory_aneksow_do_umow_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_zawieranych_ze_studentami_w_wsb_we_wroclawiu_2020_2021_nabor_letni.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_wsb_we_wroclawiu_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_zawieranych_ze_studentami_w_wsb_we_wroclawiu_we_w_opolu_2020-2021.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 roku:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 9/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 roku:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_w_opolu__wsb_we_wroclawiu_2020_2021.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów MBA

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 11/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2020 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_mba_wsb_we_wroclawiu.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wzory aneksów do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 - nabór zimowy, stanowiące załączniki do zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 34/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_i_aneksy_do_umowy_dla_sluchaczy_sp_nabor_zimowy_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Wzory aneksów do umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 – nabór letni, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 13/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 roku:

wzory_aneksow_do_umow_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_zawieranych_ze_sluchaczami_sp_wsb_we_wroclawiu_2020_2021_nabor_letni.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_sp.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_sp_we_w_opolu.pdfMetryczka pliku


2019/2020


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym

Wzory aneksów do umów o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 – nabór zimowy, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 22/2019 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2019 roku:

wzory_aneksow_do_umow_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_zawieranych_ze_studentami_w_wsb_we_wroclawiu_we_w_opolu_2019_2020_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranej ze studentami studiów wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 - nabór zimowy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 20/2019 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_wsb_we_wroclawiu_filia_we_w_opolu_2019_2020_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku

Wzory aneksów do umów o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 – nabór zimowy, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 21/2019 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2019 roku:

wzory_aneksow_do_umow_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_zawieranych_ze_studentami_w_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranej ze studentami studiów wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 - nabór zimowy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 18/2019 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 – nabór letni, stanowiący załącznik do uchwały nr 42/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_wfiz_wsb_wr_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 – nabór letni, stanowiący załącznik do uchwały nr 51/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_we_w_opolu_wsb_wr_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim, stanowiący załącznik do uchwały nr 43/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim, stanowiący załącznik do uchwały nr 52/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_w_opolu_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA w roku akademickim 2019/2020

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 54/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_mba_na_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 44/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_sp_na_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 53/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_sp_na_we_w_opolu_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdfMetryczka pliku


2018/2019


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 – nabór zimowy, stanowiący załącznik do uchwały nr 115/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2018_2019_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 – nabór zimowy, stanowiący załącznik do uchwały nr 119/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku:

wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_we_w_opolu_wsb_we_wroclawiu_2018_2019_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym, stanowiący załącznik do uchwały nr 116/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2018_2019_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym, stanowiący załącznik do uchwały nr 120/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku:

wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_w_opolu__2018_2019_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, stanowiący załącznik do uchwały nr 40/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku:

40_2018_wzor_umowy_na_studia_wyzsze_wfiz_wroclaw_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, stanowiący załącznik do uchwały nr 47/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 marca 2018 roku:

47_2018_wzor_umowy_studia_wyzsze_we_w_opolu_2018_2019.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, stanowiący załącznik do uchwały nr 41/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku:

41_2018_wzor_umowy_wolny_sluchacz_wfiz_wroclaw_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, stanowiący załącznik do uchwały nr 52/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 marca 2018 roku:

52_2018_wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_opole__2018_2019.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 42/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku:

42_2018_wzor_umowy_sp__wfiz_wroclaw_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 51/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 marca 2018 roku:

51_2018_wzor_umowy_sp__we_opole__2018_2019.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA w roku akademickim 2018/2019

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 30/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2018 roku:

30_2018__wzor_umowy_na_studia_mba_wfiz_we_wroclawiu_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 49/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 marca 2018 roku:

49_2018_wzor_umowy_mba_we_opole_2018_2019.pdfMetryczka pliku


2017/2018


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2017/2018

Działając na podstawie § 17 ust. 1. pkt 6 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„, Zarząd WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała Zarządu nr 50/2017 z dnia 24.03.2017 oraz 56/2017 z dnia 31.03.2017)

wzor_umowy_na_studia_wyzsze_wfiz_wroclaw_2017_2018.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_na_studia_wyzsze_we_w_opolu_2017_2018.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1. pkt 6 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„, Zarząd WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała Zarządu nr 52/2017 z dnia 24.03.2017 oraz 58/2017 z dnia 31.03.2017)

wzor_umowy_sp__wfiz_wroclaw_2017_2018.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_sp__we_w_opolu_2017_2018.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1. pkt 6 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„, Zarząd WSB uchwalił wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała Zarządu nr 51/2017 z dnia 24.03.2017 oraz 57/2017 z dnia 31.03.2017)

wzor_umowy_wolny_sluchacz_wfiz_wroclaw_2017_2018.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_w_opolu_2017_2018.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1. pkt 6 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„, Zarząd WSB uchwalił wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała Zarządu nr 59/2017 z dnia 31.03.2017 oraz 60/2017 z dnia 31.03.2017)

umowa_mba_wfiz__wroclaw.pdfMetryczka pliku

umowa_mba_we__opole.pdfMetryczka pliku


2016/2017


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„,konwent WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała konwentu nr 100/2016 z dnia 19 października 2016 roku)

umowa_studia_wyzsze_wroclaw.pdfMetryczka pliku

umowa_studia_wyzsze_opole.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146”,konwent WSB uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała konwentu nr 102/2016 z dnia 19 października 2016 roku)

umowa_sp_wroclaw.pdfMetryczka pliku

umowa_sp_opole.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146”,konwent WSB uchwalił wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała konwentu nr 101/2016 z dnia 19 października 2016 roku)

umowa_wolny_sluchacz_wroclaw.pdfMetryczka pliku

umowa_wolny_sluchacz_opole.pdfMetryczka pliku


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„,konwent WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała konwentu nr 67/2016 z dnia 6 maja 2016 roku)

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_wsb_we_wroclawiu.pdfMetryczka pliku

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_wsb_we_wroclawiu_wydzial_ekonomiczny_w_opolu.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146”,konwent WSB uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała konwentu nr 54/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku)

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow__studiow_podyplomowych.pdfMetryczka pliku

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow__studiow_podyplomowych_opole.pdfMetryczka pliku

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych__dla_studentow_studiow_mba_fumba.pdf.pdfMetryczka pliku


2015/2016


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2015/2016

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d } Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„ ,konwent WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów I i lI stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2015/2016 (Uchwała konwentu nr 28/2015 z dnia 13 marca 2015 roku)

Umowa oświadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu 2015/2016Metryczka pliku

Umowa oświadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Opolu 2015/2016Metryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146”,konwent WSB uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2015/2016 (Uchwała konwentu nr 29/2015 z dnia 13 marca 2015 roku)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studia podyplomowe na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu 2015/2016Metryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym w Opolu 2015/2016Metryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studia MBA i FUMBA 2015/2016Metryczka pliku


2014/2015


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2014/2015

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d } Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„,konwent WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów I i lI stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2014/2015 (Uchwała konwentu nr 25/2014 z dnia 27 marca 2014 roku)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej we WrocławiuMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146”,konwent WSB uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2014/2015 (Uchwała konwentu nr 26/2014 z dnia 27 marca 2014 roku)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studia podyplomowe oraz MBA w Wyższej Szkole Bankowej we WrocławiuMetryczka pliku


wroclaw/wzor-umowy.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/07 12:51 przez wr_mrygiel