Decyzja o utworzeniu uczelni


Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu została utworzona na mocy decyzji nr DNS-1-0145-126/RO/98 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 1998 roku.

Decyzja Ministra Edukacji NarodowejMetryczka pliku


Na mocy decyzji nr MNiSW-DNS-WUN-6010-1201-1/AW/09 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2009 roku nastąpiło przeniesienie pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. na rzecz Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o.

Decyzja MNiSW dotycząca przeniesienia pozwoleniaMetryczka pliku


wroclaw/decyzja-o-utworzeniu-uczelni.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/12 15:48 przez wr_mfrankow