Narzędzia użytkownika


Przewody doktorskie prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu


mgr Marek Długozima

Zawiadomienie o obronie: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marka Długozimy została odwołana z przyczyn formalnych. Nowy termin obrony zostanie podany wkrótce.


mgr Tomasz Pindral

Tytuł rozprawy: Rynek doradztwa finansowego w Polsce – doświadczenia i koncepcje rozwoju

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_2021_02_25_t.pindral.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Łobos, prof. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Joanna Nogieć, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. dr hab. Piotr Kułyk, Uniwersytet Zielonogórski: recenzja_tomasz_pindral-_piotr_kulyk.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Andrzej Bień, SGH Warszawa: recenzja_tomasz_pindral_-_andrzej_bien.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_publicznej_obronie_-_mgr_tomasz_pindral.pdfMetryczka pliku


mgr inż. Tomasz Siemieniuk

Tytuł rozprawy: Wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego do oceny kondycji ekonomicznej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Rozprawa doktorska: rozprawa_doktorska_tomasz_siemieniuk.pdfMetryczka pliku

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_doktorskiej_03.08.2020.pdfMetryczka pliku

streszczenie_rozprawy_w_j._angielskim_03.08.2020.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Anna Łobos, adiunkt w Uniwersytecie Zielonogórskim

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Józef Oleński - Uniwersytet Warszawski: t.siemieniuk_recenzja_.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Marek Nowiński, prof UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: siemieniuk_recenzja.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_publicznej_obronie_obronie_-_mgr_tomasz_siemieniuk.pdfMetryczka pliku


mgr Ewelina Idziak

Tytuł rozprawy: Postawy gospodarstw domowych w aspekcie oszczędności i inwestycji alternatywnych

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_doktorskiej_ewelina_idziak_12.11.2020.pdfMetryczka pliku

streszczenie_rozprawy_doktorskiej_w_j.angielskim_ewelina_idziak_12.11.2020.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Motylska-Kuźma, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - recenzja_rozprawy_doktorskiej_10_11_2020.pdfMetryczka pliku
 2. prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz - Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - recenzja_rozprawy_doktorskiej_26_10_2020.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_publicznej_obronie_obronie_-_mgr_ewelina_idziak.pdfMetryczka pliku


Przewody doktorskie przeprowadzone przez Radę Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu


dr Joanna Węgrzyn

Tytuł rozprawy: Komparatystyka ekonomiczna systemów podatkowych najbardziej innowacyjnych państw świata

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_02.11.2018.pdfMetryczka pliku

streszczenie_rozprawy_w_j._angielskim_02.11.2018.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, prof. zw. Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Kopyściański, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. dr hab. Marta Postuła, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego - recenzja_06.01.2019.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - recenzja_28.01.2019.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr_joanny_wegrzyn.pdfMetryczka pliku


dr Magdalena Krawiec

Tytuł rozprawy: Model funkcjonowania gospodarki kreatywnej w procesie wzrostu gospodarczego

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_16.08.2018.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Noga, prof. zw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Rólczyński, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Maciej Miszewski, prof. zw. Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu - recenzja_11.12.2018.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Jarosław Korpysa, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego - recenzja_18.12.2018.pdfMetryczka pliku
 3. dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - recenzja_05.11.2018.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr_magdaleny_krawiec.pdfMetryczka pliku


dr Katarzyna Kachel

Tytuł rozprawy: Poziom i struktura składników bilansu gospodarstw domowych w Polsce

Streszczenie rozprawy doktorskiej: streszczenie_rozprawy_15.06.2018.pdfMetryczka pliku

streszczenie_rozprawy_w_j._angielskim_15.06.2018.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Kopyściański, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Anna Dąbrowska, prof. zw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - recenzja_21.09.2018.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego - recenzja_31.08.2018.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr_inz_katarzyny_kachel.pdfMetryczka pliku


dr Andrzej Pietrasz

Tytuł rozprawy: Model waluty lokalnej w kontekście relacji pomiędzy bankami spółdzielczymi a sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Streszczenie rozprawy doktorskiej streszczenie_rozprawy_05.06.2018.pdfMetryczka pliku

streszczenie_rozprawy_w_j._angielskim_05.06.2018.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Noga, prof. zw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Kopyściański, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Stanisław Lis, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - recenzja_03.09.2018.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Jan Klimek, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - recenzja_06.09.2018.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr._andrzeja_pietrasza.pdfMetryczka pliku


dr Maik Döring

Tytuł rozprawy: Auslandsaktivitäten von Konsumgüterherstellern am Beispiel deutscher KMU

Tytuł rozprawy w j. polskim: Aktywność producentów dóbr konsumpcyjnych na rynkach zagranicznych (na przykładzie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw)

Streszczenie rozprawy doktorskiej streszczenie_rozprawy_02.10.2017.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Mirecka, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Krystyna Poznańska, prof. zw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – recenzja_14.02.2018.pdfMetryczka pliku
 2. prof. dr hab. Grażyna Światowy, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – recenzja_29.01.2018.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgra_maika_doeringa.pdfMetryczka pliku


dr Sławomir Pizoń

Tytuł rozprawy: Wpływ zmian wskaźników makroekonomicznych na finansowe wskaźniki mikroekonomiczne w warunkach silnych zmienności otoczenia

Streszczenie rozprawy doktorskiej streszczenie_rozprawy_30.10.2017.pdfMetryczka pliku

streszczenie_rozprawy_w_j._angielskim_30.10.2017.pdfMetryczka pliku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Robert Majkut, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Bogdan Nogalski, prof. zw. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku - recenzja_21.12.2017.pdfMetryczka pliku
 2. dr hab. Zbigniew Antczak, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - recenzja_08.12.2017.pdfMetryczka pliku

Zawiadomienie o obronie:zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgra_slawomira_pizonia.pdfMetryczka pliku

wroclaw/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2021/09/16 11:30 przez wr_mrygiel