Narzędzia użytkownika


Wielkość dotacji


Wysokość dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn.zm.) - określa się dla Uczelni kwoty planu dotacji podmiotowych na 2018 r. dotyczące: dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów 2018 w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy -w kwocie 10 679,3 tys.zł;


Wysokość dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
  • w 2018 roku w wysokości 135 030 zł (informacja nr 205478/E-704/S/2018 MNiSW z dnia 26 czerwca 2018 roku)
  • w 2017 roku w wysokości 475 810 zł (informacja nr 205478/E-704/S/2017 MNiSW z dnia 14 lutego 2017 roku)
  • w 2016 roku w wysokości 444 460 zł (informacja nr 205478/E-704/S/2016 MNiSW z dnia 22 lutego 2016 roku)
  • w 2015 roku w wysokości 349 860 zł (decyzja nr 205478/E-704/S/2015-1 MNiSW z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchylająca decyzję nr 205478/E-704/S/2015 MNiSW z dnia 19 lutego 2015 roku)
  • w 2014 roku w wysokości 310 090 zł (decyzja nr 205478/E-704/S/2014 MNiSW z dnia 25 lutego 2014 roku)

Wysokość dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
  • w 2018 roku w wysokości 3 000 zł (informacja nr 205478/E-704/M/2018 MNiSW z dnia 10 lipca 2018 roku)
  • w 2014 roku w wysokości 3 380 zł (decyzja nr 205478/E-704/M/2014 MNiSW z dnia 9 kwietnia 2014 roku)

wroclaw/wielkosc-dotacji.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/13 12:41