Wielkość dotacji


Wysokość dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 • w 2021 roku w kwocie 14 398 100 zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2021 roku)
 • zwiększenie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 w kwocie 567 000 zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 listopada 2020 roku)
 • w 2020 roku w kwocie 12 692 475 zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 października 2020 roku)

zmiana wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 określonych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2020 roku o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 oraz podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zwiększenie wysokości dotacji dla Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą we Wrocławiu związane jest z włączeniem Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu do Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą we Wrocławiu.

 • w 2020 roku w kwocie 12 251 400 zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2020 roku)
 • w 2019 roku w kwocie 10 807,0 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 2019 roku)
Wysokość dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
 • w 2020 roku w kwocie 964 825 zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 października 2020 roku)

zmniejszenie wysokości dotacji dla Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu związane jest z włączeniem Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu do Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą we Wrocławiu.

Wysokość dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów
 • w 2018 roku w kwocie 10 679,3 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.31.2018.RZ.146 MNiSW z dnia 19 kwietnia 2018 roku)
 • w 2017 roku w kwocie 9 463,0 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.4.2017.RZ.1.146 MNiSW z dnia 30 marca 2017 roku), zwiększona o kwotę 88,0 tys. zł do łącznej kwoty 9 551,0 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.5.2017.RZ.2.146 MNiSW z dnia 27 listopada 2017 roku)
 • w 2016 roku w kwocie 7 789,8 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.4.2016.RZ.7.146 MNiSW z dnia 18 kwietnia 2016 toku), zwiększona o kwotę 95,6 tys. zł do łącznej kwoty 7 885,4 tys. zł (decyzja ne DBF.WPM.6302.6.2016.RZ.13.146 MNiSW z dnia 17 listopada 2016 roku)
 • w 2015 roku w kwocie 9 387,0 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.5.2015.RZ.146 MNiSW z dnia 10 kwietnia 2015 roku)

Wysokość dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej dla Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 • w 2020 roku w kwocie 600,6 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2020 r.)
 • w 2019 roku w kwocie 527,9 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2019 r.)
Wysokość dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej dla Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
 • w 2020 roku w kwocie 76,4 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2020 r.)
Wysokość dotacji podmiotowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
 • w 2018 roku w kwocie 450,9 tys. zł (decyzja nr DBF.WFSN.74.84.2018.EA MNiSW z dnia 26 czerwca 2018 roku)
 • w 2017 roku w kwocie 428,6 tys. zł (decyzja nr DBF.WFD.74.49.2017.PŚ MNiSW z dnia 28 kwietnia 2017 roku)
 • w 2016 roku w kwocie 407,1 tys. zł (decyzja nr DBF.WFD.74.44.2016.AA.146 MNiSW z dnia 30 maja 2016 roku)
 • w 2015 roku w kwocie 421,2 tys. zł (decyzja nr DBF.ZFD.74.45.2015.ES.146 MNiSW z dnia 3 czerwca 2015 roku)

Wysokość dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
 • w 2018 roku w kwocie 135 030 zł (informacja nr 205478/E-704/S/2018 MNiSW z dnia 26 czerwca 2018 roku)
 • w 2017 roku w kwocie 475 810 zł (informacja nr 205478/E-704/S/2017 MNiSW z dnia 14 lutego 2017 roku)
 • w 2016 roku w kwocie 444 460 zł (informacja nr 205478/E-704/S/2016 MNiSW z dnia 22 lutego 2016 roku)
 • w 2015 roku w kwocie 349 860 zł (decyzja nr 205478/E-704/S/2015-1 MNiSW z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchylająca decyzję nr 205478/E-704/S/2015 MNiSW z dnia 19 lutego 2015 roku)
 • w 2014 roku w kwocie 310 090 zł (decyzja nr 205478/E-704/S/2014 MNiSW z dnia 25 lutego 2014 roku)

Wysokość dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • w 2018 roku w kwocie 3 000 zł (informacja nr 205478/E-704/M/2018 MNiSW z dnia 10 lipca 2018 roku)
 • w 2014 roku w kwocie 3 380 zł (decyzja nr 205478/E-704/M/2014 MNiSW z dnia 9 kwietnia 2014 roku)

wroclaw/wielkosc-dotacji.txt · ostatnio zmienione: 2021/03/31 10:28 przez wr_mrygiel