Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu


Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiące załącznik do uchwały nr 17/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 roku:

uchwala_nr_17_2019_w_sprawie_zatwierdzenia_wzoru_swiadectwa_studiow_podyplomowych.pdfMetryczka pliku

swiadectwo_ukonczenia_studiow_podyplomowych_wzor_2019.pdfMetryczka pliku


Wzory dyplomów ukończenia studiów

Wzory dyplomów ukończenia studiów w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiące załącznik do uchwały nr 37/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 września 2019 roku:

uchwala_nr_37_2019_w_sprawie_zatwierdzenia_wzorow_dyplomow_ukonczenia_studiow.pdfMetryczka pliku

wzor_dyplomu_ukonczenia_studiow_i_stopnia_.pdfMetryczka pliku
wzor_dyplomu_ukonczenia_studiow_ii_stopnia.pdfMetryczka pliku


wroclaw/dokumenty-publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/29 09:12 przez wr_mfrankow