Narzędzia użytkownika


Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest wyższą szkołą, która działa na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. prowadzącą kształcenie na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych i Master of Business Administration. Wrocławska WSB jest wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych oraz Związku Uczelni Niepublicznych pod pozycją „146”. Dzięki opisanej powyżej osobowości prawnej studentom WSB we Wrocławiu przysługują wszystkie uprawnienia oraz przywileje wynikające ze studiowania na uczelni wyższej.

27.04.2015 roku Centralna Komisja do spraw stopni i tytułów nadała uprawnienia Wydziałowi Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku, która uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Oznacza to, że WSB we Wrocławiu dołącza do grona uczelni akademickich.

W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajdują się 2 wydziały - Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydział Ekonomiczny w Opolu. Zgodnie z raportem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest jedną z najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce.

Zgodnie z decyzjami Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oferuje następujące rodzaje studiów:

studia I stopnia na jednym z kierunków:

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne
 2. Filologia
 3. Finanse i rachunkowość
 4. Informatyka
 5. Inżynieria zarządzania
 6. Logistyka
 7. Mikrobiznes
 8. Politologia
 9. Prawo w biznesie
 10. Turystyka i rekreacja
 11. Zarządzanie

studia jednolite magisterskie:

 1. Prawo

studia II stopnia na jednym z kierunków:

 1. Finanse i rachunkowość
 2. Logistyka
 3. Turystyka i rekreacja
 4. Zarządzanie

Zgodnie z decyzjami Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu obecnie prowadzi studia I stopnia na kierunkach:

 1. Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
 2. Finanse i rachunkowość
 3. Inżynieria zarządzania
 4. Logistyka
 5. Pedagogika
 6. Prawo w biznesie
 7. Zarządzanie

a także studia II stopnia na kierunku:

 1. Zarządzanie.
wroclaw.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/11 10:45