Narzędzia użytkownika


Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu


Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 146. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 0-0145/98 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 4 lipca 1998 roku.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz na innych formach kształcenia.

W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajdują się wydziały:

 • Wydział Finansów i Zarządzania,
 • Wydział Ekonomiczny w Opolu.

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora - Wydział Finansów i Zarządzania:

 • w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (decyzja nr BCK-II-U/dr-1066/14 CKdsSiT z dnia 27 kwietnia 2015 roku).

Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Finansów i Zarządzania:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.60.3.2015.AN z dnia 2 czerwca 2015 roku),
 • Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNISW-DNS-WUN-6010-25272-3/AW/12 z dnia 19 września 2012 roku),
 • Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003/517/JP/03 z dnia 6 czerwca 2003 roku),
 • Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-EKo-4003-844/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku),
 • Informatyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr ZNN.6022.103.1.2016.AN z dnia 15 listopada 2016 roku),
 • Inżynieria zarządzania, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.21.3.2016.AN z dnia 23 maja 2016 roku),
 • Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-4042-1/EK/09 z dnia 30 lipca 2009 roku),
 • Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.6022.1.2013.EK/SW(3) z dnia 26 marca 2013 roku),
 • Mikrobiznes, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.22.2016.4.MB z dnia 5 kwietnia 2016 roku),
 • Prawo, studia jednolite magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6022.301.3.2015/2016.EK z dnia 31 marca 2016 roku),
 • Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.128.2014.2.IZ z dnia 26 czerwca 2014 roku),
 • Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-486-07 z dnia 21 czerwca 2007 roku),
 • Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.6022.13.2013.SW(3) z dnia 8 lipca 2013 roku),
 • Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-165/JP/04 z dnia 16 lutego 2004 roku),
 • Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9373-3/AM/10 z dnia 18 października 2010 roku).

Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Ekonomiczny w Opolu:

 • Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.38.3.2013.AN z dnia 15 lipca 2013 roku),
 • Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6010-25272-3/AW/12 z dnia 19 września 2012 roku),
 • Inżynieria zarządzania, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.312.2013.SW.3 z dnia 10 kwietnia 2014 roku),
 • Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.68.2015.SW.3 z dnia 3 czerwca 2015 roku),
 • Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.110.2.2013.AN z dnia 10 maja 2013 roku),
 • Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.27.2015.7.ŁA z dnia 6 października 2015 roku),
 • Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9306-2/SH/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku),
 • Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21425-3-EK/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku).

wroclaw.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/13 15:39