Narzędzia użytkownika


Statut Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu


Statut Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 8/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2019 roku:

statut_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_od_01.10.2019.pdfMetryczka pliku


Statut Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 12/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2018 roku:

statut_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_od_01.10.2018.pdfMetryczka pliku


Statut Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 4/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2016 roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 roku:

statut_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_od_01.01.2017.pdfMetryczka pliku


Statut Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 4/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 maja 2015 roku:

statut_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_od_01.05.2015.pdfMetryczka pliku


Statut Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 4/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2013 roku:

statut_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_od_01.09.2013.pdfMetryczka pliku


Strategia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu


Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na lata 2017-2020, stanowiąca załącznik do uchwały nr 57/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2018 roku:

strategia_rozwoju_wsb_we_wroclawiu_2017_2020.pdfMetryczka pliku

wroclaw/statut.txt · ostatnio zmienione: 2019/12/10 10:44 przez wr_mfrankow