Zasady rekrutacji


2023/2024


Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2023/2024, stanowiące załącznik do uchwały nr 69/2022 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2022 roku:

069_2022_uchwalenie_zasad_rekrutacji_do_wsb_2023_2024.pdfMetryczka pliku

zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_wsb_we_wroclawiu_23_24.pdfMetryczka pliku


2022/2023


Zmiany w Zasadach rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023, stanowiące załącznik do uchwały nr 68/2022 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2022 roku:

068_2022_uchwalenie_zmian_w_zasadach_rekrutacji_2022_2023.pdfMetryczka pliku

zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_wsb_we_wroclawiu_2022_23_po_zmianach.pdfMetryczka pliku


Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023, stanowiące załącznik do uchwały nr 89/2021 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku:

uchwalenie_zasad_rekrutacji_do_wsb_2022_2023.pdfMetryczka pliku

zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_wsb_we_wroclawiu_2022_23.pdfMetryczka pliku


Zasady rekrutacji na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na Wydziale Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2022/2023 - nabór zimowy, stanowiące załącznik do uchwały nr 114/2022 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2022 roku:

uchwala_senatu_nr_114_2022_uchwalenie_zasad_rekrutacji_na_wfiz_na_studia_podyplomowe_2022_2023_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku

zalacznik_do_uchwaly_senatu_nr_114_2022_zasady_rekrutacji_sp_2022_2023_wydzial_fiz_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku


Zasady rekrutacji na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na Wydziale Ekonomicznym w Opolu w roku akademickim 2022/2023 - nabór zimowy, stanowiące załącznik do uchwały nr 113/2022 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2022 roku:

uchwala_senatu_nr_113_2022_uchwalenie_zasad_rekrutacji_na_we_w_opolu_na_studia_podyplomowe_2022_2023_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku

zalacznik_do_uchwaly_senatu_nr_113_2022_zasady_rekrutacji_sp_2022-2023_we_w_opolu_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku


Zasady rekrutacji na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023 - nabór letni, stanowiące załącznik do uchwały nr 24/2022 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 8 marca 2022 roku:

uchwalenie_zasad_rekrutacji_sp_2022_2023_nabor_letni.pdfMetryczka pliku

024_2022_zalacznik_zasady_rekrutacji_sp_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Regulaminy rekrutacji na studia MBA, FUMBA, Executive MBA – Project Management, Executive MBA – Business Trends, PRE MBA do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023, stanowiące załączniki do uchwały nr 33/2022 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2022 roku:

uchwala_senatu_nr_33_2022_w_sprawie_uchwalenia_regulaminow_rekrutacji_na_studia_mba_fumba_2022_2023.pdfMetryczka pliku

regulamin_rekrutacji_mba_2022-2023.pdfMetryczka pliku
regulamin_rekrutacji_fumba_2022-2023.pdfMetryczka pliku
regulamin_rekrutacji_pm_2022-2023.pdfMetryczka pliku
regulamin_rekrutacji_bt_2022-2023.pdfMetryczka pliku
regulamin_rekrutacji_pre_mba_2022-2023.pdfMetryczka pliku


2021/2022


Zmodyfikowane zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do uchwały nr 63/2021 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2021 roku:

uchwalenie_zmodyfikowanych_zasad_rekrutacji_do_wsb_na_studia_wyzsze_2021_2022.pdfMetryczka pliku

zmodyfikowane_zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_wsb_we_wroclawiu_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do uchwały nr 69/2020 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2020 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Zasady rekrutacji na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022, stanowiące załącznik do uchwały nr 48/2021 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 23 marca 2021 roku:

uchwalenie_zasad_rekrutacji_do_wsb_na_studia_podyplomowe_2021_2022.pdfMetryczka pliku

zasady_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_do_wsb_we_wroclawiu_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Regulaminy rekrutacji na studia MBA, FUMBA, Executive MBA – Project Management, Executive MBA – Business Trends do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022, stanowiące załączniki do uchwały nr 55/2021 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 23 marca 2021 roku:

uchwalenie_regulaminow_rekrutacji_do_wsb_na_studia_mba_fumba_2021_2022.pdfMetryczka pliku

regulamin_rekrutacji_mba_2021-2022.pdfMetryczka pliku
regulamin_rekrutacji_fumba_2021-2022.pdfMetryczka pliku
regulamin_rekrutacji_pm_2021-2022.pdfMetryczka pliku
regulamin_rekrutacji_bt_2021-2022.pdfMetryczka pliku


2020/2021

Regulaminy rekrutacji na studia MBA, FUMBA, Executive MBA – Project Management, Executive MBA – Business Trends do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021, stanowiące załączniki do uchwały nr 48/2020 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 24 marca 2020 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_typu_mba_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia podyplomowe na rok akademicki 2020/2021 stanowiące załącznik do uchwały nr 23/2020 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_do_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 133/2020 z dnia 30 listopada 2020 w sprawie uchwalenia celów rekrutacyjnych, dodatkowego terminu rekrutacji i limitów przyjęć na studiach podyplomowych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 w naborze zimowym.

uchwala_senatu_nr_133_2020_cel_rekrutacyjny_dodatkowy_termin_rekrutacji_i_limity_przyjec_sp_wfiz_rekrutacja_zimowa_2020-2021.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do uchwały nr 4/2020 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2020 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2020_2021_zm.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do uchwały nr 26/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2020_2021.pdfMetryczka pliku


2019/2020

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia podyplomowe na rok akademicki 2019/2020 stanowiące załącznik do uchwały nr 30/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 6 września 2019 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_do_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały nr 27/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019_2020_po_zm..pdfMetryczka pliku

Regulamin rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia w ramach projektu „Innowacje dla regionów” współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2019/2020, stanowiący załącznik do uchwały nr 23/2019 Senatu Wyższej Szkoły we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_w_ramach_projektu_innowacje_dla_regionow_.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia typu MBA na rok akademicki 2019/2020 stanowiące załączniki do uchwały nr 10/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2019 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_typu_mba_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Regulamin rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia podyplomowe na rok akademicki 2019/2020 stanowiący załącznik do uchwały nr 7/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 21 marca 2019 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Regulamin rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia na rok akademicki 2019/2020 w ramach Projektu „Innowacje dla regionów” współfinansowane w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik do uchwały nr 6/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 13 marca 2019 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_w_ramach_projektu_innowacje_dla_regionow.pdfMetryczka pliku

Regulamin rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia na rok akademicki 2019/2020 w ramach Projektu „Nowoczesna Uczelnia będąca liderem wysokiej jakości kształcenia na potrzeby rynku pracy” współfinansowane w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik do uchwały nr 5/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 13 marca 2019 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_w_ramach_projektu_nowoczesna_uczelnia_bedaca_liderem_wysokiej_jakosci_ksztalcenia_na_potrzeby_rynku_pracy.pdfMetryczka pliku

Regulaminy rekrutacji na studia dualne do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące załączniki do uchwały nr 4/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 13 marca 2019 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_dualne.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji na studia wyższe do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 dla obywateli polskich i cudzoziemców, stanowiące załącznik do uchwały nr 34/2018 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku - realizacja obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy z dnia 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669):

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019_2020_.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji na studia wyższe do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 dla obywateli polskich i cudzoziemców, stanowiące załącznik do uchwały nr 18/2018 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 24 maja 2018 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019_2020.pdfMetryczka pliku


2018/2019

Zasady rekrutacji na studia wyższe do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 dla obywateli polskich i cudzoziemców, stanowiące załącznik do uchwały nr 41/2017 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 roku:

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2018_2019.pdfMetryczka pliku


wroclaw/regulaminy/rekrutacja.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/02 16:06 przez wr_mrygiel