Studia I stopnia


Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2022/2023


Bezpieczeństwo wewnętrzne:

program_bw-i_st_2022_2023_marc.pdfMetryczka pliku

program_bw_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Filologia:

program_fil_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Finanse i rachunkowość:

program_fir_i_st_2022_2023_marc.pdfMetryczka pliku

program_fir_i_st_2022_2023_bip.pdfMetryczka pliku


Informatyka:

program_inf_i_st_2022_2023_marc.pdfMetryczka pliku

program_inf_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku
program_inf_inz_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Inżynieria zarządzania:

program_inz_zarz_i_st_2022_2023_marc.pdfMetryczka pliku

program_inz_zarz_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Logistyka:

program_log_i_st_2022_2023_marc.pdfMetryczka pliku

program_log_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku
program_log_inz_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Media i Komunikacja w biznesie:

program_mikwb_i_st_2022_2023_marc.pdfMetryczka pliku


Mikrobiznes:

program_mikrobiz_i_st_2022_2023_marc.pdfMetryczka pliku

program_mikrobiznes_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Prawo w biznesie:

program_pwb_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Turystyka i rekreacja:

program_tir_i_st_2022_2023_marc.pdfMetryczka pliku

program_tir_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Zarządzanie:

program_zarz_i_st_ns_2022_2023_marc.pdfMetryczka pliku

program_zarz_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/2022


Bezpieczeństwo wewnętrzne:

program_bw_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_bw_st_lic_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Filologia:

program_fil_st_lic_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Finanse i rachunkowość:

program_fir_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_fir_st_lic_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Informatyka:

program_inf_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_inf_inz_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku
program_inf_lic_st_2021_2022.pdfMetryczka pliku
program_inf_inz_lic_st_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Inżynieria zarządzania:

program_inz_zarz_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_inz_zarz_st_lic_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Logistyka:

program_log_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_log_inz_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku
program_log_st_lic_2021_2022.pdfMetryczka pliku
program_log_inz_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Mikrobiznes:

program__mikrobiznes_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku


Prawo w biznesie:

program_pwb_st_lic_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Turystyka i rekreacja:

program_tir_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_tir_st_lic_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Zarządzanie:

program_zarz_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_zarz_st_lic_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/2021


Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • forma niestacjonarna: bw_lic_ns_marc_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_bw_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_bw_st_2020.pdfMetryczka pliku

Filologia:

 • forma niestacjonarna: lic_fil_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna:lic_fil_st_2020.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość:

 • forma niestacjonarna: fir_lic_ns_marc_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_fir_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_fir_st_2020.pdfMetryczka pliku

Informatyka:

 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): inf_inz_ns_marc_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_inf_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_inf_st_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): inz_inf_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia inżynierskie):inz_inf_st_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (specjalność Software Development):inz_sd_st_2020.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania:

 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): iz_inz_ns_marc_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: inz_zarz_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna:inz_zarz_st_2020.pdfMetryczka pliku

Logistyka:

 • uchwała: uchwala_59_2021_uchwalenie_programow_studiow_na_kierunku_logistyka.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna i niestacjonarna: logistyka_i_stopien_licencjackie_20_21.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: logistyka_i_stopien_licencjackie__20_21_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna i niestacjonarna (studia inżynierskie): logistyka_i_stopien_inzynierskie_20_21.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): logistyka_i_stopien_inzynierskie_20_21_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku
 • efekty uczenia się: efekty_uczenia_sie__logistyka_20_21.pdfMetryczka pliku
 • macierz efektów uczenia się (studia inżynierskie):macierz_efektow_uczenia_sie_logistyka_inzynierska_20_21.pdfMetryczka pliku
 • macierz efektów uczenia się (studia inżynierskie): macierz_efektow_uczenia_sie_logistyka_inzynierska_20_21_nabor_zimowy_.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): log_inz_ns_marc_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: log_lic_ns_marc_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_log_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_log_st_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): inz_log_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia inżynierskie):inz_log_st_2020.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie:

 • forma niestacjonarna: lic_pwb_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna:lic_pwb_st_2020.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja:

 • forma niestacjonarna: lic_tir_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna:lic_tir_st_2020.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie:

 • forma niestacjonarna: zrz_lic_ns_marc_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: zrz_lic_st_marc_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_zarz_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_zarz_st_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: (specjalność Business Administration): lic_ba_st_2020.pdfMetryczka pliku

Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2019/2020


Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • forma niestacjonarna: lic_bw_ns_mar_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_bw_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_bw_st_2019.pdfMetryczka pliku

Filologia:

 • forma niestacjonarna: lic_fil_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_fil_st_2019.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość:

 • forma niestacjonarna: lic_fir_ns_mar_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_fir_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_fir_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia dualne): lic_fir_st_dual_2019.pdfMetryczka pliku

Informatyka:

 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): inz_inf_ns_mar_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): inz_inf_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia inżynierskie): inz_inf_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_inf_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_inf_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (specjalność Software Development): lic_sd_st_2019.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania:

 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): inz_zarz_ns_mar_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): inz_zarz_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia inżynierskie): inz_zarz_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia inżynierskie, dualne): inz_zarz_st_dual_2019.pdfMetryczka pliku

Logistyka :

 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie):inz_log_ns_mar_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_log_ns_mar_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna (studia inżynierskie): inz_log_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia inżynierskie): inz_log_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia inżynierskie, dualne): inz_log_st_dual_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_log_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_log_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia dualne): lic_log_st_dual_2019.pdfMetryczka pliku

Mikrobiznes:

 • forma niestacjonarna: lic_mik_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_mik_st_2019.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie:

 • forma niestacjonarna: lic_pwb_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_pwb_st_2019.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja:

 • forma niestacjonarna: lic_tir_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_tir_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia dualne): lic_tir_st_dual_2019.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie:

 • forma niestacjonarna: lic_zarz_ns_mar_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_zarz_st_mar_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_zarz_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_zarz_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (studia dualne): lic_zarz_st_dual_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna (specjalność Business Administration): lic_ba_st_2019.pdfMetryczka pliku

wroclaw/program-studiow/wfiz/lic.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/28 12:14 przez wr_mrygiel