Studia I stopnia


Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2022/2023


Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

program_aibw_i_st_2022_2023_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_aibw_i_st_2022_23.pdfMetryczka pliku


Finanse i rachunkowość:

program_fir_i_st_2022_2023_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_fir_i_st_2022_23.pdfMetryczka pliku


Inżynieria zarządzania:

program_iz_1_st_2022_23.pdfMetryczka pliku


Logistyka:

program_log_i_st_2022_2023_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_log_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Media i komunikacja w biznesie:

program_mikwb_i_st_2022_2023_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_mikwb_i_st_2022_2023.pdfMetryczka pliku


Pedagogika:

program_ped_i_st_2022_2023_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_ped_i_st_2022_23.pdfMetryczka pliku


Prawo w biznesie:

program_pwb_i_st_2022_2023_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_pwb_i_st_2022_23.pdfMetryczka pliku


Zarządzanie:

program_zarz_i_st_2022_2023_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_zarzadzanie_i_stopien_2022_23.pdf.pdfMetryczka pliku


Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/2022


Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

program_aibw_i_st__2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_aibw_i_st_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Finanse i rachunkowość:

program_fir_i_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_fir_i_st_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Inżynieria zarządzania:

program_iz_st_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Logistyka:

program_log_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_log_i_st_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Media i komunikacja w biznesie:

program_mikwb_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_mikwb_i_st_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Pedagogika:

program_pedagogika_i_st_2021_2022_nabor_marcowy.pdfMetryczka pliku

program_ped_i_st_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Prawo w biznesie:

program_i_st_pwb_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Zarządzanie:

program_zarzadzanie_i_stopien_2021_22_marcowy.pdf.pdfMetryczka pliku

program_zarzadzanie_i_stopien_2021_22.pdf.pdfMetryczka pliku


Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/2021


Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • forma niestacjonarna: lic_abw_ns_marc_2020_21.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_abw_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_abw_st_2020.pdfMetryczka pliku
 • efekty uczenia się: efekty_prk_abw_2020.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość:

 • forma niestacjonarna: lic_fir_ns_marc_2020_21.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_fir_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_fir_st_2020.pdfMetryczka pliku
 • efekty uczenia się: efekty_prk_fir_2020.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania:

 • forma niestacjonarna: inz_zarz_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: inz_zarz_st_2020.pdfMetryczka pliku
 • efekty uczenia się: efekty_prk_inz_zarz_2020.pdfMetryczka pliku

Logistyka:

 • forma niestacjonarna: inz_log_ns_marc_2020_21.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: inz_log_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: inz_log_s_2020.pdfMetryczka pliku
 • efekty uczenia się: efekty_prk_inz_log_2020.pdfMetryczka pliku

Media i komunikacja w biznesie:

 • forma niestacjonarna: lic_mikb_ns_marc_2020_21.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_mkb_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_mkb_s_2020.pdfMetryczka pliku
 • efekty uczenia się: efekty_prk_mkb_2020.pdfMetryczka pliku

Pedagogika:

 • forma niestacjonarna: lic_ped_ns_marc_2020_21.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_ped_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_ped_st_2020.pdfMetryczka pliku
 • efekty uczenia się: efekty_prk_ped_1_2020.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie:

 • forma niestacjonarna: lic_pwb_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_pwb_st_2020.pdfMetryczka pliku
 • efekty uczenia się: efekty_prk_pwb_2020.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie:

 • forma niestacjonarna: lic_zarz_ns_marc_2020_21.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_zarz_ns_2020.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_zarz_s_2020.pdfMetryczka pliku
 • efekty uczenia się: efekty_prk_zarz_1_2020.pdfMetryczka pliku

Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2019/2020


Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • forma niestacjonarna: lic_abw_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_abw_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_abw_ns_marc_2019.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość:

 • forma niestacjonarna: lic_fir_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_fir_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_fir_ns_marc_2019.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania:

 • forma niestacjonarna: inz_zarz_nw_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna:inz_zarz_st_2019.pdfMetryczka pliku

Logistyka:

 • forma niestacjonarna: inz_log_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: inz_log_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: inz_log_ns_marc_2019.pdfMetryczka pliku

Pedagogika:

 • forma niestacjonarna: lic_ped_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_ped_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_ped_ns_marc_2019.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie:

 • forma niestacjonarna: lic_pwb_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_pwb_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_pwb_ns_marc_2019.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie:

 • forma niestacjonarna: lic_zarz_ns_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_zarz_st_2019.pdfMetryczka pliku
 • forma niestacjonarna: lic_zarz_ns_marc_2019.pdfMetryczka pliku

Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2018/2019


Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • forma niestacjonarna:lic_aibw_ns_2018_.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_aibw_st_2018_.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość:

 • forma niestacjonarna: lic_fir_ns_2018_.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna:lic_fir_st_2018_.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania:

 • forma niestacjonarna:inz_zarz_ns_2018.pdfMetryczka pliku

Logistyka:

 • forma niestacjonarna: inz_log_ns_2018.pdfMetryczka pliku

Pedagogika:

 • forma niestacjonarna:lic_ped_ns_2018_.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie:

 • forma niestacjonarna: lic_zarz_ns_2018_.pdfMetryczka pliku

Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2017/2018


Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • forma niestacjonarna:lic_aibw_ns_2017_.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_aibw_st_2017_.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość:

 • forma niestacjonarna: lic_fir_ns_2017_.pdfMetryczka pliku
 • forma stacjonarna: lic_fir_st_2017_.pdfMetryczka pliku

Logistyka:

 • forma niestacjonarna: inz_log_ns_2017.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania:

 • forma niestacjonarna: inz_zarz_ns_2017.pdfMetryczka pliku

Pedagogika:

 • forma niestacjonarna: lic_ped_ns_2017_.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie:

 • forma niestacjonarna: lic_pwb_ns_2017_.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie:

 • forma niestacjonarna: lic_zarz_ns_2017_.pdfMetryczka pliku

Rok akademicki rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2016/2017


Logistyka:

 • forma niestacjonarna: inz_log_ns_2016.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania:

 • forma niestacjonarna: inz_zarz_ns_2016.pdfMetryczka pliku

wroclaw/program-studiow/wewo/lic.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/28 12:20 przez wr_mrygiel