Narzędzia użytkownika


Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Rekrutacja 2022-2023

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023, stanowiące załącznik do uchwały nr 65/2021 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku

warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2022-23.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” na rok akademicki 2022/2023, stanowiące załącznik do uchwały nr 105/2022 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 12 września 2022 roku

regulamin_rekrutacja_efs_2022_2023_innowacyjne_ksztalcenie.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie - zintegrowany program rozwoju uczelni” na rok akademicki 2022/2023, stanowiące załącznik do uchwały nr 106/2022 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 12 września 2022 roku

regulamin_rekrutacja_efs_2022_2023_praktyczne_studia.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia podyplomowe oraz MBA na rok akademicki 2022/2023, stanowiące załącznik do uchwały nr 48/2022 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 roku

warunki_i_tryb_rekrutacji_sp_mba_2022-23.pdfMetryczka pliku

Rekrutacja 2021-2022

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do uchwały nr 43/2021 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 26 marca 2021 roku

warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2021-22.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do uchwały nr 40/2021 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 26 marca 2021 roku

regulamin_rekrutacja_efs_2021_2022_innowacyjne_ksztalcenie.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie - zintegrowany program rozwoju uczelni” na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do uchwały nr 41/2021 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 26 marca 2021 roku

regulamin_rekrutacja_efs_2021_2022_praktyczne_studia.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia podyplomowe oraz MBA na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do uchwały nr 44/2021 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2021 roku

warunki_i_tryb_rekrutacji_sp_mba_21_22.pdfMetryczka pliku

Rekrutacja 2020-2021

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do uchwały nr 18/03/2020 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 19 marca 2020 roku

warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_-_wsb_warszawa_.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia podyplomowe oraz MBA na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do uchwały nr 21/03/2020 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 21 marca 2020 roku

regulamin_rekrutacji_sp_2020_21.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe dofinansowane ze środków EFS na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do uchwały nr 09/03/2020 Senatu Wyższej Bankowej w Warszawie z dnia 11 marca 2020 roku

regulamin_rekrutacja_efs_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Rekrutacja 2019-2020

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały nr 1/04/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2019 roku

uchwala_senatu_nr_1_04_2018_zasady_i_tryb_przyjmowania_kandydatow_na_studia_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Warunki i tryb rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe I i II stopień, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie- zintegrowany program rozwoju uczelni” na rok akademicki 2019/2020

regulamin_rekrutacja_krajowy.pdfMetryczka pliku

Warunki i tryb rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe Pedagogika I i II stopień, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie- zintegrowany program rozwoju uczelni” na rok akademicki 2019/2020

regulamin_rekrutacja_pedagogika.pdfMetryczka pliku

Warunki i tryb rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na studia wyższe Pedagogika I i II stopień, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja- zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” na rok akademicki 2019/2020

regulamin_rekrutacja_regio.pdfMetryczka pliku

NABÓR ZIMOWY 2019/20

Warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich i cudzoziemców na rok akademicki 2019/2020 na studia wyższe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu ’’Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie - zintegrowany program rozwoju uczelni”

regulamin_rekrutacja_zimowa_krajowy_zima.pdfMetryczka pliku

warszawa/regulaminy/rekrutacja.txt · ostatnio zmienione: 2022/10/18 14:46 przez wa_mryzko