Narzędzia użytkownika


* Umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych i uczestników studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022-2023, na podstawie zarządzeń Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie nr 5/2022 oraz nr 6/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

 • umowa_studia_wyzsze_2022-2023.pdfMetryczka pliku
 • umowa_wolny_sluchacz_2022-2023.pdfMetryczka pliku
 • umowa_studia_podyplomowe_2022-2023.pdfMetryczka pliku

* Umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych, uczestników studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021-22, na podstawie Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie nr 7/2021 z dnia 25 marca 2021 roku oraz 8/2021 z dnia 25 marca 2021 roku

 • umowa_studia_wyzsze_2021-22.pdfMetryczka pliku
 • umowa_wolny_sluchacz.pdfMetryczka pliku
 • umowa_sp_2021_22.pdfMetryczka pliku

* Aneks do Umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021-22 w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie w ramach projektów współfinansowanych z EFS, na podstawie Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie nr 9/2021 z dnia 25 marca 2021 roku

* Umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych oraz słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020-21, na podstawie Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie nr 15/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku oraz 16/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku

 • umowa_studia_wyzsze_2020-21.pdfMetryczka pliku
 • umowa_wolny_sluchacz_2020-21.pdfMetryczka pliku
 • umowa_studia_podyplomowe_2020-21.pdfMetryczka pliku

* Aneks do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych oraz słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020-21, na podstawie Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie nr 17/2020 z dnia 23 lipca 2020 oraz nr 18/2020 z dnia 23 lipca 2020

 1. aneks_do_umowy_-_nauczanie_zdalne_studia_wyzsze.pdfMetryczka pliku
 2. aneks_do_umowy_-_nauczanie_zdalne_wolny_sluchacz.pdfMetryczka pliku
 3. aneks_do_umowy_studia_podyplomowe.pdfMetryczka pliku

* Umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych oraz słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020-21, na podstawie Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie nr 6/2020 z dnia 25 marca 2020 roku

 1. umowa_studia_wyzsze_2020-2021.pdfMetryczka pliku
 2. umowa_wolny_sluchacz_2020-2021.pdfMetryczka pliku
 3. umowa_sp_2020_21.pdfMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2019/2020

umowa_studia_wyzsze_wzor_wsb_19_20.pdfMetryczka pliku

warszawa/wzor-umowy.txt · ostatnio zmienione: 2022/05/10 14:57 przez wa_mryzko