Narzędzia użytkownika


Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji) została utworzona dnia 16 września 1999 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-1-0145-669/RO/99

decyzja_men_w_sprawie_zezwolenia_dla_tnp_sa_na_utworzenie_uczelni_niepublicznej.pdfMetryczka pliku

Dnia 7 lutego 2019 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr DSW.WUN.5011.12.2019.PD nastąpiła zmiana nazwy Uczelni z Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji na Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

decyzja_men_o_zmianie_nazwy_uczelni.pdfMetryczka pliku

warszawa/decyzja-o-utworzeniu-uczelni.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/22 11:54 przez wa_mmisztalska