Narzędzia użytkownika


Zasady działania w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia studentów, słuchaczy, pracowników lub współpracowników WSB w Warszawie

Każda osoba przebywająca na terenie Uczelni, która zauważy sytuację zagrażającą zdrowiu lub życiu, ma prawo i obowiązek podjąć odpowiednie działania ratunkowe, udzielić pierwszej pomocy, wezwać odpowiednie służby.

Numery alarmowe: bezpłatny numer telefonu alarmowego 112, lub bezpłatne numery telefonów alarmowych służb ratowniczych:

 • 999 - Pogotowie ratunkowe,
 • 998 - Straż pożarna,
 • 997 – Policja.

WYPADEK:

 1. Jeśli wydarzy się wypadek należy niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, następnie w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.
 2. Jeśli wypadkowi uległ student bądź pracownik zdarzenie to należy jak najszybciej zgłosić do Specjalisty ds. BHP, ale nie wcześniej niż po udzieleniu wszelkiej niezbędnej pomocy.
 3. Informowanie o wypadku nie może być ważniejsze od podjęcia niezbędnych działań.

AWARIA TECHNICZNA:

 1. W przypadku wystąpienia awarii należy zachować bezwzględny spokój i podjąć działania adekwatne do awarii, w tym wezwać odpowiednie służby ratownicze i zapewnić pierwszą pomoc osobom poszkodowanym.
 2. Jeśli awaria stwarza zagrożenie zdrowia lub życia osób pozostających w najbliższym otoczeniu, należy ich o tym niezwłocznie poinformować w sposób, który zapobiegnie wybuchowi paniki.
 3. Jeśli awarię w trakcie zajęć zauważy student, zgłasza ją osobie prowadzącej zajęcia, która podejmuje odpowiednie do zdarzenia działania, przejmując rolę kierownika ewakuacji.
 4. Ewakuację prowadzi wskazany przez Kanclerza kierownik ewakuacji bądź jego zastępca.
 5. Wszyscy pozostający w budynku są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierownika ewakuacji do czasu przybycia odpowiednich służb ratowniczych.
 6. Po przyjeździe służb ratowniczych należy podporządkować się osobom kierującym akcją ratowniczą.
 7. Po upewnieniu się, że wszystkie osoby są bezpieczne, a sytuacja została opanowana, awarię zgłasza się kierownikowi Kancelarii.

Dokumentowanie zagrożeń: W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia lub wystąpienia wypadku pracownika lub studenta odpowiedni protokół przygotowuje specjalista ds. BHP.

Informacje o zagrożeniach lub sytuacjach, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub zdrowie osób w Uczelni można ponadto kierować na adres e-mail: bhp@wsb.warszawa.pl

warszawa/bhp.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/21 14:04 przez wa_mmisztalska