Narzędzia użytkownika


Opłaty za studia w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2022/2023

Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie uchwalił wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023

 • studia wyższe

uchwala_nr_99_2022_w_sprawie_zmian_wysokosci_oplat_za_nauke_na_sw_w_2022-2023.pdfMetryczka pliku

uchwala_nr_35_2022_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_oplat_za_nauke_na_studiach_wyzszych_w_2022-2023.pdfMetryczka pliku
zal._nr_1_do_uchwaly_nr_35_2022_oplaty_za_nauke_na_studiach_wyzszych_w_2022-2023.pdfMetryczka pliku

 • studia podyplomowe

uchwala_nr__97_2022_w_sprawie_zmian_wysokosci_oplat_za_nauke_na_studiach_podyplomowych_w_2022-2023.pdfMetryczka pliku

uchwala_nr_30_2022_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_oplat_za_nauke_na_studiach_podyplomowych_w_2022-2023.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2021/2022

Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie uchwalił wysokość czesnego w roku akademickim 2021/2022

 • studia wyższe

uchwala_nr_31_2021_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_oplat_za_nauke_na_studiach_wyzszych_r.ak_2021-22_1_.pdfMetryczka pliku

 • studia podyplomowe

uchwala_nr_27_2021_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_oplat_dla_studiow_podyplomowych_w_r.ak.2021-22.pdfMetryczka pliku

 • studia dofinansowane ze środków EFS

uchwala_nr_42_2021_w_sprawie_przyjecia_oplat_za_nauke_dla_studiow_wyzszych_wspolfinansowanych_z_efs_r.ak_2021-22.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2020/2021

NABÓR LETNI

Działając na podstawie Statutu WSB w Warszawie Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2020/2021 - nabór letni

 • studia wyższe

uchwala_ceny_sw_2020-21.pdfMetryczka pliku

 • studia podyplomowe

uchwala_ceny_sp_2020-21.pdfMetryczka pliku

 • studia dofinansowane ze środków EFS I_II stopień

uchwala_nr_22032020__ceny_efs_2020-21.pdfMetryczka pliku

NABÓR ZIMOWY

Działając na podstawie Statutu WSB w Warszawie Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2020/2021 - nabór zimowy

 • studia wyższe

uchwala_nr_4__wysokosc_czesnego_sw_rekrutacja_zimowa.pdfMetryczka pliku

uchwala_nr_5_wysokosc_czesnego_sciezka_angojezyczna_rekrutacja_zimowa.pdfMetryczka pliku

 • studia podyplomowe

uchwala_nr_7__wysokosc_czesnego_sp_rekrutacja_zimowa_20-21.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2019/2020

NABÓR LETNI

Działając na podstawie Statutu WSB w Warszawie Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2019/2020 - nabór letni

 • studia I stopnia

czesne_i_stopien.pdfMetryczka pliku

 • studia II stopnia

czesne_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

 • studia II stopnia z podyplomowymi

czesne_ii_stopien_z_podyplomowymi.pdfMetryczka pliku

 • studia podyplomowe

czesne_podyplomowe.pdfMetryczka pliku

czesne_organizacja_i_zarzadzanie_oswiata.pdfMetryczka pliku

czesne_nowe_prawo_zamowien_publicznych.pdfMetryczka pliku

 • studia dofinansowane ze środków EFS I stopień

czesne_efs_i_stopien.pdfMetryczka pliku

 • studia dofinansowane ze środków EFS II stopień

czesne_efs_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

 • studia dofinansowane ze środków EFS Pedagogika I i II stopień

czesne_efs_pedagogika_i_i_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

NABÓR ZIMOWY

Działając na podstawie Statutu WSB w Warszawie Senat Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2019/2020 - nabór zimowy

 • studia podyplomowe

czesne_sp_akademia_menadzera.pdfMetryczka pliku

 • studia dofinansowane ze środków EFS I_II stopień

czesne_efs_i_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

 • studia I_II stopień_SP

czesne_i_ii_stopien_sp.pdfMetryczka pliku

warszawa/oplaty.txt · ostatnio zmienione: 2022/10/18 15:24 przez wa_mryzko