Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2019/2020

NABÓR LETNI

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu WSB w Warszawie Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2019/2020 - nabór letni

  • studia I stopnia

czesne_i_stopien.pdf

  • studia II stopnia

czesne_ii_stopien.pdf

  • studia II stopnia z podyplomowymi

czesne_ii_stopien_z_podyplomowymi.pdf

  • studia podyplomowe

czesne_podyplomowe.pdf

czesne_organizacja_i_zarzadzanie_oswiata.pdf

czesne_nowe_prawo_zamowien_publicznych.pdf

  • studia dofinansowane ze środków EFS I stopień

czesne_efs_i_stopien.pdf

  • studia dofinansowane ze środków EFS II stopień

czesne_efs_ii_stopien.pdf

  • studia dofinansowane ze środków EFS Pedagogika I i II stopień

czesne_efs_pedagogika_i_i_ii_stopien.pdf

warszawa/oplaty.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/25 13:02 przez wa_mmisztalska