Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2019/2020

NABÓR LETNI

Działając na podstawie Statutu WSB w Warszawie Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2019/2020 - nabór letni

  • studia I stopnia

czesne_i_stopien.pdfMetryczka pliku

  • studia II stopnia

czesne_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

  • studia II stopnia z podyplomowymi

czesne_ii_stopien_z_podyplomowymi.pdfMetryczka pliku

  • studia podyplomowe

czesne_podyplomowe.pdfMetryczka pliku

czesne_organizacja_i_zarzadzanie_oswiata.pdfMetryczka pliku

czesne_nowe_prawo_zamowien_publicznych.pdfMetryczka pliku

  • studia dofinansowane ze środków EFS I stopień

czesne_efs_i_stopien.pdfMetryczka pliku

  • studia dofinansowane ze środków EFS II stopień

czesne_efs_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

  • studia dofinansowane ze środków EFS Pedagogika I i II stopień

czesne_efs_pedagogika_i_i_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

NABÓR ZIMOWY

Działając na podstawie Statutu WSB w Warszawie Senat Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2019/2020 - nabór zimowy

  • studia podyplomowe

czesne_sp_akademia_menadzera.pdfMetryczka pliku

  • studia dofinansowane ze środków EFS I_II stopień

czesne_efs_i_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

  • studia I_II stopień_SP

czesne_i_ii_stopien_sp.pdfMetryczka pliku

warszawa/oplaty.txt · ostatnio zmienione: 2019/12/10 16:30 przez wa_mmisztalska