Narzędzia użytkownika


Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Zarząd Spółki pod firmą Nauka Sp. z o.o. uchwałą 13/2022 z dnia 16 września 2022 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

statut_wsb_warszawa_od_1.10.2022.pdfMetryczka pliku

Zarząd Spółki pod firmą Nauka sp. z o.o. uchwałą 18/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

statut_wsb_warszawa_od_1.09.2021.pdfMetryczka pliku

Zarząd Spółki pod firmą Nauka sp. z o.o. uchwałą 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

statut_wsbw.pdfMetryczka pliku

Statut wszedł w życie 1 lutego 2021 roku.

Strategia Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, uchwałą nr 49/2022 z dnia 25.04.2022 r. uchwalił Strategię Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na lata 2022-2025.

strategia_wsb_warszawa_2022-2025_z_perspektywa_2030.pdfMetryczka pliku

Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, uchwałą nr 49/2021 z dnia 10.05.2021 r. uchwalił Plan Strategiczny Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na 2021 rok z wizją rozwoju do 2025 roku.

strategia_wsb_warszawa_2021_z_wizja_rozwoju_do_roku_2025.pdfMetryczka pliku

warszawa/statut.txt · ostatnio zmienione: 2022/10/19 13:52 przez wa_mryzko