Narzędzia użytkownika


Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Zarząd Spółki pod firmą Nauka sp. z o.o. uchwałą 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

statut_wsbw.pdfMetryczka pliku

Statut wszedł w życie 1 lutego 2021 roku.

Strategia Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, uchwałą nr 49/2021 z dnia 10.05.2021 r. uchwalił Plan Strategiczny Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na 2021 rok z wizją rozwoju do 2025 roku.

strategia_wsb_warszawa_2021_z_wizja_rozwoju_do_roku_2025.pdfMetryczka pliku

warszawa/statut.txt · ostatnio zmienione: 2021/06/14 14:03 przez wa_mmisztalska