Narzędzia użytkownika


Wzory Dyplomów Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Działając na podstawie § 22 pkt. 4 lit. e Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie nadanego Uchwałą 5/2019 z dnia 23 lipca 2019 oraz z późniejszą zmianą Uchwały 2/2020 Zarządu Spółki pod firmą Nauka Sp. z o.o. w dniu 28 lutego 2020 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie zatwierdził nowe wzory dyplomów dla studiów I i II stopnia

* studia I stopnia

wsb_warszawa_i_stopnia.pdfMetryczka pliku

* studia II stopień

wsb_warszawa_ii_stopnia.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 11 pkt 1 ust 3 Statutu WSB w Warszawie Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie Uchwałą nr 2/09/2019 z dnia 27 września 2019 roku zatwierdził wzory dyplomów dla studiów I i II stopnia oraz wzory świadectw dla studiów podyplomowych

  • studia I stopnia

wzor_dyplomy_i_stopien.pdfMetryczka pliku

  • studia II stopień

wzor_dyplomy_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

  • świadectwa studia podyplomowe

wzor_swiadectwa_sp.pdfMetryczka pliku

warszawa/dokumenty-publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2020/11/23 11:21 przez wa_mmisztalska