Narzędzia użytkownika


Wzory Dyplomów Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Działając na podstawie § 11 pkt 1 ust 3 Statutu WSB w Warszawie Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie Uchwałą nr 2/09/2019 z dnia 27 września 2019 roku zatwierdził wzory dyplomów dla studiów I i II stopnia oraz wzory świadectw dla studiów podyplomowych

  • studia I stopnia

wzor_dyplomy_i_stopien.pdfMetryczka pliku

  • studia II stopień

wzor_dyplomy_ii_stopien.pdfMetryczka pliku

  • świadectwa studia podyplomowe

wzor_swiadectwa_sp.pdfMetryczka pliku

warszawa/dokumenty-publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/29 17:01 przez wa_mmisztalska