Narzędzia użytkownika


Wydział Finansów i Zarządzania


Regulamin opłat dla studentów studiów wyższych Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 - nabór zimowy, stanowiący załącznik do uchwały nr 38/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2019 roku:

regulamin_oplat_dla_studentow_studiow_wyzszych_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_zimowy.pdfMetryczka pliku


Regulamin opłat dla słuchaczy Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020, stanowiący załącznik do uchwały nr 91/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2019 roku:

91_2019_regulamin_oplat_sp_wsb_2019_2020_uzupelniony_o_studia_pedagogiczne.pdfMetryczka pliku


Regulamin opłat dla studentów studiów wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020, stanowiący załącznik do uchwały nr 55/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku:

regulamin_oplat_na_studia_wyzsze_w_wsb_we_wroclawiu_2019_2020.pdfMetryczka pliku


Regulamin opłat dla słuchaczy studiów typu MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 36/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2019 roku:

regulamin_oplat_na_studia_typu_mba_wsb_we_wroclawiu_2019_2020.pdfMetryczka pliku


Regulamin opłat dla słuchaczy Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020, stanowiący załącznik do uchwały nr 26/2019 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 12 marca 2019 roku:

regulamin_oplat_dla_sluchaczy_sp_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2019_2020.pdfMetryczka pliku


Regulamin opłat na studia wyższe na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 – semestr zimowy, stanowiący załącznik do uchwały nr 114/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku:

regulamin_oplat_na_studia_wyzsze_na_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2018_2019_semestr_zimowy.pdfMetryczka pliku


wroclaw/oplaty-za-studia/wfiz.txt · ostatnio zmienione: 2019/12/09 14:27 przez wr_mfrankow