Narzędzia użytkownika


Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021

* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 67/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Zasady rekrutacji_sw


Działając na podstawie art. 70, art. 323, art. 326 oraz art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 68/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji cudzoziemców w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Zasady rekrutacji_cudzoziemcy


Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 71/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani 2.0 - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Zasady rekrutacji_zintegrowani 2.0


Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020

* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE

Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) oraz art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_sw


Działając na podstawie art. 69, art. 323, art. 326 oraz art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe dla cudzoziemców w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_cudzoziemcy


Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) oraz art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 37/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_zintegrowani


Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 74/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zmiany warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_zintegrowani_zmiana


Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) oraz art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 38/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Studia dualne - kształcimy praktycznie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_studia dualne


Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 69/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani 2.0 - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_zintegrowani 2.0


Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 70/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli w WSB w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_projekt Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 24/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_sp


Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 25/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_mba


Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 72/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_sp_projekt


Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 73/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia Master of Business Administration dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_mba_projekt

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 9/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

Regulamin


* REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 10/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

Regulamin


* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM

Działając na podstawie § 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 24/2018 z dnia 27 września 2018 r. wprowadził regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Regulamin


* REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Działając na podstawie § 27 ust. 7, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 10 maja 2018 roku wprowadził tekst jednolity regulaminu praktyk.

Regulamin


Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019

* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 5/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

Zasady rekrutacji_sw


* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE, MBA I MPA

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 13/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe, Master of Business Administration oraz Master of Public Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

Zasady rekrutacji_sp_mba_mpa


Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 33/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku uchwalił regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

Regulamin


* REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 34/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

Regulamin


* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM

Działając na podstawie § 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, 542 j.t) Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 41/2017 z dnia 20 września 2017 r. wprowadził regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Regulamin


* REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Działając na podstawie § 27 ust. 8, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 26/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku wprowadził teskt jednolity regulaminu praktyk.

Regulamin


Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018

* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 16/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

Zasady rekrutacji_sw


* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

Zasady rekrutacji_sp


* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA MBA

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 18/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

Zasady rekrutacji_mba

torun/regulaminy.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/18 09:01 przez to_emurawska