Narzędzia użytkownika


Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019

* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 5/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2018_2019.pdf

* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE, MBA I MPA

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 13/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe, Master of Business Administration oraz Master of Public Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

zasady_rekrutacji_sp_mba_mpa_2018_2019.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 9/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

regulamin_studiow_wyzszych_2018_2019.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 10/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

regulamin_sp_2018_2019.pdf

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM

Działając na podstawie § 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 27/2018 z dnia 27 września 2018 r. wprowadził regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

regulamin_przyznawania_swiadczen_pomocy_materialnej_dla_studentow_2018_2019.pdf

* REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Działając na podstawie § 27 ust. 7, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 10 maja 2018 roku wprowadził tekst jednolity regulaminu praktyk.

regulamin_praktyk_2018_2019.pdf

Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018

* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 16/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_w_wyzszej_szkole_bankowej_w_toruniu_na_rok_akademicki_2017_2018.pdf

* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

zasady_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_w_wyzszej_szkole_bankowej_w_toruniu_na_rok_akademicki_2017_2018.pdf

* ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA MBA

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 18/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

zasady_rekrutacji_na_studia_mba_w_wyzszej_szkole_bankowej_w_toruniu_na_rok_akademicki_2017_2018.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 33/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku uchwalił regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

regulamin_studiow_wyzszych_na_rok_akademicki_2017_2018.pdf

* REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 34/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

regulamin_studiow_podyplomowych_2017_2018.pdf

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM

Działając na podstawie § 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, 542 j.t) Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 41/2017 z dnia 20 września 2017 r. wprowadził regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

regulamin_przyznawania_i_wyplacania_swiadczen_pomocy_materialnej_studentom_wyzszej_szkoly_bankowej_w_toruniu.pdf

* REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Działając na podstawie § 27 ust. 8, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 26/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku wprowadził teskt jednolity regulaminu praktyk.

regulamin_prakryk_studenckich.pdf

torun/regulaminy.txt · ostatnio zmienione: 2018/11/13 13:52