Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2020/2021

Działając na podstawie § 26 ust. 3 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rada Akademicka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 4/2020 z dnia 30 września 2020 roku uchwaliła regulamin praktyk na rok akademicki 2020/2021.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 26 ust. 3 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rada Akademicka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 2/2020 z dnia 23 marca 2020 roku uchwaliła regulamin praktyk na studiach podyplomowych na rok akademicki 2020/2021.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie § 27 ust. 7, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 31/2019 z dnia 25 września 2019 roku wprowadził tekst jednolity regulaminu praktyk.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 27 ust. 7, pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 25 września 2019 roku wprowadził tekst jednolity regulaminu praktyk na studiach podyplomowych.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie § 27 ust. 7, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 10 maja 2018 roku wprowadził tekst jednolity regulaminu praktyk.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018

Działając na podstawie § 27 ust. 8, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 26/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku wprowadził teskt jednolity regulaminu praktyk.

RegulaminMetryczka pliku


torun/regulaminy/regulaminy-praktyk-zawodowych.txt · ostatnio zmienione: 2020/10/19 14:55 przez to_emurawska