Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie § 27 ust. 7, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 31/2019 z dnia 25 września 2019 roku wprowadził tekst jednolity regulaminu praktyk.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 27 ust. 7, pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 25 września 2019 roku wprowadził tekst jednolity regulaminu praktyk na studiach podyplomowych.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie § 27 ust. 7, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 10 maja 2018 roku wprowadził tekst jednolity regulaminu praktyk.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018

Działając na podstawie § 27 ust. 8, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 26/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku wprowadził teskt jednolity regulaminu praktyk.

RegulaminMetryczka pliku


torun/regulaminy/regulaminy-praktyk-zawodowych.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/26 15:27 przez to_emurawska