Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 3/38/2022 z dnia 9.09.2022 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.10.2022 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 2/4/2021 z dnia 21.01.2021 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.02.2021 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 3/8/2020 z dnia 28.02.2020 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.03.2020 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 7/26/2019 z dnia 2.07.2019 roku wprowadził Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.10.2019 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 11/33/2018 z dnia 11.09.2018 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.10.2018 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Metryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 3/43/2016 z dnia 15.12.2016 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.01.2017 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 3/13/2015 z dnia 16.04.2015 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.05.2015 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 3/34/2013 z dnia 23.08.2013 roku wprowadził Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.09.2013 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Strategia Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Działając na podstawie § 24 pkt 1 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 55/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku zatwierdził Strategię Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2030.

StrategiaMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 1 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 55/2021 z dnia 23 marca 2021 roku uchwalił plan strategiczny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok 2021 z perspektywą 2025.

Plan strategicznyMetryczka pliku

torun/statut.txt · ostatnio zmienione: 2022/09/20 15:10 przez to_emurawska