Narzędzia użytkownika


Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 2/4/2021 z dnia 21.01.2021 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.02.2021 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 3/8/2020 z dnia 28.02.2020 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.03.2020 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 7/26/2019 z dnia 2.07.2019 roku wprowadził Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.10.2019 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 11/33/2018 z dnia 11.09.2018 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.10.2018 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Metryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 3/43/2016 z dnia 15.12.2016 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.01.2017 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 3/13/2015 z dnia 16.04.2015 roku wprowadził zmiany w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.05.2015 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku


Zarząd Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. uchwałą nr 3/34/2013 z dnia 23.08.2013 roku wprowadził Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Statut wchodzi w życie w dniu 1.09.2013 roku.

Statut Wyższej Szkoły Bankowej w ToruniuMetryczka pliku

torun/statut.txt · ostatnio zmienione: 2021/01/29 14:54 przez to_emurawska