Narzędzia użytkownika


Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza w Toruniu niepubliczna uczelnia biznesowa.

Od 1998 roku kształcimy studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. Aby przetrwać w warunkach gwałtownie zmieniającego się środowiska biznesowego, Wyższa Szkoła Bankowa przygotowała wraz z amerykańskim partnerem Franklin University program Master of Business Administration.

Co nas wyróżnia:

  • biznesowo sprofilowana oferta kierunków studiów (Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość) uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (Turystykę i Rekreację, Bezpieczeństwo Wewnętrzne);
  • oferta dostosowana do potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning), a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopnia, studiów podyplomowych;
  • praktyczny charakter studiów – podstawą nauki w uczelni biznesu jest umiejętne, dynamiczne łączenie teorii i praktyki, dlatego do uczestnictwa w projektowaniu programów studiów zapraszani są przedsiębiorcy, a w procesie kształcenia wykorzystywane są innowacyjne technologie i praktyczne formy zaliczeń i egzaminów;
  • wsparcie przedstawicieli świata biznesu i ich obecność na zajęciach, wykładach gościnnych i targach pracy;
  • wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia;
  • możliwość wymiany doświadczeń pozwalająca na uzupełnienie treści zajęć o praktyczne przykłady nawiązujące do realnych wyzwań, które studenci napotykają w swojej pracy zawodowej;
  • tworzenie platformy do nawiązywania sieci relacji zawodowych pomiędzy studentami, które dają możliwość wymiany informacji na temat ofert pracy i sposobów podnoszenia kwalifikacji;
  • bogata oferta działań dodatkowych wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na nim: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, oferty stażu oraz praktyk krajowych i zagranicznych, a także specjalistyczne szkolenia;
  • praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów, zaczerpnięte z rozwiązań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych;
  • uznanie studenta i jego potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty, programów studiów i sposobu obsługi, co przejawia się w otwartości na opinie studentów dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.
torun.txt · ostatnio zmienione: 2014/06/27 10:00