Decyzja o utworzeniu uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu została utworzona 4 lipca 1998 roku Decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-125/RO/98

Decyzja_o_utworzeniu_uczelniMetryczka pliku

Dnia 12 marca 2009 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MNiSW-DNS-WUN-6010-1200-1/AW/09 nastąpiło przeniesienie pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu z Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Niepodległości 2 na rzecz Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Niepodległości 2.

Decyzja_ws._przeniesienia_pozwolenia_na_utworzenie_uczelniMetryczka pliku

torun/decyzja-o-utworzeniu-uczelni.txt · ostatnio zmienione: 2014/06/25 16:02 przez to_bkluba