Narzędzia użytkownika


Wielkość dotacji

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz.153) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) określono kwoty dotacji podmiotowych na 2017 r. dla Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu:

  • dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy - w kwocie 6.993,2 tys. zł,,
  • dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia - w kwocie 340 tys. zł..

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno w zakresie prowadzenia szkoleń na zlecenie firm i instytucji, jak i wsparcia studentów. W ramach tych funduszy Uczelnia oferuje m.in. studentom, instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz firmom i ich pracownikom szeroki wachlarz kursów, szkoleń, studiów podyplomowych czy też staży zawodowych.

Na uczestnictwie w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogą zyskać zarówno firmy, jak i ich pracownicy, dla których zdobywanie wiedzy wiązało się dotychczas z dużymi inwestycjami. Teraz mogą oni zdobywać nowe kwalifikacje na Uczelni legitymującej się uznaną marką oraz wieloletnim doświadczeniem w kształceniu. To także okazja dla pracodawców, bowiem pozyskane przez Uczelnie dofinansowanie znacznie zmniejszy ich udział w kosztach dokształcania pracowników.

W latach 2007-2018 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zrealizowała, bądź nadal realizuje 56 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł m.in. z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego czy też Narodowego Banku Polskiego. Ich łączna wartość to ponad 66,5 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat zakończonych i realizowanych obecnie projektów znajduje się a stronie: www.efs.pl

torun/wielkosc-dotacji.txt · ostatnio zmienione: 2018/02/07 13:39