Narzędzia użytkownika


Wielkość dotacji

Wielkość dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów

 • w 2022 roku w kwocie 9 262 200 zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05.04.2022 r.), zwiększenie wysokości dotacji w kwocie 608 000 zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.10.2022 r.)
 • w 2021 roku w kwocie 9 349 400 zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30.03.2021 r.), zwiększenie wysokości dotacji w kwocie 895 000 zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10.11.2021 r.)
 • w 2020 roku w kwocie 8 761 900 zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10.06.2020 r.), zwiększenie wysokości dotacji w kwocie 391 000 zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 04.11.2020 r.)
 • w 2019 roku w kwocie 8 118,0 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10.05.2019 r.)
 • w 2018 roku w kwocie 7 487,1 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.31.2018.RZ.148 z dnia 19.04.2018 r.)
 • w 2017 roku w kwocie 6 993, 2 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.5.2017.RZ.2.148 z dnia 27.11.2017 r.)
 • w 2016 roku w kwocie 6 269,3 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.6.2016.RZ.13.148 z dnia 17.11.2016 r.)
 • w 2015 roku w kwocie 4 611,6 tys. zł (decyzja nr DBF/WPM.6302.6.2015.RZ.15.148 z dnia 16.11.2015 r.)
 • w 2014 roku w kwocie 4 672,7 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.98.2014.RZ.148 z dnia 26.11.2014 r.)

Wielkość dotacji podmiotowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

 • w 2022 roku w kwocie 312 384 zł (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05.08.2022 r.)
 • w 2021 roku w kwocie 396 009 zł (komunikat Ministra z dnia 04.07.2021 r.)
 • w 2020 roku w kwocie 554 600 zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.07.2020 r.)
 • w 2019 roku w kwocie 473,4 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.07.2019 r.)
 • w 2018 roku w kwocie 324,1 tys. zł (decyzja nr DBF.WFSN.74.84.2018.EA z dnia 26.06.2018 r.)
 • w 2017 roku w kwocie 340,0 tys. zł (decyzja nr DBF.WFD.74.49.2017.PŚ z dnia 28.04.2017 r.)
 • w 2016 roku w kwocie 331,0 tys. zł (decyzja nr DBF.WFD.74.44.2016.AA.148 z dnia 30.05.2016 r.)
 • w 2015 roku w kwocie 275,6 tys. zł (decyzja nr DBF.ZFD.74.45.2015.ES.148 z dnia 03.06.2015 r.)
 • w 2014 roku w kwocie 194,5 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.3.2014.MZ.N.148 z dnia 04.04.2014 r.)

Wielkość dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

 • w 2018 roku w kwocie 65 920 zł (decyzja nr 218046/E-693/S/2018 z dnia 26.06.2018 r.)
 • w 2017 roku w kwocie 366 030 zł (decyzja nr 218046/E-693/S/2017 z dnia 14.02.2017 r.)
 • w 2016 roku w kwocie 289 320 zł (decyzja nr 218046/E-693/S/2016 z dnia 22.02.2016 r.)
 • w 2015 roku w kwocie 206 110 zł (decyzja nr 218046/E-693/S/2015 z dnia 19.02.2015 r.)
 • w 2014 roku w kwocie 185 000 zł (decyzja nr 218046/E-693/S/2014 z dnia 27.06.2014 r.)

Wielkość dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 • w 2017 roku w kwocie 12 300 zł (decyzja nr 218046/E-693/M/2017 z dnia 18.04.2017 r.)
 • w 2016 roku w kwocie 5 550 zł (decyzja nr 218046/E-693/M/2016 z dnia 16.03.2016 r.)
 • w 2015 roku w kwocie 3 000 zł (decyzja nr 218046/E-693/M/2015 z dnia 12.03.2015 r.)
 • w 2014 roku w kwocie 3 000 zł (decyzja nr 218046/E-693/M/2014 z dnia 25.06.2014 r.)
torun/wielkosc-dotacji.txt · ostatnio zmienione: 2022/10/28 09:28 przez to_emurawska