Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2021/2022

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY

Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 57/2021 z dnia 23 marca 2021 roku uchwalił regulaminy opłat dla studentów i słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2021/2022.

RegulaminMetryczka pliku


* ZASADY OPŁAT i PROMOCJI NA STUDIACH WYŻSZYCH DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ŚCIEŻKACH POLSKOJĘZYCZNYCH I ANGLOJĘZYCZNYCH

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 39/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku uchwalił zasady opłat i promocji na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich dla studentów cudzoziemców studiujących na ścieżkach polskojęzycznych i anglojęzycznych w roku akademickim 2021/2022.

Zasady opłat i promocji_cudzoziemcyMetryczka pliku


Rok akademicki 2020/2021

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY

Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 44/2020 z dnia 24 marca 2020 roku uchwalił regulaminy opłat dla studentów i słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2020/2021.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uchwały Senatu nr 44/2020 z dnia 24 marca 2020 roku Senat WSB Uchwałą nr 112/2020 z dnia 1 września 2020 roku zmienił regulaminy opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2020/2021.

Zmiana_SP_MBAMetryczka pliku


Rok akademicki 2019/2020

NABÓR ZIMOWY

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY

Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 136/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku uchwalił regulaminy opłat dla studentów i słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym.

RegulaminMetryczka pliku


NABÓR LETNI

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 64/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

RegulaminMetryczka pliku


* ZASADY OPŁAT i PROMOCJI NA STUDIACH WYŻSZYCH DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ŚCIEŻKACH POLSKOJĘZYCZNYCH I ANGLOJĘZYCZNYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 65/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił zasady opłat i promocji na studiach I i II stopnia dla studentów cudzoziemców studiujących na ścieżkach polskojęzycznych i anglojęzycznych w roku akademickim 2019/2020.

RegulaminMetryczka pliku


* REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 33/2019 z dnia 13 marca 2019 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA w roku akademickim 2019/2020.

RegulaminMetryczka pliku


* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 109/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku uchwalił zmiany w regulaminie opłat dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

RegulaminMetryczka pliku


* REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 99/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 26/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

RegulaminMetryczka pliku


* ZASADY OPŁAT i PROMOCJI NA STUDIACH WYŻSZYCH DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 20/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił zasady opłat i promocji na studiach I i II stopnia dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019.

ZasadyMetryczka pliku


* REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 27/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA w roku akademickim 2018/2019.

RegulaminMetryczka pliku


* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 45/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w roku akademickim 2018/2019.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018

NABÓR LETNI

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 35/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim.

RegulaminMetryczka pliku


* ZASADY OPŁAT i PROMOCJI NA STUDIACH WYŻSZYCH DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 64/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku uchwalił zasady opłat i promocji na studiach I i II stopnia dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2019/2020.

ZasadyMetryczka pliku


* REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 36/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA w roku akademickim 2017/2018.

RegulaminMetryczka pliku


* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 60/2017 z dnia 9 maja 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w roku akademickim 2017/2018.

RegulaminMetryczka pliku


NABÓR ZIMOWY

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 90/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.

RegulaminMetryczka pliku


* REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 91/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.

RegulaminMetryczka pliku


torun/regulaminy/regulaminy-oplat.txt · ostatnio zmienione: 2021/04/08 09:23 przez to_emurawska