Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2019/2020

NABÓR LETNI

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 64/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

Regulamin


* ZASADY OPŁAT i PROMOCJI NA STUDIACH WYŻSZYCH DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ŚCIEŻKACH POLSKOJĘZYCZNYCH I ANGLOJĘZYCZNYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 65/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił zasady opłat i promocji na studiach I i II stopnia dla studentów cudzoziemców studiujących na ścieżkach polskojęzycznych i anglojęzycznych w roku akademickim 2019/2020.

Regulamin


* REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 33/2019 z dnia 13 marca 2019 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA w roku akademickim 2019/2020.

Regulamin


* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 109/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku uchwalił zmiany w regulaminie opłat dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

Regulamin


* REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 99/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

Regulamin


Rok akademicki 2018/2019

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 26/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

Regulamin


* ZASADY OPŁAT i PROMOCJI NA STUDIACH WYŻSZYCH DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 20/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił zasady opłat i promocji na studiach I i II stopnia dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019.

Zasady


* REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 27/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA w roku akademickim 2018/2019.

Regulamin


* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 45/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w roku akademickim 2018/2019.

Regulamin


Rok akademicki 2017/2018

NABÓR LETNI

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 35/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim.

Regulamin


* ZASADY OPŁAT i PROMOCJI NA STUDIACH WYŻSZYCH DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 64/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku uchwalił zasady opłat i promocji na studiach I i II stopnia dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2019/2020.

Zasady


* REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 36/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA w roku akademickim 2017/2018.

Regulamin


* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 60/2017 z dnia 9 maja 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w roku akademickim 2017/2018.

Regulamin


NABÓR ZIMOWY

* REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 90/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.

Regulamin


* REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 91/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.

Regulamin


torun/regulaminy/regulaminy-oplat.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/03 13:29 przez to_emurawska