Narzędzia użytkownika


Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Działając na podstawie art. 152 us. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 52/2020 z dnia 31 marca 2020 roku uchwalił regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.

RegulaminMetryczka pliku

torun/regulaminy/regulamin-zarzadzania-prawami-autorskimi-prawami-pokrewnymi-i-prawami-wlasnosci-przemyslowej-oraz-zasad-komercjalizacji.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/07 10:59 przez to_emurawska